Aidas Jokūbaitis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Jokūbaitis Aidas; Marčiukaitis Jonas Gediminas; Valivonis Juozas; Strauss Alfred. Influence of cyclic loading and frost on the behavior of bond of three‐wire strand. Structural concrete. Berlin: Ernst & Sohn Verlag. ISSN 1464-4177. vol. 19, iss. 5 (2018), p. 1363-1375. [M.kr.:T002] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2016 - Jokūbaitis Aidas; Marčiukaitis Gediminas; Valivonis Juozas. Influence of technological and environmental factors on the behaviour of the reinforcement anchorage zone of prestressed concrete sleepers. Construction and building materials. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 0950-0618. Vol. 121 (2016), p. 507-518. [M.kr.:T002] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2016 - Jokūbaitis Aidas; Valivonis Juozas; Marčiukaitis Gediminas. Analysis of strain state and cracking of concrete sleepers. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 22, no. 4 (2016), p. 564-572. [M.kr.:T002] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Jokūbaitis Aidas; Marčiukaitis Jonas Gediminas; Valivonis Juozas. Analysis of reinforcement anchorage zone behavior of prestressed concrete elements under static and cyclic loads. Procedia Engineering. Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 172 (2017), p. 457-464. [M.kr.:T002] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Jokūbaitis Aidas; Valivonis Juozas; Marčiukaitis Jonas Gediminas. Influence of static and dynamic loads on the behavior of prestressed concrete railway sleepers. Solid State Phenomena. Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015. Chapter 2: Design and research of concrete structures / Edited by Šárka Nenadálová, Petra Johová. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc. ISSN 1662-9779. Vol. 249 (2016), p. 278-283. [M.kr.:T002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Jokūbaitis Aidas; Valivonis Juozas; Zubrus Adomas. The influence of prestress losses on the anchorage zone of prestressed concrete member. Engineering structures and technologies = Statybinės konstrukcijos ir technologijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 6, no. 1 (2014), p. 25-32. [M.kr.:T002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Jokūbaitis Aidas. Armatūros išankstinių įtempių įtaka gelžbetoninių lenkiamųjų elementų elgsenai. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 5 (2013), p. 474-480. [M.kr.:T002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Jokūbaitis Aidas; Šneideris Arnoldas. Gaisro temperatūros veikiamų gniuždomųjų gelžbetoninių kolonų įtempių skerspjūvyje pasiskirstymo analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr.4 (2012), p. 320-325. [M.kr.:T002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2013 - Jokūbaitis Aidas. Iš anksto įtemptų elementų įtempių nuostolių ir jų įtakos pleišėjimui analizė. 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7149, p. [1-6]. [M.kr.:T002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2016 - Jokūbaitis Aidas. Ciklinės apkrovos, šalčio ir drėgmės įtaka iš anksto įtemptojo gelžbetonio pabėgių armatūros inkaravimo zonos elgsenai. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:T002] [Aut.lankų sk.: 11.000]