Artūras Jukna

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Miškinis Paulius; Moisejenkova Anastasija; Jukna Artūras; Vasiliauskienė Vaida; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Daunaravičienė Asta. Peculiarities of the vertical thermal regime of lake Tapeliai. Polish journal of environmental studies. Olsztyn: HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. vol. 28, iss. 4 (2019), p. 2765-2772. [M.kr.:N 002; N 012] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Jukna Artūras; Gradauskas Jonas; Sužiedėlis Algirdas; Maneikis Andrius; Šliužienė Kristina; Sobolewski Roman. Investigation of the I–V characteristics asymmetry in semiconducting Y-Ba-Cu-O diodes. Micro & Nano Letters. IEEE International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems (IEEE-NEMS), Los Angeles, CA, Apr 09-12, 2017. Hertfordshire: The Institute of Engineering and Technology. ISSN 1750-0443. Vol. 12, iss. 11 (2017), p. 838-842. [M.kr.:N 002; T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Laima Sigitas; Bytautaitė Jana; Chmieliauskas Sigitas; Fomin Dmitrij; Jasulaitis Algimantas; Jukna Artūras; Mažeikienė Sandra; Stasiūnienė Jurgita. Critical evaluation of metallization in electric injury. American journal of forensic medicine and pathology. Philadelphia: Wolters Kluwer Health, Inc. ISSN 0195-7910. Vol. 38, no 4 (2017), p. 333-335. [M.kr.:M 001; N 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2015 - Jukna Artūras; Miškinis Paulius; Valuntaitė Vaida; Bogdanovičius Aleksejus. The electromotive force dependence on the polycrystalline silicon solar cell illuminance. Acta Physica Polonica A. Warszawa: Polish Academy of Sciences. ISSN 0587-4246. Vol. 127, no. 6 (2015), p. 1711-1716. [M.kr.:N 002; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Gradauskas Jonas; Jukna Artūras; Šulcas Jonas; Sužiedėlis Algirdas; Abrutis Adulfas; Lisauskas Vaclovas; Maneikis Andrius; Šliužienė Kristina. Microwave detection properties of asymmetrically narrowed YBa2Cu3O7–x structures. Materials science = Medžiagotyra. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 20, no. 2 (2014), p. 210-214. [M.kr.:N 002; N 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Jukna Artūras; Steponavičienė Lina; Maneikis Andrius; Abrutis Adulfas; Lisauskas Vaclovas; Šliužienė Kristina; Sobolewski Roman. Investigation of optically modified YBa2Cu3O7–x films by means of X-ray microanalysis technique. Materials science = Medžiagotyra. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 20, no. 2 (2014), p. 215-219. [M.kr.:N 002; N 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Jukna Artūras; Steponavičienė Lina; Plaušinaitienė Valentina; Abrutis Adulfas; Maneikis Andrius; Šliužienė Kristina; Lisauskas Vaclovas; Sobolewski Roman. Coherent magnetic vortex motion in optically formed channels for easy flow in YBa2Cu3O72-x superconducting thin films. Applied Physics B. Lasers and Optics. Berlin: Springer. ISSN 0946-2171. Vol. 113, iss. 3 (2013), p. 327-332. [M.kr.:N 002; N 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Steponavičienė Lina; Šulcas J.; Jukna Artūras; Jung Grzegorz; Plaušinaitienė Valentina; Abrutis Adulfas; Maneikis Andrius; Gong M.; Sobolevski R.. Investigation of vortex density in laser-written pi shaped channel of YBCO bridge by means of I–V dependences. Acta physica Polonica. A. Warszawa: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk. ISSN 0587-4246. vol. 119, no. 2 (2011), p. 180-182. [M.kr.:N 002; N 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2011 - Steponavičienė Lina; Šulcas Jonas; Jukna Artūras; Plaušinaitienė Valentina; Abrutis Adulfas; Gong Mufei; Sobolewski Roman. Investigation of density and velocity of Abrikosov vortices in YBa2Cu3O7–x superconducting thin films with a laser-written channel for easy vortex motion. Materials science = Medžiagotyra. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 17, no. 2 (2011), p. 180-185. [M.kr.:N 002; N 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Šulcas J.; Steponavičienė Lina; Jukna Artūras; Jung Grzegorz; Plaušinaitienė Valentina; Abrutis Adulfas; Gong M.; Sobolevski R.. Current distribution in Y-Ba-Cu-O superconducting microbridges containing pi-shaped channel for easy vortex motion. Acta physica Polonica. A. Warszawa: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk. ISSN 0587-4246. vol. 119, no. 2 (2011), p. 183-185. [M.kr.:N 002; N 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2009 - Steponavičienė Lina; Šulcas Jonas; Jukna Artūras; Barboy Ilan; Jung Gzergoz; Abrutis Adulfas; Sobolewski Roman. Current-voltage dependences of YBa2Cu3O7-d superconducting thin films with laser-written channel of easy vortex motion. Materials science = Medžiagotyra. Materials Engineering 2009 Conference Kaunas, LITHUANIA, NOV 20, 2009. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 15, no. 4 (2009), p. 291-295. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Jukna Artūras; Barboy I.; Jung G.; Abrutis Adulfas; Li X.; Wang D.; Sobolewski Roman. Easy vortex motion in an artificial channel of YBa2Cu3O7-delta superconducting films. Acta physica Polonica. A. .. ISSN 0587-4246. Vol. 113, iss. 3 (2008), p. 959-962. [M.kr.:N 002; N 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Akbas Yunus Emre; Plecenik Tomas; Ďurina Pavol; Plecenik Andrej; Jukna Artūras; Wicks Gary; Sobolewski Roman. Ultra-high optical responsivity of semiconducting asymmetric nano-channel diodes for photon detection. Proceedings of SPIE. Vol. 10229. Photon Counting Applications, Prague, Czech Republic April 24, 2017.. Bellingham: SPIE. ISSN 0277-786X. Vol. 10229 (2017), p. 1-6. [M.kr.:N 002; T 001; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Chen G.; Shrestha R.; Amori A.; Staniszewski Z.; Jukna Artūras; Koroliov Anton; Richter C.; El Fray M.; Krauss T.; Sobolewski Roman. Terahertz time-domain spectroscopy characterization of carbon nanostructures embedded in polymer. Journal of physics. Conference series. Bristol: IOP Publishing. ISSN 1742-6588. Vol. 906 (2017), p. art. no. 012002 [1-4]. [M.kr.:N 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Akbas Yunus; Plecenik Tomas; Ďurina Pavol; Plecenik Andrej; Jukna Artūras; Wicks Gary; Sobolewski Roman. Low-temperature performance of semiconducting asymmetric nanochannel diodes. Journal of Physics: Conference Series. Vol. 906: 20th International Conference on Electron Dynamics in Semiconductors, Optoelectronics and Nanostructures (EDISON 20), 17–21 July 2017, Buffalo, New York, USA.. Bristol: IOP Publishing. ISSN 1742-6588. Vol. 906 (2017), p. 1-4. [M.kr.:N 002; T 001; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Jukna Artūras; Stupakova Jolanta; Vasiliauskienė Vaida; Miškinis Paulius; Gradauskas Jonas; Sužiedėlis Algirdas; Maneikis Andrius; Šliužienė Kristina; Sobolewski Roman. Electric properties of Y-Ba-Cu-O micro-diodes based on asymmetrically narrowed mesas. Proceedings of the 12th IEEE international conference on nano/micro engineered and molecular systems : April 9-12, 2017, Los Angeles, USA. IEEE, 2017. ISBN 9781509030583, p. 155-159. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Šatkovskis Eugenijus; Jukna Artūras; Zagadskij Viktor; Stupakova Jolanta; Mitkevičius Ramūnas. Spectral peculiarities of mono-crystalline silicon solar cells modified by two- stage photo-anodizing process. Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems ITELMS’2015 : proceedings of 10th international conference, May 21-22, 2015, Panevezys, Lithuania / Kaunas university of technology, KTU Panevezys Faculty of technologies and business, Military university of technology, Intelligent transport systems, Tallinn university of technology, Riga technical university. Kaunas: Technologija, 2015. ISSN 2345-0088, p. 219-223. [M.kr.:N 002; T 001; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Šatkovskis Eugenijus; Zagadskij Viktor; Jukna Artūras; Boris Renata; Antonovič Valentin; Stupakova Jolanta; Mitkevičius Ramūnas; Baradinskaitė Asta; Kerienė Jadvyga Regina. Formation of surface morphology of silicon solar cells by means of two-step photo-electrochemical etching and their characterization. Eighth International Conference on Advanced Optical Materials and Devices (AOMD-8), Riga, Latvia, August 25, 2014 : proceedings of SPIE. Riga, Latvia: SPIE. ISSN 0277-786X. Vol. 9421 (2014), p. [1-4]. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Jukna Artūras; Gradauskas Jonas; Sužiedėlis Algirdas; Abrutis Adulfas; Nargelienė Viktorija; Šulcas Jonas; Lisauskas Vaclovas; Šliužienė Kristina. Electric properties of asymmetrically narrowed superconducting detectors. Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems, ITELMS’2013 : proceedings of the 8th international conference, May 23-24, 2013, Panevėžys, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2013. ISSN 2345-0088, p. 98-102. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Jukna Artūras; Gradauskas Jonas; Šulcas Jonas; Sužiedėlis Algirdas; Nargelienė Viktorija; Abrutis Adulfas; Lisauskas Vaclovas; Šliužienė Kristina. New microwave detector based on YB2CU3O7-x superconductor structure. Radiation interaction with material and its use in technologies 2012 = Spinduliuotės sąveika su medžiaga ir jos panaudojimas technologijose 2012 : 4rd international conference, Kaunas, Lithuania, May 14-17, 2012 : program and materials. Kaunas: Technologija, 2012. ISSN 1822-508X, p. 189-192. [M.kr.:N 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Anisimovas Fiodoras; Ašmontas Steponas; Gradauskas Jonas; Jukna Artūras; Kiprijanovič Oleg; Vengalis Bonifacas. Highly resistive states in polycrystalline La0.67Ca0.33MnO3 thin films. Radiation interaction with material and its use in technologies 2012 = Spinduliuotės sąveika su medžiaga ir jos panaudojimas technologijose 2012 : 4rd international conference, Kaunas, Lithuania, May 14-17, 2012 : program and materials. Kaunas: Technologija, 2012. ISSN 1822-508X, p. 161-164. [M.kr.:N 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2001 - Bumelienė Skaidra; Ašmontas Steponas; Gradauskas Jonas; Jukna Artūras; Paršeliūnas Jonas; Seliuta Dalius; Sužiedėlis Algirdas; Valušis Gintaras. CO2 laser radiation detection in compensated germanium. Proceedings of SPIE: Nonresonant laser-matter interaction (NLMI-10), 21-23 August 2000, St. Petersburg-Pushkin, Russia. Bellingham: SPIE-INT Soc Optical Engineering, 2001.. ISBN 0819441309. Vol. 4423 (2001), p. 87-90. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Cidzikienė Vigilija; Chadyšienė Renata; Miškinis Paulius; Jukna Artūras. Polichlorintų dibenzo-p-dioksinų ir polichlorintų dibenzofuranų sklaida aplinkos ore, Vilniaus mieste. Sveikatos mokslai. Vilnius: Asociacija žurnalas „Sveikatos mokslai“. ISSN 1392-6373. t. 29, Nr. 4 (2019), p. 42-47. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2019 - Shanmugam Yuvaraj; Renald Thomas; Jukna Artūras; Rathnaraj J. David; Nallamani M.; Kaviyarasan P.. Design and numerical analysis of five blade propeller for a drone. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT). Bhopal: Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication (BEIESP). vol. 8, iss. 2S2 (2019), p. 116-119. [M.kr.:N 002; T 000] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Šulcas Jonas; Jukna Artūras. Stiprios I>>IC elektros srovės tankio pasiskirstymas plonuose Y-BA-CU-O sluoksniuose, turinčiuose silnojo superlaidumo sritis. Mokslas - Lietuvos ateitis : Fizika ir fizinė kompiuterija = Science - Future of Lithuania : Physics and physical computing. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, Nr. 6 (2011), p. 101-104. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Steponavičienė Lina; Jukna Artūras. Magnetinių sūkurių koherentinio judėjimo YBa2Cu3O7-x superlaidžiuosiuose plonuosiuose sluoksniuose su lazeriu suformuotu II formos sūkurių kanalu tyrimai, sluoksniais tekant srovei I ~ IC. Mokslas - Lietuvos ateitis : Fizika ir fizinė kompiuterija = Science - Future of Lithuania : Physics and physical computing. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, Nr. 6 (2011), p. 105-110. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Jasaitis Dainius; Vasiliauskienė Vaida; Miškinis Paulius; Damauskaitė Jovita; Jukna Artūras; Kopyltsov Aleksandr V; Lukyanov Genady N.; Korshunov Konstantin A.; Serov Igor N.. Investigation of the circle fractal structure interaction with gigahertz frequency electromagnetic waves. 12th international conference on intelligent technologies in logistics and mechatronics systems, ITELMS'2018, 26-27 April 2018, Panevėžys, Lithuania / editors Laszlo Koczy, Daiva Žostautienė, Olga Strikulienė, Elvyra Zacharovienė. Bologna: EDITOGRAFICA, 2018. ISSN 2345-0088, p. 81-87. [M.kr.:N 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Daunaravičienė Asta; Jasaitis Dainius; Jukna Artūras; Pečiulienė Milda; Stupakova Jolanta; Valuntaitė Vaida. Moksleivių eksperimentinės kompetencijos formavimas fizikos laboratorinių darbų metu studentų mokomosiose laboratorijose. Gamtamokslinis, matematinis ir technologinis ugdymas: studijos ir mokymas : konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. ISBN 9786094710131, p. 47-55. [M.kr.:N 002; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Šatkovskis Eugenijus; Zagadskij Viktor; Jukna Artūras; Stupakova Jolanta. Ripples formation on the silicon solar cells surface by laser irradiation. Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems ITELMS 2014 : proceedings of the 9™ international conference dedicated to Panevezys town as Lithuania culture capital, May 22-23, 2014 Panevezys, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2014. ISSN 2345-0088, p. 217-220. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2007 - Jukna Artūras. Magnetinių sūkurių superlaidžiame sluosnyje valdymas. Bioinžinerija ir bioinformatika (2007 m. balandžio 5 d.) ; Fizika ir fizinė kompiuterija (2007 m. balandžio 6 d.) : 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" medžiaga. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281368, p. 105-111. [M.kr.:N 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2003 - Balevičius Saulius; Vengalis Bonifacas; Anisimovas Fiodoras; Lisauskas Vaclovas; Jukna Artūras; Kiprijanovič Oleg; Šatkovskis Eugenijus; Pyragas Vytautas Pranas; Paršeliūnas Jonas; Žurauskienė Nerija. Y1Ba2Cu3O7-x sluoksnių varžos būsenos tyrimas trumpais elektriniais ir optiniais impulsais. Puslaidininkių fizikos instituto XIV mokslinės konferencijos darbai, Vilnius, 2002 m. gruodžio 3-5 d. Vilnius: Puslaidininkių fizikos institutas, 2003, p. 9-12. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2012 - Jukna Artūras. Ar Lietuvai reikia fotoelektros?. Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. Vilnius: UAB "Mokslas ir technika". ISSN 0134-3165. 2012, Nr. 2, p. 28-29. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2011 - Jukna Artūras. „Sunkių“ disciplinų mitą tirpdo renginiai mokomosiose laboratorijose. Mokslas ir gyvenimas. Vilnius: Mokslas ir gyvenimas. ISSN 0134-3084. 2011, Nr. 5-6, p. 46-47. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2011 - Jukna Artūras; Bužinskas Gintautas; Baliukevičienė Aida. Žvilgsnis iš šalies: ar inžinerija tik vyriškas užsiėmimas?. Mokslas ir gyvenimas : mokslo populiarinimo ir mokslo istorijos mėnesinis žurnalas. Vilnius: Mokslas ir gyvenimas. ISSN 0134-3084. 2011, Nr. 4(630) (balandis), p. 26-28. [M.kr.:N 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2011 - Jukna Artūras. "Sunkių" disciplinų mitą trikdo renginiai moderniose studentų mokomosiose laboratorijose. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2011, Nr. 1-2, p. 46-47. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2010 - Jukna Artūras. Superlaidininkai trumpų elektrinių impulsų ir aukštųjų dažnių technikoje. Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. Vilnius: UAB "Mokslas ir technika". ISSN 0134-3165. 2010, Nr. 3, p. 34-36. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2010 - Jukna Artūras. Kartais pranašystės išsipildo : [Fizikos katedros profesorius gamtos mokslų daktaras Paulius Miškinis, 2010 m. kovo 18 d. švenčia savo 50 metų jubiliejų]. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2010, Nr. 1, p. 38. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2010 - Jukna Artūras. Fizika - tai gyvenimo būdas. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2010, Nr. 2, p. 38-39. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2010 - Jukna Artūras. Erazmus programa atvėrė galimybes pažinti iš arčiau Dicle universitetą Turkijoje. Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. Vilnius: UAB "Mokslas ir technika". ISSN 0134-3165. 2010, Nr. 2, p. 34-36. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2010 - Jukna Artūras. Ar visada užtenka laiko moksliniams tyrimamas, dirbant Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesoriaus pareigose? : [Fizikos katedros Fizikinės medžiagotyros mokslo laboratorijos vedėjas ir profesorius habil. dr. Eugenijus Šatkovskis, sausio 28 d. š. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2010, Nr. 1, p. 39. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2009 - Jukna Artūras. Tegul dienos būna prasmingos darbais : [Fizikos kat. doc. Antanas Urbelis švenčia 70-ies metų jubiliejų]. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2009, Nr. 2, p. 33. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2009 - Jukna Artūras. Superlaidininkų tyrimai - tai kelias į ateities technologijas ar tik į "balą" išmetami pinigai?. Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. Vilnius: UAB "Mokslas ir technika". ISSN 0134-3165. 2009, Nr. 1, p. 34-36. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2009 - Jukna Artūras. Superlaidieji fotojutikliai. Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. Vilnius: UAB "Mokslas ir technika". ISSN 0134-3165. 2009, Nr. 7-8, p. 35-37. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2009 - Jukna Artūras. Pašaukimas - fizikas, dėstytojas! : [Fizikos kat. doc. dr. Valdas Špakauskas švenčia 60-metų jubiliejų]. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2009, Nr. 1, p. 36. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2008 - Jukna Artūras. Magnetiniai sūkuriai superlaidžiajame darinyje. Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. Vilnius: UAB "Mokslas ir technika". ISSN 0134-3165. 2008, Nr. 5, p. 36-38. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2007 - Jukna Artūras. Žvilgsnis į nueitą garbingą kelią. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2007, Nr. 6, p. 30. [M.kr.:H 005] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2017 - Chen Genyu; Shrestha Rabi; Jukna Artūras; Koroliov Anton; Richter Christiaan; Sobolewski Roman. THz time-domain spectroscopy characterization of carbon nanostructures. EDISON20. The 20th International Conference on Electron Dynamics in Semiconductos, Optoelectronics and Nanostructures, Buffalo, NY/July 16-21, 2017. New York: University at Buffalo, 2017, p. 123. [M.kr.:N 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2016 - Akbas Y.; Jukna Artūras; Zhang L.Q.; Alimi Y.; Song A.M.; Iniguez-de-la-Torre I.; Mateos J.; Gonzalez T.; Plecenik T.; Durina P.; Plecenik A.; Wicks G.; Sobolewski Roman. Ulta-high optical responsivity of semiconducting asymmetric nano-chennel diodes. Proceedings of the 40th annual EDS/CAS Activities in Western New York conference, November 4, 2016, Rochester Institute of Technology, Rochester, NY : [abstract]. Rochester: Rochester Institute of Technology, 2016, p. 1. [M.kr.:N 002; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2016 - Chen Genyu; Shrestha R.; Koroliov A.; Jukna Artūras; Amori A.; Krauss T.; Staniszewski Z.; Fray El; Laszcz A.; Czerwinski A.; Richter M.C.; Sobolewski Roman. Characterization of carbon nanostructures through THz spectroscopy. Proceedings of the 40th annual EDS/CAS Activities in Western New York conference, November 4, 2016, Rochester Institute of Technology, Rochester, NY : [abstract]. Rochester: Rochester Institute of Technology, 2016, p. 1. [M.kr.:N 002; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2013 - Gradauskas Jonas; Jukna Artūras; Šulcas Jonas; Sužiedėlis Algirdas; Abrutis Adulfas; Lisauskas Vaclovas; Maneikis Andrius; Šliužienė Kristina. Microwave detection properties of asymmetrically narrowed superconducting structures. 15th International symposium on ultrafast phenomena in semiconductors : abstracts : Vilnius, Lithuania, August 25-28, 2013. Vilnius: Semiconductor Physics Institute, 2013. ISBN 9786099551111, p. 21. [M.kr.:N 002; T 001; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2013 - Jukna Artūras; Steponavičienė Lina; Maneikis Andrius; Abrutis Adulfas; Lisauskas Vaclovas; Šliužienė Kristina; Sobolewski Roman. Investigation of optically modified YBa2Cu3O7-x films by means of X-ray microanalysis technique. The 15th international symposium on ultrafast phenomena in semiconductors, August 25-28, 2013, Vilnius, Lithuania : abstracts. Vilnius: Semiconductor Physics Institute of Center for Physical Sciences and Technology, 2013. ISBN 9786099551111, p. 63. [M.kr.:N 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2012 - Jukna Artūras; Steponavičienė Lina; Plaušinaitienė Valentina; Abrutis Adulfas; Maneikis Andrius; Šliužienė Kristina; Lisauskas Vaclovas; Sobolewski Roman. Coherent magnetic vortex motion in optically-formed channels for easy flow in YBa2Cu3O7-x superconducting thin films. 8th International conference on photo-excited processes and aplications (ICPEPA-8), August 12-17, 2012. Rochester: University of Rochester, 2012, p. [1]. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2011 - Steponavičienė Lina; Jukna Artūras. The investigation of onset of the coherent vortex motion in the YBCO superconducting microbridge biased at J-Jc. Advanced materials and technologies : the 13-th International conference-school, 27-31 August 2011, Palanga, Lithuania : [book of abstracts]. Kaunas: Technologija, 2011. ISSN 1822-7759, p. 100. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2011 - Šulcas Jonas; Jukna Artūras. The control of current density in the YBCO micro bridge by means of artificial defets. Advanced materials and technologies : the 13-th International conference-school, 27-31 August 2011, Palanga, Lithuania : [book of abstracts]. Kaunas: Technologija, 2011. ISSN 1822-7759, p. 99. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2011 - Anisimovas Fiodoras; Ašmontas Steponas; Gradauskas Jonas; Jukna Artūras; Kiprijanovič Oleg; Vengalis Bonifacas. Highly resistive states in polycrystalline and thermocycling-modified La0.67Ca0.33MnO3 thin films. Advanced optical materials and devices (AOMD-7) : 7th international conference : program and abstracts, Vilnius, Lithuania, 28-31 August, 2011. Vilnius: Semiconductor Physics Institute, 2011. ISBN 9789955750093, p. 65. [M.kr.:N 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2011 - Jukna Artūras; Gradauskas Jonas; Šulcas Jonas; Sužiedėlis Algirdas; Nargelienė Viktorija; Abrutis Adulfas; Lisauskas Vaclovas; Šliužienė Kristina. A novel application of YBa2Cu3O7-x superconductor. Advanced optical materials and devices (AOMD-7) : 7th international conference : program and abstracts, Vilnius, Lithuania, 28-31 August, 2011. Vilnius: Semiconductor Physics Institute, 2011. ISBN 9789955750093, p. 53. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2010 - Steponavičienė Lina; Šulcas Jonas; Jukna Artūras; Jung Gzergoz; Plaušinaitienė Valentina; Abrutis Adulfas; Maneikis Andrius; Gong M.; Sobolewski Roman. Investigation of vortex density in laser-written, Π-shaped channels of YBCO bridge by means of current voltage dependences. 14th International Symposium on Ultrafast Phenomena in Semiconductors (14 UFPS). August 23-25, 2010, Vilnius, Lithuania : abstracts. Vilnius: Semiconductor Physics Institute, 2010. ISBN 9789955750086, p. 1. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2010 - Šulcas Jonas; Steponavičienė Lina; Jukna Artūras; Jung Gzergoz; Plaušinaitienė Valentina; Abrutis Adulfas; Gong M.; Sobolewski Roman. Current distribution in Y-Ba-Cu-O superconducting microbridges containing "Π"-shaped channel for easy vortex motion. 14th International Symposium on Ultrafast Phenomena in Semiconductors (14 UFPS). August 23-25, 2010, Vilnius, Lithuania : abstracts. Vilnius: Semiconductor Physics Institute, 2010. ISBN 9789955750086, p. 1. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2007 - Jukna Artūras; Barboy I.; Jung G.; Abrutis Adulfas; Li X.; Wang D.; Sobolewski Roman. Artificial channels of easy vortex motion in YBa2Cu3O7-δ superconducting thin-film bridges. 13th International symposium on ultrafast phenomena in semiconductors : abstracts : 26-29 August, 2007 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Semiconductor Physics Institute, 2007. ISBN 9789955750017, p. 82. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2017 - Bagušinskaitė Šležienė Aiva; Aleinikovas Tomas; Jukna Artūras. Saulės elementų voltamperinių charakteristikų tyrimas. Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija; 2017 m. spalio 4-6 d., Vilnius, Nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų centras : programa ir pranešimų tezės / Vilniaus universitetas, Fizinių ir technologijos mokslų centras, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos fizikų draugija. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2017. ISBN 9786094598807, p. 289. [M.kr.:N 002; T 001; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Gradauskas Jonas; Stupakova Jolanta; Sužiedėlis Algirdas; Jočytė Erika; Jukna Artūras. Ilgašvyčio fosforo Zn3Ga2Ge2O10:0,5%Cr3+ emisijos spartos priklausomybė nuo temperatūros. 42-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, 2017 m. spalio 4-6 d., Vilnius : programa ir pranešimų tezės / Vilniaus universitetas; Fizinių ir technologijos mokslų centras; Kauno technologijos universitetas; Lietuvos fizikų draugija. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2017. ISBN 9786094598807, p. 333. [M.kr.:N 002; T 001; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Jasaitis Dainius; Šatrauskas Einius; Lukyanov Gennadij N.; Serov Igor N.; Jukna Artūras. Elektromagnetinės spinduliuotės valdymas pasyviuoju rezonatoriumi-keitikliu.. Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija; 2017 m. spalio 4-6 d., Vilnius, Nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų centras : programa ir pranešimų tezės. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2017. ISBN 9786094598807, p. 303. [M.kr.:N 002; T 001; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2016 - Jukna Artūras; Steponavičienė Lina; Šulcas Jonas; Gradauskas Jonas; Stupakova Jolanta; Vengalis Bonifacas; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Sobolewski Roman. Motion of magnetic vortices confined in optically formed channels of YBa2Cu3O7-x thin films. COST MP-1201 NanoSC Workshop. Probing Superconductivity at the Nanoscale: New advances, Saas-Fee Switzerland, April 12-15, 2016 : programme and abstract book. Brussels: COST, 2016, p. 38. [M.kr.:N 002; T 006; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2015 - Aleinikovas Tomas; Jonušauskas Eimantas; Jukna Artūras. Saulės elementų kokybės vertinimas iš voltamperinių charakteristikų. 41-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, 2015 m. birželio 17-19 d., Vilnius : programa ir pranešimų tezės / Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras; Vilniaus universitetas; Kauno technologijos universitetas; Lietuvos fizikų draugija. Vilnius: Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras, 2015. ISBN 9786099551128, p. 104. [M.kr.:N 002; T 001; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2015 - Gradauskas Jonas; Jukna Artūras; Stupakova Jolanta; Šatkovskis Eugenijus; Šilėnas Aldis; Miškinis Paulius; Valuntaitė Vaida; Venckutė Asta; Zagadskij Viktor. Ilgašvyčio Zn3 Ga2 Ge2 O10 :Cr3+ junginio panaudos fotoelektros generavimui tyrimas. 41-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, 2015 m. birželio 17-19 d., Vilnius : programa ir pranešimų tezės / Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras; Vilniaus universitetas; Kauno technologijos universitetas; Lietuvos fizikų draugija. Vilnius: Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras, 2015. ISBN 9786099551128, p. 108. [M.kr.:N 002; T 001; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2013 - Steponavičienė Lina; Jukna Artūras. Silpnojo superlaidumo sričių formavimas lazeriu superlaidžiuose YBa2Cu3O7-x sluoksniuose. 40-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija: programa ir pranešimų tezės, 2013 m. birželio 10-12 d. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2013. ISBN 9786094592102, p. 130. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2011 - Šulcas Jonas; Jukna Artūras. YBCO superlaidininko nesimetrinių darinių voltamperinių charakteristikų tyrimai = : The investigation of I-V dependences of YBCO asymmetric devices. 39-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija: programa ir pranešimų tezės, 2011 m. spalio 6-8 d. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011. ISBN 9789955634645, p. 72. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2011 - Steponavičienė Lina; Jukna Artūras. Sukūrių prieraišos jėgos plonuosiuose superlaidžiuose YBa2Cu3O7–x sluoksniuose tyrimas = : Investigation of vortex pinning force in YBa2Cu3O7–x superconducting thin films. 39-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija: programa ir pranešimų tezės, 2011 m. spalio 6-8 d. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011. ISBN 9789955634645, p. 71. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2008 - Jukna Artūras. Elektros srovė ir šviesa sąlygotos mišriosios būsenos superlaidžiuose dariniuose tyrimai ir valdymas : habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 2.571]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2008 - Kerienė Jadvyga Regina; Kulys Juozas; Juška Alfonsas; Gedminienė Genovaitė; Mališauskas Ričardas; Jukna Artūras; Urbelis Antanas; Bučinskienė Genovaitė. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2008 m. teminių konferencijų BIOINŽINERIJA IR BIOINFORMATIKA (2008 m. balandžio 3 d.) ; FIZIKA IR FIZINĖ KOMPIUTERIJA (2008 m. balandžio 4 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus . Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:N 009] [Aut.lankų sk.: 13.714]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2011 - Astrauskienė Nijolė; Jukna Artūras. Mechanics and Thermodynamics : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 13.410]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2009 - Astrauskienė Nijolė; Bendorius Rimgaudas Adolfas; Bogdanovičius Aleksejus; Jasaitis Dainius; Jukna Artūras; Karpinskas Stanislovas Aloyzas; Martinėnas Bronislovas; Špakauskas Valdas; Urbelis Antanas. Mechanika ir termodinamika : laboratorinių darbų metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 10.430]