Darius Kalibatas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Kaklauskas Artūras; Ubartė Ieva; Kalibatas Darius; Lill Irene; Velykorusova Anastasiia; Volginas Pavelas; Vinogradova Irina; Milevičius Virgis; Vetlovienė Ingrida; Grubliauskas Raimondas; Bublienė Raimonda; Naumčik Andrej. A multisensory, green, and energy efficient housing neuromarketing method. Energies. Basel: MDPI AG. vol. 12, iss. 20 (2019), p. 1-30. [M.kr.:S 001; T 002; T 004; T 007] [Aut.lankų sk.: 2.143]
2019 - Morkūnaitė Žydrūnė; Kalibatas Darius; Kalibatienė Diana. A bibliometric data analysis of multi-criteria decision making methods in heritage buildings. Journal of civil engineering and management. Vilnius: VGTU leidykla Technika. ISSN 1392-3730. vol. 25, iss. 2 (2019), p. 76-99. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.714]
2018 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Kalibatas Darius; Turskis Zenonas; Krutinis Mindaugas; Bartkienė Lina. Applying the TOPSIS-F method to assess air pollution in Vilnius. Environmental engineering and management journal. Iasi: “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi. ISSN 1582-9596. vol. 17, iss. 9 (2018), p. 2041-2050. [M.kr.:S 004; T 002; T 004; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2017 - Kalibatas Darius; Kovaitis Vytautas. Selecting the most effective alternative of waterproofing membranes for multifunctional inverted flat roofs. Journal of civil engineering and management. Vilnius ; London: Technika ; Taylor & Francis. ISSN 1392-3730. Vol. 23, iss. 5 (2017), p. 650-660. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Antuchevičienė Jurgita; Kalibatas Darius; Kalibatienė Diana. Achieving Nearly Zero-Energy Buildings by applying multi-attribute assessment. Energy and buildings. Amsterdam: Elsevier B.V.. ISSN 0378-7788. Vol. 143 (2017), p. 162-172. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kalibatas Darius; Kalibatienė Diana. A multi-attribute assessment using WASPAS for choosing an optimal indoor environment. Archives of civil and mechanical engineering. Wroclaw: Elsevier urban & partner sp. ISSN 1644-9665. Vol. 16, iss. 1 (2016), p. 76-85. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2013 - Staniūnas Mindaugas; Medineckienė Milena; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kalibatas Darius. To modernize or not: ecological-economical assessment of multi-dwelling houses modernization. Archives of civil and mechanical engineering. Wroclaw: Elsevier urban & partner sp.. ISSN 1644-9665. Vol. 13, iss. 1 (2013), p. 88-98. [M.kr.:N 012; T 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2012 - Kalibatas Darius; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kalibatienė Diana. A method of multi-attribute assessment using ideal alternative: choosing an apartment with optimal indoor environment. International journal of strategic property management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 16, no. 3 (2012), p. 338-353. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2011 - Kalibatas Darius; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kalibatienė Diana. The concept of the ideal indoor environment in multi-attribute assessment of dwelling-houses. Archives of civil and mechanical engineering. Wroclaw: Wroclaw University Technology. ISSN 1644-9665. Vol. 11, iss. 1 (2011), p. 89-101. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2011 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Turskis Zenonas; Tamošaitienė Jolanta; Kalibatas Darius. Assessment of the indoor environment of dwelling houses by applying the COPRAS-G method: Lithuania case study. Environmental engineering and management journal. Iasi: “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. ISSN 1582-9596. Vol. 10, no. 5 (2011), p. 637-647. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2009 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Turskis Zenonas; Kalibatas Darius. An approach to multi-attribute assessment of indoor environment before and after refurbishment of dwellings. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 17, no. 1 (2009), p. 5-11. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2020 - Vilutienė Tatjana; Kumetaitis Gvidas; Kiaulakis Arvydas; Kalibatas Darius. Assessing the sustainability of alternative structural solutions of a building: a case study. Buildings. Basel: MDPI AG. ISSN 2075-5309. vol. 10, iss. 2 (2020), p. 1-25. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.786]
2008 - Kalibatas Darius; Turskis Zenonas. Multicriteria evaluation of inner climate by using moora method. Information technology and control / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. Vol. 37, no. 1 (2008), p. 79-83. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2014 - Kalibatas Darius; Zagorskas Jurgis; Skripkienė Rūta; Barvidas Arūnas; Jasiulevičius Aivaras. Selection of retrofit measures for historic buildings. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-8. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Turskis Zenonas; Kalibatas Darius. Multi attribute assessment of dwelling houses renovation. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282648, p. 902-906. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Turskis Zenonas; Tamošaitienė Jolanta; Kalibatas Darius. Assessment of indoor environment applynig COPRAS method with attributes determined in intervals. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282648, p. 907-912. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Turskis Zenonas; Ambrasas Gintautas; Kalibatas Darius; Barvidas Arūnas. Multiple criteria decision support system model for construction works technological cards designing. The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / International Association for Bridges and Structural Engineering, European Council of Civil Engineers, The Association of European Civil Engineering Faculties, Lithuanian Academy of Science, Vilnius Gediminas Technical University. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281986, p. 381-391. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2007 - Kalibatas Darius; Zavadskas Edmundas Kazimieras. Multiple criteria analysis of indoor climate at the workplace. The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / International Association for Bridges and Structural Engineering, European Council of Civil Engineers, The Association of European Civil Engineering Faculties, Lithuanian Academy of Science, Vilnius Gediminas Technical University. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281986, p. 282-286. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Kalibatas Darius; Kalibatienė Diana; Kaplinski Oleg. A systematic review of information modelling of individual residential buildings. Engineering structures and technologies. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-882X. vol. 10, iss. 2 (2018), p. 58-71. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2007 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Šaparauskas Jonas; Kalibatas Darius. Vilnius urban sustainability assessment with an emphasis on pollution. Ekologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7224. Vol. 53, suppl (2007), p. 64-72. [M.kr.:N 012; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2007 - Kalibatas Darius; Krutinis Mindaugas; Viteikienė Milda. Patalpų mikroklimato daugiatikslis vertinimas. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. T. 13, nr. 1 (2007), p. 24-31. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2005 - Malinauskas Pranas; Kalibatas Darius. Racionalių statybos technologinių procesų parinkimas taikant copras metodą. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. T. 11, nr. 3 (2005), p. 197-205. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Kalibatas Darius; Zagorskas Jurgis; Skripkienė Rūta; Barvidas Arūnas; Jasiulevičius Aivaras. Selection of retrofit measures for historic buildings. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. 1-8. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Jasiulevičius Aivaras; Kalibatas Darius. Plokščiųjų sutapdindų stogų konstrukcijų vėdinimo racionalus parinkimas taikant daugiatikslį palyginimą. 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Statyba = Civil engneering", 2014 m. kovo 19-28 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149, p. [1-7]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Norkaitis Justinas; Kalibatas Darius. Visuomeninių pastatų modernizacijos iššūkiai. 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7149, p. [1-7]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Jasiulevičius Aivaras; Kalibatas Darius. COPRAS metodo taikymas užterštumui Vilniuje nustatyti. 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7149, p. [1-6]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Turskis Zenonas; Kalibatas Darius. Multi attribute assessment of dwelling houses renovation. The 7th International conference "Environmental engineering" [elektroninis išteklius]. May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-5]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Turskis Zenonas; Tamošaitienė Jolanta; Kalibatas Darius. Assessment of indoor environment applynig COPRAS method with attributes determined in intervals. The 7th International conference "Environmental engineering" [elektroninis išteklius]. May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-6]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Turskis Zenonas; Ambrasas Gintautas; Kalibatas Darius; Barvidas Arūnas. Multiple criteria decision support system model for construction works technological cards designing. Modern building materials, structures and techniques [elektroninis išteklius] : proceedings of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania [CD] / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281894, p. [1-7]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Kalibatas Darius; Zavadskas Edmundas Kazimieras. Multiple criteria analysis of indoor climate at the workplace. Modern building materials, structures and techniques [elektroninis išteklius] : proceedings of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania [CD] / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281894, p. [1-5]. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2007 - Kalibatas Darius. Gyvenamo būsto mikroklimato daugiatikslė analizė taikant COPRAS metodą. Statyba: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29-30 d., pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281634, p. 342-347. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Kalibatas Darius. Racionalių ariantų parinkimas taikant daugiakriterinę sprendimų paramos sistemą. Statyba: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 29- 31 d., pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280476, p. 361-366. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2007 - Turskis Zenonas; Ambrasas Gintautas; Kalibatas Darius; Barvidas Arūnas. Multiple criteria decision support system model for construction works technological cards designing. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281313, p. 186-187. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2007 - Kalibatas Darius; Zavadskas Edmundas Kazimieras. Multiple criteria analysis of indoor climate at the workplace. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281313, p. 141-142. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Monografijos

2014 - Jurevičienė Jūratė; Burinskienė Marija; Genytė Inga; Šiupšinskas Giedrius; Kalibatas Darius. Inovatyvūs regeneravimo metodai ir jų modeliavimas : Panemunės pilis : monografija. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:H 006] [Aut.lankų sk.: 12.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2009 - Kalibatas Darius. Aplinkos veiksnių įtakos gyvenamosioms patalpoms daugiatikslis vertinimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2009. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 9.786]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2012 - Kalibatas Darius; Barvidas Arūnas; Kalibatienė Diana. Specialiųjų, transporto ir inžinerinių statinių statybos ypatumai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 10.950]
2012 - Kutut Vladislavas; Ambrasas Gintautas; Kalibatas Darius. Pastatų rekonstrukcijos ir restauravimo technologijos [elektroninis išteklius] : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 6.120]
2012 - Ignatavičius Česlovas; Kalibatas Darius; Kutut Vladislavas; Ustinovičius Leonas. Pastatų rekonstrukcijos ir remonto technologijos : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 7.220]
2012 - Dėjus Titas; Ambrasas Gintautas; Kalibatas Darius. Darbų saugos sprendimai [elektroninis išteklius] : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 10.200]
2012 - Kalibatas Darius; Ambrasas Gintautas. Būsto modernizavimas : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 9.220]