Gintaras Jurkėnas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2013 - Marčiukaitis Gediminas; Jurkėnas Gintaras. Possibilities of using sulphur and plant origin waste for light-weight and thermal insulation construction composites. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 21, no. 2 (2013), p. 106-113. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2004 - Dulinskas Eugedijus Juozas; Jarmolajev Andrej; Jokūbaitis Vidmantas Jonas; Jurkėnas Gintaras; Kairytė Lolita; Šaučiuvėnas Gintas; Šneideris Arnoldas; Vainiūnas Povilas. Effect of pressure developed by water freezing in hollows on cracking of slabs. The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques" : selected papers : May 19-21, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057574, p. 400-404. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2004 - Dulinskas Eugedijus Juozas; Jarmolajev Andrej; Jokūbaitis Vidmantas Jonas; Jurkėnas Gintaras; Kairytė Lolita; Šaučiuvėnas Gintas; Šneideris Arnoldas; Vainiūnas Povilas. Nekonservuotų pastatų laikančiųjų konstrukcijų pažeidimai ir jų tinkamumo tolesnei eksploatacijai tyrimai. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. T. X, nr. 3 (2004), p. 96-101. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1996 - Kazragis Algimantas; Marčiukaitis Jonas Gediminas; Jurkėnas Gintaras. Naujas statybinio gipso kietėjimo lėtiklis. Statyba = Civil engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. 1996, Nr. 3(7), p. 30-32. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2004 - Dulinskas Eugedijus Juozas; Jarmolajev Andrej; Jokūbaitis Vidmantas Jonas; Jurkėnas Gintaras; Kairytė Lolita; Šaučiuvėnas Gintas; Šneideris Arnoldas; Vainiūnas Povilas. Effect of pressure developed by water freezing in hollows on cracking of slabs. Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius] : proceedings of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 1-5. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

1998 - Dulinskas Eugedijus-Juozas; Jurkėnas Gintaras; Šaučiuvėnas Gintas. Elementų ir statinių apspaudimas taikant įtemptojo elemento atspaudimo nuo konstrukcijos būdą. Statybinės konstrukcijos: kūrimas ir stiprinimas, konferencijos, įvykusios Vilniuje 1998m. lapkričio 20 d., pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 1998, p. 86-90. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2004 - Dulinskas Eugedijus Juozas; Jarmolajev Andrej; Jokūbaitis Vidmantas Jonas; Jurkėnas Gintaras; Kairytė Lolita; Šaučiuvėnas Gintas; Šneideris Arnoldas; Vainiūnas Povilas. Effect of pressure developed by water freezing in hollows on cracking of slabs. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 203-204. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Patentai

Lietuvos patentų biure įregistruoti patentai

2015 - Valivonis Juozas; Popov Vladimir; Jonaitis Bronius; Šneideris Arnoldas; Skuturna Tomas; Daugevičius Mykolas; Jurkėnas Gintaras; Šalna Remigijus; Šakinis Dainius. Liktinis įdėklas tuštumoms betone formuoti. Vilnius: 2015. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.000]