Regina Juškienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2010 - Juškienė Regina. Lingvistiniai ir psichofiziologiniai kalbinės veiklos pagrindai. Santalka. Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. T. 18, nr. 2 (2010), p. 29-34. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Juškienė Regina. Retrospektyvioji lingvodidaktikos metodų analizė. Santalka. Filosofija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. T. 17, nr. 4 (2009), p. 26-31. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Juškienė Regina; Velička Aleksandras. Pagrindiniai bendrieji didaktiniai glotoedukologijos teorijos ir praktikos principai. Santalka : Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 16, no. 2 (2008), p. 40-46. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Juškienė Regina; Velička Aleksandras. Skaitymo rūšys ir jų mokymo metodikos klausimai. Santalka. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. T. 15, nr. 2 (2007), p. 32-36. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2015 - Rusu Olivia; Juškienė Regina; Samson Nicolas. La traduction comme exercice pedagogique dans l'enseignement des technolectes. L'enseignement des langues de specialite et l'apport du TAL. Craiova: Editura Universitaria, 2015. ISBN 9786061409150, p. 181-189. [M.kr.:H 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Juškienė Regina; Rusu Olivia Cristina. L'utilisation de l'environnement virtuel moodle dans l'enseignement a distance des langues. Limbaje aplicate in mediul academic : volum colectiv. Iasi: Performantica, 2014. ISBN 9786066852357, p. 130-137. [M.kr.:H 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2006 - Juškienė Regina; Velička Aleksandras. Aktyvusis užsienio kalbų mokymo metodas. Santalka. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. T. 14, nr. 2 (2006), p. 15-19. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Juškienė Regina; Velička Aleksandras. Pratimų sistemos sudarymo principai. Filologija : mokslo darbai. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. Nr. 13 (2005), p. 36-41. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Juškienė Regina; Mauzienė Liudmila; Snuviškienė Genovaitė. Kalbinė veikla ir mąstymas. Filologija : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. 2004, Nr. 12, p. 30-34. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2001 - Juškienė Regina; Mauzienė Liudmila. Specialybės literatūros terminų semantizacija remiantis žodžių daryba. Filologija : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. 2001, nr.9, p. 33-37. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2013 - Rusu Olivia Cristina; Juškienė Regina. Une experience d'enseignement transnational de la regeneration des friches industrielles en Roumanie et Lithuanie. EPC 2013: Prima conferinta internationala educatie-profesionalizare-creatie in societatea cunoasterii. 28-29 noiembrie 2013, Iasi, Romania. Iasi: Performantica, 2013. ISBN 9786066850674, p. 281-287. [M.kr.:H 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Juškienė Regina; Mauzienė Liudmila. The semantization of transport terms on the basis of the world-building method. Kalbų mokymas integracijos į Europos Sąjungą kontekste : konferencijos, skirtos VGTU Užsienio kalbų katedros 40-mečiui, medžiaga. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057698, p. 138-144. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2015 - Rusu Olivia; Juškienė Regina; Dubikaltytė-Raugalienė Lina. Brownfields regeneration : multilingual glossary FR - EN - RO - LT. Iasi: Performantica, 2015. [M.kr.:H 004; T 004] [Aut.lankų sk.: 8.071]