Marijan Jurgo

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Jurgo Marijan; Navickas Romualdas. Structure of all-digital frequency synthesiser for IoT and IoV applications. Electronics. Basel: MDPI. ISSN 2079-9292. vol. 8, iss. 1 (2019), p. 1-16. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2019 - Kladovščikov Leonid; Jurgo Marijan; Navickas Romualdas. Design of an oscillation-based BIST system for active analog integrated filters in 0.18 µm CMOS. Electronics. Basel: MDPI. ISSN 2079-9292. vol. 8, iss. 7 (2019), p. 1-19. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2017 - Jurgo Marijan; Navickas Romualdas. Synthesizable 2D Vernier TDC based on gated ring oscillators. Informacije MIDEM - Journal of Microelectronics, Electronic Components and Materials. Ljubljana: Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials-MIDEM. ISSN 0352-9045. Vol. 47, no. 4 (2017), p. 223-231. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Jurgo Marijan; Navickas Romualdas. Design of gigahertz tuning range 5 GHz LC digitally controlled oscillator in 0.18 μm CMOS. Journal of electrical engineering-Elektrotechnicky casopis. Bratislava: Slovak University of Technology. ISSN 1335-3632. Vol. 67, no. 2 (2016), p. 143-148. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Mačaitis Vytautas; Jurgo Marijan; Charlamov Jevgenij; Barzdėnas Vaidotas. A 3.0 – 3.6 GHz LC-VCO with ETSPC Frequency Divider in 0.18-micron CMOS technology. Informacije MIDEM - Journal of Microelectronics, Electronic Components and Materials. Ljubljana: Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials-MIDEM. ISSN 0352-9045. Vol. 46, no. 1 (2016), p. 36-41. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Jurgo Marijan; Kiela Karolis; Navickas Romualdas. Design of low noise 10 GHz divide by 16…511 frequency divider. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 19, no. 6 (2013), p. 87-90. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Kiela Karolis; Jurgo Marijan; Navickas Romualdas. Design of a linear-in-dB power detector in 65nm CMOS technology. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 19, no.10 (2013), p. 91-94. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Jurgo Marijan; Navickas Romualdas. Comparison of TDC parameters in 65 nm and 0.13 μm CMOS. The 5th IEEE Workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE’2017), Riga, Latvia, November 24–25, 2017 : proceedings. New York: IEEE, 2017. ISBN 9781538641385, p. 1-4. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Jurgo Marijan; Navickas Romualdas. 2D Vernier žiedinio laikinio skaitmeninio keitiklio modelis. Mokslas – Lietuvos ateitis: Elektronika ir elektros inžinerija - 2018 = Science – future of Lithuania: Electronics and electrical engineering - 2018. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“. ISSN 2029-2341. vol. 10 (2018), p. 1-5. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Jurgo Marijan; Navickas Romualdas. Laikinio skaitmeninio keitiklio skiriamosios gebos didinimas. Mokslas – Lietuvos ateitis: Elektronika ir elektrotechnika = Science – future of Lithuania: Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 9, Nr. 3 (2017), p. 318-323. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Kiela Karolis; Jurgo Marijan; Navickas Romualdas. Dual mode 4th order active-RC low-pass filter with tunable cut-off frequency from 3 MHz to 20 MHz in 65 nm CMOS. Przegląd elektrotechniczny = Electrical review. Warsaw: Wydawnictwo SIGMA-NOT. ISSN 0033-2097. Vol. 93, iss. 1 (2017), p. 263-267. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Kiela Karolis; Jurgo Marijan; Kladovščikov Leonid. Integrinių analoginių filtrų savaiminio derinimo sistemos projektavimas. Mokslas – Lietuvos ateitis: Elektronika ir elektrotechnika = Science – future of Lithuania: Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 3 (2016), p. 308-314. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Jurgo Marijan; Navickas Romualdas. Dažnio sintezatorių daugiastandarčiams bevielio ryšio siųstuvams ir imtuvams analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis: Elektronika ir elektrotechnika = Science – future of Lithuania: Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 3 (2016), p. 302-307. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Jurgo Marijan. Visiškai skaitmeninė fazės derinimo kilpa. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 2 (2013), p. 128-132. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Kiela Karolis; Jurgo Marijan. Operacinių stiprintuvų parametrų tyrimas 0,18 μm ir 65 nm KMOP technologijose. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 2 (2013), p. 133-138. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2012 - Jurgo Marijan; Navickas Romualdas. Nanometrinio fazės derinimo kilpos integrinio grandyno projektavimas. Studentų moksliniai tyrimai 2011/2012 : konferencijos pranešimų santraukos, II dalis. Projekto "Studentų mokslinės veiklos skatinimas" leidinys. Vilnius: Lietuvos mokslo taryba, 2012. ISBN 9789955786610, p. 377-378. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2012 - Mačaitis Vytautas; Jurgo Marijan; Barzdėnas Vaidotas. Įtampa valdomo generatoriaus projektavimas ir tyrimas KMOP 65 NM technologijoje. Studentų mokslinė praktika 2012 : konferencijos pranešimų santraukos, II dalis. Projekto "Studentų mokslinės veiklos skatinimas" leidinys. Vilnius: Lietuvos mokslo taryba, 2012. ISBN 9789955786795, p. 190-192. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2018 - Jurgo Marijan. Nanometrinių integrinių grandynų visiškai skaitmeniniams dažnio sintezatoriams kūrimas ir tyrimas. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidykla „Technika“, 2018. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 11.429]