Gintaras Jonaitis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Lukšys Donatas; Jonaitis Gintaras; Griškevičius Julius. Quantitative analysis of Parkinsonian tremor in a clinical setting using inertial measurement units. Parkinson’s disease. San Diego: Hindawi. ISSN 2090-8083. Vol. 2018 (2018), p. 1-7. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2014 - Linkel Artūras; Griškevičius Julius; Jonaitis Gintaras. Stuburo juosmeninės dalies tarpslankstelinio disko standumo charakteristikų įtakos slankstelių poslinkiams tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 6 (2014), p. 595-597. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2015 - Gerasimov Vadim; Jonaitis Gintaras; Jonkus Vytautas. Application of artificial neural networks for human muscle signal analysis and mechanical equipment control. 3. Implementation of movement. Innovative infotechnologies for science, business and education. .. ISSN 2029-1035. Vol. 1(18) (2015), p. 18-22. [M.kr.:N 002; T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Gerasimov Vadim; Jonaitis Gintaras; Jonkus Vytautas. Application of artificial neural networks for human muscle signal analysis and mechanical equipment control. 2. Hardware, software, interfaces. Innovative infotechnologies for science, business and education. Vilnius: Vilniaus verslo kolegija. ISSN 2029-1035. Vol. 1 (18) (2015), p. 13-17. [M.kr.:N 002; T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Gerasimov Vadim; Jonaitis Gintaras; Jonkus Vytautas. Application of artificial neural networks for human muscle signal analysis and mechanical equipment control. 1. Problem overview.. Innovative infotechnologies for science, business and education. Vilnius: Vilniaus verslo kolegija. ISSN 2029-1035. Vol. 1 (18) (2015), p. 7-12. [M.kr.:N 002; T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2016 - Mariūnas Mečislovas; Griškevičius Julius; Jonaitis Gintaras. The influence of barbell’s weight, lifting technique and skills on weightlifter’s blood pressure and heart rate. Proceedings of 11th international conference "BIOMDLORE 2016", October 20–22, 2016, Druskininkai, Lithuania. Vilnius: Technika, 2016. ISBN 9786094579592, p. 83-86. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Mariūnas Mečislovas; Griškevičius Julius; Jonaitis Gintaras. Estimation of the parameters of barbell’ lifting law of motion. Proceedings of 11th international conference "BIOMDLORE 2016", October 20-22, 2016, Druskininkai, Lithuania. Vilnius: Technika, 2016. ISBN 9786094579592, p. 87-91. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2015 - Gerasimov Vadim; Jonkus Vytautas; Jonaitis Gintaras. Muscle signal decoding using artificial neural networks. Open readings 2015 : 58th scientific conference for students of physics and natural sciences, March 24-27, 2015, Vilnius, Lithuania : programme and abstracts. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015. ISSN 2029-4425, p. 138. [M.kr.:N 002; T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]