Izolda Jokšienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Taha Roshaiza; Šliogerienė Jūratė; Loganathan Nanthakumar; Jokšienė Izolda; Shahbaz Muhammad; Mardani Abbas. The nexus between tax reformation, financial development and economic recovery: the case of Malaysia. Technological and economic development of economy. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-4913. Vol. 24, iss. 3 (2018), p. 1258-1279. [M.kr.:S 003; S 004; T 002] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2017 - Pjerotic Ljiljana; Delibasic Milica; Jokšienė Izolda; Griesienė Ingrida; Georgeta Cristina Pencia. Sustainable tourism development in the rural areas. Transformations in business & economics / Vilnius University, Brno University of Technology, University of Latvia. Kaunas: Vilniaus universiteto Kauno fakultetas. ISSN 1648-4460. Vol. 16, iss. 3 (42) (2017), p. 21-30. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2017 - Abdoli Maryam; Rostamzadeh Reza; Feizi Jafarsadegh; Jokšienė Izolda. Impact of perceived value and satisfaction on customer loyalty in banking industry. Transformations in business & economics / Vilnius University, Brno University of Technology, University of Latvia. Kaunas: Kaunas Faculty of Vilnius University. ISSN 1648-4460. Vol. 16, no 2A (41A) (2017), p. 421-440. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2017 - Ginevičius Tomas; Skačkauskienė Ilona; Stasiukynas Andrius; Jokšienė Izolda. Formation of a system of multicriteria indicators for the assessment of office leasing options. International journal of strategic property management. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1648-715X. Vol. 21, no. 2 (2017), p. 159-169. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017 - Trinkūnienė Eva; Podvezko Valentinas; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Jokšienė Izolda; Vinogradova Irina; Trinkūnas Vaidotas. Evaluation of quality assurance in contractor contracts by multi-attribute decision-making methods. Economic research = Ekonomska istraživanja. Oxon: Routledge-Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. vol. 30, no. 1 (2017), p. 1152-1180. [M.kr.:S 003; T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 2.071]
2017 - Alavijeh Mohammad Reza Karimi; Sepahvand Akbar; Esmaeili Ahmad; Jokšienė Izolda. Effect of social currency aspects on purchase intention of customers with mediating role of brand equity measures. Transformations in business & economics / Vilnius University, Brno University of Technology, University of Latvia. Kaunas: Kaunas Faculty of Vilnius University. ISSN 1648-4460. Vol. 16, no 2B (41B) (2017), p. 772-786. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2017 - Esmaeili Ahmad; Sepahvand Akbar; Rostamzadeh Reza; Jokšienė Izolda; Antuchevičienė Jurgita. Effect of integration of green constructs and traditional constructs of brand on green purchase intention of customers. E&M Ekonomie a management=E&M Economics and management. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. Vol. 20, iss. 3 (2017), p. 219-237. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.357]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2016 - Jokšienė Izolda; Žvirblis Algis. Quantitative evaluation technique of sme’s competitive advantage on the basis of saw method. The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-4441, p. 1-9. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Jokšienė Izolda; Žvirblis Algis. Consolidated assessment of composite competitiveness indicators: the case of manufacturing enterprise. The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", May 15-16, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, p. 59-66. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2002 - Matekonienė Jūratė; Mačerinskienė Irena; Darulis Arvydas; Krutkienė Izolda; Sabaitė Ginta. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtotės iki 2015 metų strategija. Ilgalaikė Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtotės iki 2015 metų strategija. Vilnius: Lietuvos mokslas. ISBN 9986795184. 2002, p. 673-710. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 2.714]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2001 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Krutkienė Izolda. Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo regioninėje plėtroje. Regionų plėtra - 2001 : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga : international conference proceedings. Kaunas: Technologija, 2001. ISBN 9986139643, p. 225-230. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2020 - Stankevičienė Jelena; Lankauskienė Toma; Jokšienė Izolda; Davidavičienė Vida; Skačkauskienė Ilona; Tamošiūnienė Rima; Jurkevičius Vaidas; Miečinskienė Algita; Jurevičienė Daiva. 11th International Scientific Conference “Business and Management 2020”, May 7–8, 2020, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press TECHNIKA, 2020. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 32.571]
2019 - Stankevičienė Jelena; Skvarciany Viktorija; Martinkutė-Kaulienė Raimonda; Jokšienė Izolda; Mačiulytė-Šniukienė Alma; Tamošiūnas Andrius; Mitkus Sigitas; Jurevičienė Daiva; Miečinskienė Algita; Skačkauskienė Ilona; Davidavičienė Vida. International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika, 2019. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 64.214]