Jūratė Jurevičienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2011 - Jurevičienė Jūratė. Public spaces in historic towns of Lithuania: rehabilitation and decline of cultural value. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. 3. Sustainable Urban development. Roads and Railways. Technologies of Geodesy and Cadastre. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288299, p. 924-927. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2007 - Jurevičienė Jūratė. Trends of urban heritage protection in Lithuania today. Urban heritage: research, interpretation, education / Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Architecture, Department of Cultural Heritage under the Ministry of Culture of Lithuania. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281771, p. 65-69. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Jurevičienė Jūratė; Riaubienė Edita; Vrubliauskas Dalius. Sustainability of heritage preservation in academic education of architects in Lithuania. Journal of sustainable architecture and civil engineering. Kaunas: Kaunas University of Technology. ISSN 2029-9990. Vol. 21, no. 4 (2017), p. 17-22. [M.kr.:03H]
2013 - Jurevičienė Jūratė; Burinskienė Marija. The landscape of Panemunė castles: value and protection problems. Journal of sustainable architecture and civil engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-9990. Vol. 2, no. 3 (2013), p. 3-9. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Jurevičienė Jūratė. Archeologijos paveldo vaidmuo Lietuvos urbanistinėse vietovėse. Journal of architecture and urbanism. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7955. T. 36, nr. 1 (2012), p. 16-21. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Jurevičienė Jūratė. Kaimo kultūrinio kraštovaizdžio vertė. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 34, nr. 3 (2010), p. 113-119. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2009 - Jurevičienė Jūratė. Urbanistikos paveldo išsaugojimo teisinės prielaidos Lietuvoje. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 33, nr. 1 (2009), p. 5-10. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Buivydas Rimantas; Jurevičienė Jūratė. Sakralinės architektūros klasifikavimo link. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 30, nr. 3 (2006), p. 105-110. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Jurevičienė Jūratė; Žvaliauskaitė Sigita. Sakralinių vietų pietryčių Lietuvoje vertė ir apsauga. Urbanistika ir architektūra. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. Vol. 29, no. 3 (2005), p. 111-119. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2005 - Jurevičienė Jūratė. Kaimo aplinkos reliktai šiuolaikiniame mieste. Urbanistika ir architektūra. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 29, 1 priedas (2005), p. 62-67. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2017 - Jurevičienė Jūratė. Europe. Lithuania. Time frames : conservation policies for twentieth-century architectural heritage. Abingdon: Routledge, 2017. ISBN 9781472489296, p. 276-278. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2012 - Jurevičienė Jūratė. Lithuania. Maledetti vincoli : la tutela dell'architettura contemporanea / Ugo Carughi. Torino: Umberto Allemandi, 2012. ISBN 9788842221968, p. 310-312. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2006 - Jurevičienė Jūratė. Traditions of the wooden architecture in Vilnius district. Architektura kultur lokalnych pogranicza: pogranicze Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy / Zaklad Architektury Uzytecznosci Publicznej. Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Polska Akademia Nauk. Białystok: Politechnika Białostocka, 2006. ISBN 9788360200292, p. 89-94. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Jurevičienė Jūratė. Vilniaus apylinkių sakralinis paveldas. Vertė ir apsauga. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. XXVIII, nr. 3, priedas (2004), p. 37-42. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Jurevičienė Jūratė. Paveldosauginis kaimo gyvenvietės vertinimas. Tradicija ir tendencijos. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. XXVIII, nr. 1 (2004), p. 18-24. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2003 - Jurevičienė Jūratė. Vilniaus sakralinių baroko erdvių struktūra. Architektūros kompozicijos tyrimai : mokslinių straipsnių rinkinys [redakcinė komisija : R. Buivydas, J. Jurevičienė, L. Ziberkas]. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056845, p. 39-40. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2003 - Jurevičienė Jūratė. Bizantinė architektūra. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. III: Beketeriai - Chakasai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. ISBN 5420015129, p. 268-269. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2002 - Jurevičienė Jūratė. Medinė architektūra istoriniame priemiestyje. Vilniaus Užupio autentiškumas. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 26, nr. 1 (2002), p. 11-17. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2001 - Jurevičienė Jūratė. Lithuania : surveying the historic buildings of Vilnius. US/ICOMOS : newsletter. Washington.. 2001, no. 6, p. 3-5. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.214]
1999 - Jurevičienė Jūratė. Tradicinės dirbtuvės ir jų vietos Vilniaus priemiestyje. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. XXIII, nr.1 (1999), p. 31-37. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2011 - Jurevičienė Jūratė. Public spaces in historic towns of Lithuania: rehabilitation and decline of cultural value. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Jurevičienė Jūratė. Urbanistikos paveldo apsaugos problemos pastaraisiais metais Lietuvoje. IV Lietuvos urbanistinis forumas. Urbanistinė drieka: miesto ir kaimo sandara, mokslo straipsnių rinkinys [2010 m. lapkričio mėn. 4 d.]. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2010. ISSN 2029-3399, p. 40-45. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Buivydas Rimantas; Jurevičienė Jūratė. Sacral spaces in Vilnius old town: concept and development. Architektura kultur lokalnych pogranicza: arcitektura miejsc kultu i pamięci w dialogu narodów i religii: II Międzynarodowa konferencja naukowa. Białystok-Wilno, 2009 / Zaklad Architektury Uzytecznosci Publicznej. Wydział Architektury Politechniki Białost. Białystok: Politechnika Białostocka, 2009, p. 24-25. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2009 - Jurevičienė Jūratė. Protection of urban heritage in Lithuania. Change of concepts. Rīgas tehniskās universitātes zinātniskie raksti = Scientific proceedings of Riga Technical University. 10 sērija, Architektūra un pilsētplānošana = Architecture and urban planning. Riga: Riga Technical University. ISSN 1691-4333. 2009, Ser. 10, nr. 3, p. 113-118. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Jurevičienė Jūratė. Architecture of archaic Lithuanian farms. The change of culture value. X międzynarodowa konferencja: Kierunki planowania przestrzennego i architektury współczesnej wsi / Wydział architektury Politechniki Białostockiej, Komisja urbanistyki i architektury O/PAN w Krakowie. Politechnika Białostocka: Białoystok, 2006. ISBN 8360200238, p. 51-57. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Jurevičienė Jūratė. Threats to cultural values, historic suburbs of Vilnius. Urban heritage - collective privilege : report on the 2nd Baltic Sea region cultural heritage forum: Helsinki on 7-11 June 2005. Helsinki: National Board of Antiquities of Finland, 2005. ISBN 9516161332, p. 51-56. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

1999 - Jurevičienė Jūratė. Mintys apie Jurgio Gimbuto knygą "Lietuvos kaimo trobesių puošmenys". Statyba ir architektūra : mokslo ir praktikos žurnalas. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 1999, Nr. 12, p. 8. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.071]
1998 - Jurevičienė Jūratė. Tiškevičių rūmai - Vilniaus Gedimino technikos universitetui. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 1998, Nr. 1, p. 26. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2017 - Jurevičienė Jūratė; Petrušonis Vytautas; Riaubienė Edita; Vrubliauskas Dalius. Sustainability of heritage preservation in academic education of architects in Lithuania. Ecological Architecture' 2017. 4th international scientific conference dedicated to sustainability in architecture & planning, 23rd November, 2017 Kaunas, Lithuania : book of abstracts / Kaunas University of Technology. Kaunas: KTU, 2017. ISSN 2345-0738, p. 15-16. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Monografijos

2014 - Jurevičienė Jūratė; Burinskienė Marija; Genytė Inga; Šiupšinskas Giedrius; Kalibatas Darius. Inovatyvūs regeneravimo metodai ir jų modeliavimas : Panemunės pilis : monografija. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:07H] [Aut.lankų sk.: 12.143]
2013 - Jurevičienė Jūratė. Kraštovaizdžio kultūrinė vertė: išsaugojimo principai : monografija. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 9.100]

Studijos

2014 - Jurevičienė Jūratė; Burinskienė Marija; Genytė Inga; Šiupšinskas Giedrius. Raudonų plytų mūro architektūros paveldo pastatų regeneravimo metodika : Panemunės pilys : mokslo studija. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:07H] [Aut.lankų sk.: 4.286]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2017 - Jurevičienė Jūratė; Riaubienė Edita; Vrubliauskas Dalius; Traškinaitė Dalia. The teaching of the heritage protection and revitalization of historical cities at the faculties of architecture /in the field of architecture/ in Lithuania. Best practices handbook "Contemporary realities and needs of sustainable urban rehabilitation" / edited by Bogusław Szmygin. Lublin: Lublin University of Technology, 2017. ISBN 9788379472628, p. 115-136. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2006 - Jurevičienė Jūratė. Vilniaus istoriniai priemiesčiai: autentiškumo aspektas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2006. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2005 - Jurevičienė Jūratė. Vilniaus istoriniai priemiesčiai: autentiškumo aspektas : daktaro disertacija. Vilnius: [VGTU], 2005. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2005 - Jurevičienė Jūratė. The sacral sities in the historic suburbs of Vilnius City. Sacrum in cultural space. Stockholm: Institute for Art and Culture, 2005. ISBN 9955979127, p. 35-42. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

Sudarytas ir / ar redaguotas mokslo darbas

2007 - Buivydas Rimantas; Navickienė Eglė; Jurevičienė Jūratė; Cornelis van Terheijden Adrianus; Januchta-Szostak Anna; Lehtimaki Marrianne. Urban heritage: research, interpretation, education : mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 12.286]
2003 - Buivydas Rimantas; Jurevičienė Jūratė; Ziberkas Leonidas-Pranas. Architektūros kompozicijos tyrimai : mokslinių straipsnių rinkinys; [redakcinė komisija: R. Buivydas, J. Jurevičienė, L. Ziberkas]. Vilnius: Technika, 2003. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 4.286]
2003 - Buivydas Rimantas; Jurevičienė Jūratė; Ziberkas Leonidas-Pranas. Architektūros kompozicijos tyrimai : mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2003. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 4.286]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2010 - Jurevičienė Jūratė. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 5.590]
2000 - Jurevičienė Jūratė. From preromanesque to the 19th century architecture : history of the World Architecture. Vilnius: Technika, 2000. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 3.929]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2007 - Buivydas Rimantas; Jurevičienė Jūratė. Magistrantūros studijų programos "Architektūros istorija ir teorija" baigiamojo darbo (magistro darbo tezių) rengimas. Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 1.857]
2006 - Buivydas Rimantas; Jurevičienė Jūratė. Magistrantūros studijų programos "Architektūros istorija ir teorija" baigiamojo darbo (magistro tezių) rengimas ; sudarė Rimantas Buivydas, Jūratė Jurevičienė ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 1.857]