Birutė Juodagalvienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Baušys Romualdas; Juodagalvienė Birutė; Žiūrienė Rytė; Pankrašovaitė Ina; Kamarauskas Juozas; Usovaitė Ana; Gaižauskas Dovydas. The residence plot selection model for family house in Vilnius by neutrosophic WASPAS method. International journal of strategic property management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1648-715X. vol. 24, iss. 3 (2020), p. 182-196. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2017 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Baušys Romualdas; Juodagalvienė Birutė; Garnytė-Sapranavičienė Inga. Model for residential house element and material selection by neutrosophic MULTIMOORA method. Engineering applications of artificial intelligence. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 0952-1976. vol. 64 (2017), p. 315-324. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2017 - Baušys Romualdas; Juodagalvienė Birutė. Garage location selection for residential house by WASPAS-SVNS method. Journal of civil engineering and management. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1392-3730. Vol. 23, iss. 3 (2017), p. 421-429. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Turskis Zenonas; Juodagalvienė Birutė. A novel hybrid multi-criteria decision-making model to assess a stairs shape for dwelling houses. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 22, no. 8 (2016), p. 1055-1065. [M.kr.:S 003; T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2014 - Sokas Algirdas; Juodagalvienė Birutė. Specific creation features of the hydro-technical sluice automated design system. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7092, p. 1-7. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Juodagalvienė Birutė; Šipalis Juozapas. Engineering graphics instruction outside of the lab: course of distance learning. 6th AECEF Symposium on Civil Engineering Education in Changing Europe: proceedings. Vilnius, Lithuania, May 28-30, 2008 / The Association of European Civil Engineering Faculties, Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Civil Engineering of VGTU. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282891, p. 154-161. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Juodagalvienė Birutė; Turskis Zenonas; Šaparauskas Jonas; Endriukaitytė Audronė. Integrated multi-criteria evaluation of house’s plan shape based on the EDAS and SWARA methods. Engineering structures and technologies. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 2029-882X. Vol. 9, no. 3 (2017), p. 117-125. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2014 - Saladžinskas Sigitas; Juodagalvienė Birutė; Pankrašovaitė Ina. Pioneers of teaching of descriptive geometry in the universities of Krakow and Vilnius. The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics. Gliwice: PTGiGI. ISSN 1644-9363. Vol. 26 (2014), p. 61-69. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2008 - Juodagalvienė Birutė. Huge potential of building information modeling. The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics. Gliwice: PTGiGI. ISSN 1644-9363. Vol. 18 (2008), p. 73-78. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Juodagalvienė Birutė; Plakys Vytautas; Vdovinskienė Sonata. Application of virtual communication environment in engineering graphics teaching. The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics. Gliwice: PTGiGI. ISSN 1644-9363. Vol. 18 (2008), p. 51-57. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Juodagalvienė Birutė. Issues of distance learning in engineering graphics course. The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics. Gliwice: PTGiGI. ISSN 1644-9363. Vol. 17 (2007), p. 25-28. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Baušys Romualdas; Juodagalvienė Birutė. Teaching methodology of engineering graphics within AutoCAD framework. Proceedings on the International Conference on Engineering Education : ICEE'2005 : July 25-29, 2005, Gliwice, Poland : International Conference on Engineering Education "Global Education Interlink". Gliwice: Silesian University of Technology. ISSN 1562-3580. Vol. 2 (2005), p. 147-151. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Baušys Romualdas; Juodagalvienė Birutė. Implementation of information technologies in engineering graphics education. The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics. Gliwice: PTGiGI. ISSN 1644-9363. Vol. 15 (2005), p. 30-34. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Navickienė Vida; Juodagalvienė Birutė. Verslo krypties studentų inžinerinės grafikos dalyko mokymo(si) aspektai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, 2019. ISSN 2335-8661, p. 22-27. [M.kr.:S 008; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2019 - Juodagalvienė Birutė. Laiptų skaičiuoklės mobiliesiems įrenginiams kūrimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, 2019. ISSN 2335-8661, p. 97-101. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2019 - Juodagalvienė Birutė. Laiptų charakteristikos teisės dokumentuose. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, 2019. ISSN 2335-8661, p. 92-96. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2019 - Juodagalvienė Birutė. Kintamo pločio laiptų pakopų modeliavimo metodai ir jų ypatumai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, 2019. ISSN 2335-8661, p. 87-91. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2019 - Juodagalvienė Birutė; Navickienė Vida. Inžinerinės grafikos dalyko dėstymo verslo krypties studijose ypatumai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, 2019. ISSN 2335-8661, p. 17-21. [M.kr.:S 008; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Juodagalvienė Birutė. Vienbučio namo formos, pagrįstos tvarumo principais, vertinimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija, Kauno r.: ASU leidybos centras, 2018. ISSN 2335-8661, p. 54-58. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Juodagalvienė Birutė. Vienbučio namo architektūrinio sprendimo ir formos parinkimo ypatumai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija, Kauno r.: ASU leidybos centras, 2018. ISSN 2335-8661, p. 49-53. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Juodagalvienė Birutė. VGTU studentų apklausų ypatumai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija, Kauno r.: ASU Leidybos centras, 2018. ISSN 2335-8661, p. 44-48. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Juodagalvienė Birutė. Šurikėno modelio geometrinė analizė ir kūrimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija, Kauno r.: ASU leidybos centras, 2018. ISSN 2335-8661, p. 59-62. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2018 - Juodagalvienė Birutė. Inžinerinės ir kompiuterinės grafikos modulių kaitos ypatumai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2018. ISSN 2335-8661, p. 39-43. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Juodagalvienė Birutė. Sloping roof modeling features and aspects of sustainability. Engineering Graphics BALTGRAF-14 : proceedings of the fourteenth international conference, Tallinn, Estonia, June 1-2, 2017. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2017, p. 26-28. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2017 - Juodagalvienė Birutė; Semėnas Rokas. Namo-laivo modeliavimas ir vizualizavimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2017. ISSN 2335-8661, p. 61-65. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Juodagalvienė Birutė. Lauko laiptų įrengimo ypatumai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2017. ISSN 2335-8661, p. 56-60. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Juodagalvienė Birutė. Laiptai – pats nesaugiausias konstrukcinis pastato elementas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2017. ISSN 2335-8661, p. 51-55. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Juodagalvienė Birutė. Grafinės informacijos perdavimo ypatumai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2017. ISSN 2335-8661, p. 22-26. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Juodagalvienė Birutė. Sudėtingos geometrinės formos stogo modeliavimas Revit Architecture programa. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2016. ISSN 2335-8661, p. 82-85. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Juodagalvienė Birutė; Vinogradova Irina. Sienų blokelių parinkimas vienbučiam gyvenamajam namui. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2016. ISSN 2335-8661, p. 53-57. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Juodagalvienė Birutė. Pastato informacinis modeliavimas (BIM) prasideda mokymo institucijoje. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2016. ISSN 2335-8661, p. 76-81. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Juodagalvienė Birutė. BIM perspektyvos. Sklypų planų rengimo ypatumai Revit Architecture programa. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2016. ISSN 2335-8661, p. 71-75. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Juodagalvienė Birutė; Garnytė-Sapranavičienė Inga. Automobilių saugyklos padėties parinkimas vienbučiam namui naudojimo efektyvumo aspektu. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2016. ISSN 2335-8661, p. 48-52. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Juodagalvienė Birutė. Ašių ženklinimo ypatumai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2016. ISSN 2335-8661, p. 86-90. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Juodagalvienė Birutė. Pirmieji laiptai ir jų pirmoji skaičiavimo formulė. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos "Inžinerinė grafika 2015" pranešimų medžiaga / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2015. ISSN 2335-8661, p. 12-15. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Juodagalvienė Birutė; Vdovinskienė Sonata. Peculiarities of staircase representation in educational process. BALTGRAF-13 : the 13 international conference on engineering and computer graphics, June 25-26, 2015, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015. ISBN 9786094578359, p. 29-33. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Juodagalvienė Birutė. Laiptų patogumą nusakantis parametras „lipimo juosta“. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos "Inžinerinė grafika 2015" pranešimų medžiaga / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2015. ISSN 2335-8661, p. 25-28. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Juodagalvienė Birutė. Laiptų kintamo pločio pakopų grafikos problemos sprendimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos "Inžinerinė grafika 2015" pranešimų medžiaga / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2015. ISSN 2335-8661, p. 29-32. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Juodagalvienė Birutė. Laiptų dydžių parametras „vidutinis žmogaus žingsnis“. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos "Inžinerinė grafika 2015" pranešimų medžiaga / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2015. ISSN 2335-8661, p. 16-19. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Juodagalvienė Birutė. Kintamo pločio laiptų pakopų projektavimo metodai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos "Inžinerinė grafika 2015" pranešimų medžiaga. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2015. ISSN 2335-8661, p. 20-24. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Turskis Zenonas; Juodagalvienė Birutė; Garnytė-Sapranavičienė Inga. Engineering graphics’ knowledge: its persistence and application evaluation. BALTGRAF-13 : the 13 international conference on engineering and computer graphics, June 25-26, 2015, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015. ISBN 9786094578359, p. 18-22. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Juodagalvienė Birutė; Tamulaitienė Birutė. Engineering and computer-aided design in teaching biotechnology. BALTGRAF-13 : the 13 international conference on engineering and computer graphics, June 25-26, 2015, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015. ISBN 9786094578359, p. 86-89. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Turskis Zenonas; Juodagalvienė Birutė. A novel hybrid two-step group multi-attribute assessment model of stairs shape for two-story individual dwelling houses. BALTGRAF-13 : the 13 international conference on engineering and computer graphics, June 25-26, 2015, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015. ISBN 9786094578359, p. 102-107. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Sokas Algirdas; Juodagalvienė Birutė. Specific creation features of the hydro-technical sluice automated design system. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-7]. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Juodagalvienė Birutė; Voišnienė Violeta; Vašeikienė Jūratė. Mokomosios medžiagos pateikimo nuotollnlu būdu ypatumai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga: skirta universiteto 90-ies metų jubiliejui / Aleksandro Stulginskio universitetas, Hidrotechnikos statybos inžinerijos institutas, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Kaunas: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2014. ISSN 2335-8661, p. 14-18. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Juodagalvienė Birutė; Grigorjeva Tatjana. Usage of computer aided design systems in study process. BALTGRAF 2013: the 12 international conference on Engineering Graphics. June 5-7, 2013, Riga, Latvia. Riga: Riga Technical University, 2013. ISBN 9789934507304, p. 113-120. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Sokas Algirdas; Juodagalvienė Birutė. Klasės objekto kūrimas brėžinio aplinkoje. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, 2013 m. gegužės 24 d. / Kauno technologijos universiteto Grafinių darbų katedra, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Kaunas: Technologija, 2013. ISSN 2335-8661, p. 106-109. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Grigorjeva Tatjana; Juodagalvienė Birutė; Tautvydaitė Eglė. BIM technology application efficiency in architectural engineering studies at Vilnius Gediminas Technical University. BALTGRAF 2013: the 12 international conference on Engineering Graphics. June 5-7, 2013, Riga, Latvia. Riga: Riga Technical University, 2013. ISBN 9789934507304, p. 85-93. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2012 - Juodagalvienė Birutė; Plakys Vytautas. Inžinerinės grafikos darbai AutoCAD ar Revit sistema?. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga, 2012 / Aleksandro Stulginskio universitetas. Kaunas: Akademija, 2012. ISBN 9786094490224, p. 11-16. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Juodagalvienė Birutė; Zemkauskas Jonas. Kursinio projekto grafikos valdymo modeliavimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2011 m. gegužės 27 d. Kaunas: Technologija, 2011. ISBN 9786090200223, p. 77-82. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Juodagalvienė Birutė; Vdovinskienė Sonata. Aspects of modernization of teaching engineering graphics. Engineering Graphics BALTGRAF-11 : proceedings of the Eleventh International Conference. Tallinn, Estonia, June 9-10, 2011. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2011. ISBN 9789949231126, p. 29-35. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Juodagalvienė Birutė; Usovaitė Ana; Sakauskienė Lina. Applied graphics skills using for selection a wall element. Engineering Graphics BALTGRAF-11 : proceedings of the Eleventh International Conference. Tallinn, Estonia, June 9-10, 2011. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2011. ISBN 9789949231126, p. 164-170. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Juodagalvienė Birutė; Virbickas Arvydas. Taikomosios grafikos įgūdžių panaudojimas sienos varžos skaičiavime. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2010 m. birželio 3 d. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258186, p. 69-74. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Juodagalvienė Birutė; Mačiulytė Jūratė. Grafikos įrankių pasirinkimo ypatumai rengiant pastato projekto architektūrinę dalį. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2010 m. birželio 3 d. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258186, p. 74-80. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Sokas Algirdas; Juodagalvienė Birutė. Flat steel truss automated design system. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers : [CD], Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285922, p. 804-809. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Sokas Algirdas; Juodagalvienė Birutė. Flat steel truss automated design system. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285946, p. 804-809. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Juodagalvienė Birutė; Baušys Romualdas. Building information modelling in civil engineering education. MS'10 Prague : Proceedings of the International Conference on Modelling and Simulation 2010 [elektroninis išteklius], 22-25 June 2010, Prague, Czech Republic [CD] / AMSE. Prague: CTU, 2010. ISBN 9788001045749, p. [1-4]. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Juodagalvienė Birutė; Plakys Vytautas. Kursinio projekto "Statinių architektūra ir konstrukcijos" rengimo intelektiniai aspektai. Ašių ir sienų kūrimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas, 2009 m. gegužės 28d. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955256809, p. 114-119. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Čiupaila Lionginas; Juodagalvienė Birutė; Makutėnienė Daiva. Intelligence application aspects in the models of it educology. 10th International Conference on Engineering Graphics BALTGRAF-10 June 4-5, 2009, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2009. ISBN 9789955284529. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2009 - Juodagalvienė Birutė; Vdovinskienė Sonata. Aspects of engineering graphics theory in practical IT models. Proceedings of 6th conference "Geometry and graphics". Ustroń, 2009 / Silesian University of Technology in Gliwice. Geometry and Engineering Graphics Centre. Gliwice: Politechnika Śląska, 2009, p. 17-18. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2009 - Juodagalvienė Birutė; Parasonis Josifas; Mačiulytė Jūratė. A development of programmable implementation of course projects within VGTU Faculty of Civil Engineering. 10th International Conference on Engineering Graphics BALTGRAF-10 June 4-5, 2009, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2009. ISBN 9789955284529, p. 46-53. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Juodagalvienė Birutė. Self-control tests in engineering graphics course for full-ime studies and distance education. 13th international conference on geometry and graphics. ICGG 2008 [elektroninis išteklius]. August 4-8, 2008 in Dresden, Germany : proceedings [CD] / International Society for Geometry and Graphics ISGG. Dresden: Dresden University of Technology, 2008. ISBN 9783867800426, p. [1-7]. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Juodagalvienė Birutė; Jočienė Renata. Pastato projektavimo raidos galutinis etapas - BIM technologija. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas, 2008 m. gegužės 22 d. Kaunas: KTU, 2008. ISBN 9789955255031, p. 26-31. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Juodagalvienė Birutė. Huge potential in building information model. Proceedings of 10th seminar "Geometry and computer". Ustroń, 18th - 20th June 2008 / Silesian University of Technology in Gliwice. Geometry and Engineering Graphics Centre, The Polish Society for Geometry and Engineering Graphics. Gliwice: Politechnika Śląska, 2008, p. 35-36. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2008 - Sokas Algirdas; Juodagalvienė Birutė. Database and data exchange technology in engineering design. Engineering graphics BALTGRAF-9: proceedings of the Ninth international conference on Geometry & engineering graphics. June 5-6, 2008, Riga, Latvia / International Association BALTGRAF, Riga Technical University. Riga: Riga Technical University, 2008. ISBN 9789984329260, p. 159-164. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Juodagalvienė Birutė; Plakys Vytautas; Vdovinskienė Sonata. Application of virtual communication environment in engineering graphics teaching. Proceedings of 10th seminar "Geometry and computer". Ustroń, 18th - 20th June 2008 / Silesian University of Technology in Gliwice. Geometry and Engineering Graphics Centre, The Polish Society for Geometry and Engineering Graphics. Gliwice: Politechnika Śląska, 2008, p. 37-38. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2007 - Juodagalvienė Birutė. Issues of distance learning in engineering graphics course. Proceedings of 5th conference "Geometry and Graphics". Ustron, 25th - 27th June 2007 / Silesian University of Technology in Gliwice. Geometry and Engineering Graphics Centre, The Polish Society for Geometry and Engineering Graphics. Gliwice: 2007, p. 75-77. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2007 - Juodagalvienė Birutė; Zemkauskienė Valentina. Inžinerinės grafikos kursas nuotolinėse studijose. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. KTU, 2007 m. birželio 7 d. / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: KTU, 2007. ISBN 9789955252627, p. 26-31. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Juodagalvienė Birutė; Valikonienė Laimutė. Multimedia presentation and description of engineering graphics techniques. Engineering graphics BALTGRAF-8: proceeding of the eighth international conference Tallinn, Estonia, June 8-9, 2006 / International Association BALTGRAF. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2006. ISBN 9985596269, p. 96-100. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Juodagalvienė Birutė. Akių trajektorijos sekimo technologijos panaudojimas inžinerinėje grafikoje. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955250658, p. 3-8. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Juodagalvienė Birutė; Čiupaila Lionginas. Management of designing process in the design enterprise. Engineering graphics BALTGRAF-7 : proceeding of the seventh international conference (May 27-28, 2004 Vilnius, Lithuania). Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057264, p. 116-125. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2002 - Juodagalvienė Birutė; Baušys Romualdas. Применение новых технологий в процессе обучения по инженерной графике. Engineering Graphics BALTGRAF-6 : proceedings of the Sixth International Conference. Riga, Latvia, June 13-14, 2002. Riga: 2002, p. 103-109. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2012 - Juodagalvienė Birutė; Čiupaila Lionginas; Sakalauskienė Lina. Intelektikos taikymo aspektai architektūros projektavimo srityje. Respublikinė mokslinė konferencija „Taikomoji inžinerinė grafika 2011“: konferencijos straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius], 2011 m. balandžio 28 d. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2012. ISBN 9786094570889, p. 43-47. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Juodagalvienė Birutė. Statybos projektavimo proceso modeliavimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2004. ISBN 9955096551, p. 126-131. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Kubiliūtė Skirmantė; Juodagalvienė Birutė. Statybinių objektų projektavimo sistemos analizė. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2004. ISBN 9955096551, p. 120-125. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Gerdžiūnas Pranas; Kvietkauskas Rymantas; Juodagalvienė Birutė. Statybinės braižybos modulis bakalauro studijose. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga, 2001 m. birželio 6 d., Kaunas. Kaunas: Technologija, 2001. ISBN 9955090065, p. 27-31. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2001 - Juodagalvienė Birutė. Skaitmeninių duomenų valdymo grafiniai metodai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga, 2001 m. birželio 6 d., Kaunas. Kaunas: Technologija, 2001. ISBN 9955090065, p. 91-94. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2000 - Juodagalvienė Birutė; Gerdžiūnas Pranas. Управление графоаналитических баз данных при автоматизированном учете нагрузки преподавателей. Engineering Graphics BALTGRAF-5 : abstracts of the International Conference [Tallin, Estonia, June 15-16, 2000]. Tallin: Tallin Technical University, 2000, p. 31-36. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2018 - Juodagalvienė Birutė. Vienbučių namų projektinių sprendinių daugiakriteris parinkimas. Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidykla „Technika“, 2018. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 11.929]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2010 - Baušys Romualdas; Juodagalvienė Birutė; Kriukovas Artūras. Inžinerinės grafikos pagrindai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 13.340]
2008 - Juodagalvienė Birutė. Bendroji inžinerinė grafika AutoCAD 2008 aplinkoje : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 12.286]
2007 - Baušys Romualdas; Juodagalvienė Birutė. Kompiuterinio projektavimo darbai : teorija, metodika, pavyzdžiai, užduotys. Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 10.000]
2006 - Baušys Romualdas; Juodagalvienė Birutė. Kompiuterinio projektavimo darbai : teorija, metodika, pavyzdžiai, užduotys. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 10.000]
2004 - Baušys Romualdas; Juodagalvienė Birutė; Kazakevičiūtė Gerūta; Makutėnienė Daiva; Motiejūnas Pranas. Kompiuterinio projektavimo grafikos pagrindai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2004. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 14.857]
2001 - Gerdžiūnas Pranas; Juodagalvienė Birutė; Kvietkauskas Rymantas. Statybinė braižyba : užduotys ir metodikos nurodymai ; sudarė: P. Gerdžiūnas, B. Juodagalvienė, R. Kvietkauskas. Vilnius: Technika, 2001. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.714]