Eglė Jaškūnienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2016 - Jaškūnienė Eglė. The role of photography in a Soviet graphic design structure in late 50s and 60s. SGEM 2016 : 3rd international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. Book. 4, Vol. I Arts, performing arts, architecture and design. History of arts, contemporary arts, performing and visual arts, 6-9 April, 2016, Vienna, Aus. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd, 2016. ISSN 2367-5659, p. 399-406. [M.kr.:03H; 05S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Jaškūnienė Eglė. Social adaptation of abstract photography in soviet Lithuania: "Photographics" by Zinas Kazėnas. SGEM 2016 : 3rd international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. Book. 4, Vol. I Arts, performing arts, architecture and design. History of arts, contemporary arts, performing and visual arts, 6-9 April, 2016, Vienna, Aus. Sofia: STEF92 Technology Ltd, 2016. ISBN 9786197105537, p. 183-190. [M.kr.:03H; 05S] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Jaškūnienė Eglė. „Kūrybinių industrijų“ strategija sovietmečio lietuvoje: masinio vartojimo produktų pakuotės. Santalka : filosofija, komunikacija = Coactivity : philosophy, communication. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 23, no. 1 (2015), p. 13-21. [M.kr.:03H; 05S] [Aut.lankų sk.: 0.643]