Aleksas Jaunius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2006 - Jaunius Aleksas. Gabūs studentai skatina verslininkus investuoti į jų žinias. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2006, Nr. 5, p. 15. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.071]