Agnieška Juzefovič

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2017 - Hashemkhani Zolfani Sarfaraz; Maknoon Reza; Juzefovič Agnieška. Leadership, music and creative society: a philosophical analysis of possible future. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7186. T. 28, Nr. 1 (2017), p. 20-28. [M.kr.:H 001; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2017 - Juzefovič Agnieška. Images of Vilnius in the context of philosophy, sociology and mediology. Studies in East European Thought. Dordrecht: Springer. ISSN 0925-9392. 69, 2 (2017), p. 165-175. [M.kr.:H 001; S 005; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Juzefovič Agnieška. Intercultural origin and philosophical background of Argentinian tango. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 27, Nr. 1 (2016), p. 51-60. [M.kr.:H 001; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Juzefovič Agnieška; Sakalauskaitė Elena. Mediologija virtualios tikrovės akivaizdoje: nuo filosofijos ir sociologijos remikso iki augmentuotos tikrovės žemėlapiavimo. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, Nr. 3 (2014), p. 200-210. [M.kr.:H 001; H 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2013 - Juzefovič Agnieška. Vaizdo vaidmuo siejant komunikacines strategijas filosofijoje ir sociologijoje. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 24, nr. 3 (2013), p. 131-139. [M.kr.:H 001; S 005; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2012 - Juzefovič Agnieška. Tradicinės hermeneutikos, Algio Mickūno tryliktoji hermeneutika, o kas toliau?. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 23, nr. 3 (2012). [M.kr.:H 001; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2012 - Juzefovič Agnieška. Lietuvos estetikos savitumai: fenomenologinė ir postmodernistinė prieigos. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 23, nr. 1 (2012), p. 42-50. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Juzefovič Agnieška. Grožio ir kūrybinės komunikacijos samprata antikos filosofijoje. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 22, nr. 3 (2011), p. 286-295. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2010 - Juzefovič Agnieška. Teksto ir vaizdo flirtas dailėje (filosofinė interpretacija). Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 21, nr. 3 (2010), p. 229-236. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2019 - Juzefovič Agnieška. Tango ir kinematografijos flirtas: aistra, nusikaltimas ir mirtis. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2019, Nr. 100, p. 179-189. [M.kr.:H 001; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017 - Juzefovič Agnieška. Vizualinės komunikacijos klišės pramogų industrijoje: tango šokis kinematografijoje. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. Nr. 91 (2017), p. 107-118. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2017 - Juzefovič Agnieška. Milonguero gyvenimo būdas pramogos ir žaidimo teorijos kontekste. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2017, Nr. 92, p. 177-187. [M.kr.:H 001; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Juzefovič Agnieška. Vizualiosios medijos ir tarpkultūrinė komunikacija : [straipsnio pabaiga]. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2016, Nr. 87, p. 124-128. [M.kr.:H 001; H 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Juzefovič Agnieška. Vizualiosios medijos ir tarpkultūrinė komunikacija. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2016, Nr. 86, p. 143-152. [M.kr.:H 001; H 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2016 - Juzefovič Agnieška. The visual turn in academic research and university study programs in Lithuania. Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology. Frankfurt am Main: Peter Lang Gmbh. ISSN 1584-1057. Vol. 13, iss. 1 (2016), p. 125-136. [M.kr.:S 007; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2015 - Juzefovič Agnieška. Tango ir milongų motyvai Jorge Luiso Borgeso kūryboje. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 82, p. 154-162. [M.kr.:H 003; H 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Juzefovič Agnieška. Afro-argentiniečių kultūros įtaka Buenos-Airių kultūros raidai ir tango ištakų susiformavimui. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 84, p. 122-131. [M.kr.:H 003; H 006; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Juzefovič Agnieška. Regimumo ir vizualinės komunikacijos metamorfozės: nuo fenomenologijos iki postmodernizmo. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 78, p. 19-29. [M.kr.:H 001; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Juzefovič Agnieška. Dvasinių ir betikslių kelionių žemėlapiai. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 79, p. 42-50. [M.kr.:H 001; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Juzefovič Agnieška. Daoizmas kaip klajonių ir kasdienybės filosofija. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 81, p. 70-79. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2013 - Juzefovič Agnieška. Tuštuma kaip netiesioginė komunikacija daoizmo ir budizmo mąstymo tradicijose. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2013, Nr. 76, p. 37-46. [M.kr.:H 001; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2012 - Juzefovič Agnieška. Tuštumos samprata konfucianizmo mąstymo tradicijoje. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2012, Nr. 73, p. 57-63. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Juzefovič Agnieška. Tarpkultūrinė komunikacija: Rytų Azijos dailės poveikis ir fenomenologinių idėjų sklaida postimpresionizmo estetikoje. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2012, Nr. 71, p. 170-184. [M.kr.:H 001; H 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2011 - Juzefovič Agnieška. Lietuvos estetikos raida: analitinės ir komparatyvistinės prieigos. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2011, Nr. 68, p. 173-182. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2010 - Juzefovič Agnieška. Nušvitusios meditatyvios sąmonės fenomenas ir daoizmas. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2010, Nr. 63, p. 31-40. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2009 - Juzefovič Agnieška. Principinis fenomenologijos neužbaigtumas, atvirumas ir tuštuma. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2009, Nr. 58, p. 196-204. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2009 - Juzefovič Agnieška. Daoistinės samonės specifika: neapibrėžtos, neveiklios, tuščios sąmonės fenomenologija. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2009, Nr. 60, p. 84-92. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2009 - Juzefovič Agnieška. Arvydo Šliogerio fenomenas šiuolaikinėje Lietuvos filosofijoje. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 20, nr. 1 (2009), p. 63-70. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Juzefovič Agnieška. Tuštumos problematika Heideggerio filosofijoje: komparatyvistinė analizė [pradžia]. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2008, Nr. 56 (pradžia), p. 178-188. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2008 - Juzefovič Agnieška. Tuštumos problematika Heideggerio filosofijoje: komparatyvistinė analizė [pabaiga]. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2008, Nr. 57 (pabaiga), p. 196-205. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Juzefovič Agnieška. Creative transformations in visual arts of early french modernism: treatment of nude body. Creativity studies. Vilnius: Technika. ISSN 2345-0479. Vol. 9, no. 1 (2016), p. 25-41. [M.kr.:H 001; H 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2015 - Juzefovič Agnieška. Meditacija ir šokis kūrybos visuomenėje: kontempliatyvioji sąmonė daoizme, dzene ir argentinietiško tango šokyje. Santalka : filosofija, komunikacija = Coactivity : philosophy, communication. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 23, no. 1 (2015), p. 3-12. [M.kr.:H 001; H 003; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2015 - Juzefovič Agnieška. Creativity and aesthetic applied to ecological education. Creativity studies. Vilnius: Technika. ISSN 2345-0479. vol. 8, no. 1 (2015), p. 12-24. [M.kr.:H 001; S 005; S 007; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2014 - Juzefovič Agnieška. Fenomen zwrotu wizualnego we współczesnej kulturze - treść pojęcia a istota zjawiska. Roczniki kulturoznawcze. Lublin: John Paul II catholic university of Lublin. ISSN 2082-8578. Vol. 5, no.1 (2014), p. 19-33. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2013 - Juzefovič Agnieška. Landscape as communication: reflection on surrounding environment in Chinese aesthetics. Limes : borderland studies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7475. Vol. 6, no. 1 (2013), p. 32-45. [M.kr.:H 001; H 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2013 - Juzefovič Agnieška. Creative interactions between word and image in modern visual culture. Limes : borderland studies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7475. Vol. 6, no. 2 (2013), p. 121-131. [M.kr.:H 001; H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2012 - Juzefovič Agnieška. Kinų rašmenų raida ir transformacijos (estetinis ir komunikacinis aspektai). Santalka : filosofija, komunikacija = Coactivity : philosophy, communication. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 20, no. 1 (2012), p. 21-31. [M.kr.:H 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2011 - Juzefovič Agnieška. Pratarmė. Santalka : filosofija, komunikacija = Coactivity : philosophy, communication. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 19, no. 1 (2011), p. 4-6. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2011 - Juzefovič Agnieška. A story of Shanghai through the cinema. Limes : borderland studies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7475. Vol. 4, no 1 (2011), p. 75-88. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2010 - Juzefovič Agnieška. Intersubjektyvumo problematika Zhuangzi filosofijoje. Santalka. Filosofija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. T. 18, nr. 1 (2010), p. 44-50. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2009 - Juzefovič Agnieška. The phenomenon of daoism in Chinese civilization. Limes : cultural regionalistics / Vilnius Gediminas Technical University, University of Bialystok, Yanka Kupala State University of Grodno (Belarus), Culture, Philosophy and Arts Research Institute (Lithuania). Vilnius: Technika. ISSN 2029-0187. Vol. 2, no 2 (2009), p. 172-182. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2009 - Juzefovič Agnieška. Borders between Europe and China: why do Europeans (mis)understand chinese culture?. Limes : cultural regionalistics / Vilnius Gediminas Technical University, University of Bialystok, Yanka Kupala State University of Grodno (Belarus), Culture, Philosophy and Arts Research Institute (Lithuania). Vilnius: Technika. ISSN 2029-0187. Vol. 2, no 1 (2009), p. 48-56. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2016 - Juzefovič Agnieška. Autoriaus ir teksto santykis: Kierkegaardo kūryba psichoanalitiniu žvilgsniu. Psichoanalizės fenomeno interpretacijos = Interpretations of the phenomenon of psychoanalysis : [mokslinių straipsnių rinkinys]. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016. ISBN 9786098014181, p. 416-428. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Apžvalginiai, įvadiniai ir informaciniai straipsniai

2015 - Juzefovič Agnieška. Creative tourism: the issues of philosophy, sociology and communication : editorial. Creativity studies. Vilnius: Technika. ISSN 2345-0479. Vol. 8, no. 2 (2015), p. 73-74. [M.kr.:H 001; S 005; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - Juzefovič Agnieška. Reflection of Argentine literature tradition in musical lyric. IX international symposium contemporary issues of literary criticism. Tradition and contemporary literature (The symposium will pay tribute to the 100th anniversary year of the death of Akaki Tsereteli). Volume I : proceedings / Iv. Javakhishvili Tbilisi State Univertity; Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature. Tbilisi: TSU Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature, 2015. ISSN 1987-5363, p. 245-252. [M.kr.:H 001; H 003; H 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Juzefovič Agnieška. Визуализация культуры и визуальные исследования в современной Литве. Метаморфозы культуры на рубеже тысячелетий: Антропологический аспект: Материалы III Международной междисциплинарной научной конференции. Новосибирский государственный университет, 10–11 мая 2013 г. Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2013. ISBN 9785443702155, p. 366-373. [M.kr.:H 001; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Juzefovič Agnieška. The role of Santara-Šviesa in formation of Lithuanian national identity in exile. VII International Symposium, Contemporary Issues of Literary Criticism "Literature in Exile. Emigrants’ Fiction" (20th century experience). Vol.1 : proceedings. Tbilisi: TSU Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature, 2013. ISSN 1987-5363, p. 301-311. [M.kr.:H 001; H 005; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2012 - Juzefovič Agnieška. Daoistiniai sąmonės transformacijos ritualai. Grožio fenomenas kultūroje / The phenomenon of beauty in culture [Straipsniai parengti pranešimų, skaitytų tarptautinėse konferencijose Grožio fenomenas ir jo horizontai (LLTI 2009-06-17–19) ir Ritualų transformacijos: nuo archaikos iki postmoderno (LLTI ir KFMI, 2009-04-17–18 ), pagrindu]. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012. ISBN 9786094250903, p. 509-519. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Monografijos

2017 - Juzefovič Agnieška. Tarpkultūrinė komunikacija: vaizdas ir kūryba : monografija. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:H 001; S 008] [Aut.lankų sk.: 8.090]
2014 - Juzefovič Agnieška. Tuštumos fenomenas. Tuštumos sklaida daoizme, fenomenologinėje filosofijoje, kinų ir Vakarų estetikoje bei dailėje : monografija. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:H 001; H 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 19.380]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2010 - Juzefovič Agnieška. Dao sklaida kinų peizažinės tapybos ikonografijoje. Rytai-Vakarai: Komparatatyvinės studijos IX. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010. ISBN 9789955868262, p. 381-391. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2016 - Juzefovič Agnieška; Monginaitė Laimutė. Estetika : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:H 001; H 003] [Aut.lankų sk.: 22.950]