Vilma Jasiūnienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Vaiškūnaitė Rasa; Jasiūnienė Vilma. The analysis of heavy metal pollutants emitted by railway transport. Transport. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1648-4142. vol. 35, iss. 2 (2020), p. 213-223. [M.kr.:N 012; T 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2020 - Jasiūnienė Vilma; Vaiškūnaitė Rasa. Road safety assessment considering the expected fatal accident density. The Baltic journal of road and bridge engineering. Riga: Riga Technical University. ISSN 1822-427X. vol. 15, iss. 2 (2020), p. 31-48. [M.kr.:T 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2020 - Tumavičė Aja; Jasiūnienė Vilma; Kravcovas Igoris. Identification and analysis of problems in the implementation of Road Safety Audit in Lithuania. The Baltic journal of road and bridge engineering. Riga: Riga Technical University. ISSN 1822-427X. vol. 15, iss. 2 (2020), p. 111-126. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2020 - Jasiūnienė Vilma; Čygas Donatas. Analysis of older pedestrian accidents: a case study of Lithuania. The Baltic journal of road and bridge engineering. Riga: Riga Technical University. ISSN 1822-427X. vol. 15, iss. 1 (2020), p. 147-160. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2018 - Jasiūnienė Vilma; Pociūtė Gintarė; Vaitkus Audrius; Ratkevičiūtė Kornelija; Pakalnis Algis. Analysis and evaluation of trapezoidal speed humps and their impact on the driver. Baltic journal of road and bridge engineering. Riga: Riga Technical University. ISSN 1822-427X. vol. 13, iss. 2 (2018), p. 104-109. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Vaitkus Audrius; Čygas Donatas; Jasiūnienė Vilma; Jateikienė Laura; Andriejauskas Tadas; Skrodenis Dovydas; Ratkevičiūtė Kornelija. Traffic calming measures: an evaluation of the effect on driving speed. Promet – Traffic&Transportation. Zagreb: University of Zagreb. ISSN 0353-5320. Vol. 29, no. 3 (2017), p. 275-285. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Vaitkus Audrius; Strumskys Mantvydas; Jasiūnienė Vilma; Jateikienė Laura; Andriejauskas Tadas; Skrodenis Dovydas. Effect of intelligent transport systems on traffic safety. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 11, no. 2 (2016), p. 136-143. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Čygaitė Laura; Jasiūnienė Vilma; Žolynas Andrius. The analysis of implementation possibilities of sectorial automated vehicle speed control systems on the roads of Lithuania. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. vol. 9, no. 2 (2014), p. 131-138. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Jasiūnienė Vilma; Čygas Donatas. Road accident prediction model for the roads of national significance of Lithuania. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 8, no. 1 (2013), p. 66-73. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2012 - Jasiūnienė Vilma; Čygas Donatas; Ratkevičiūtė Kornelija; Peltola Harri. Safety ranking of the Lithuanian road network of national significance. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 7, no. 2 (2012), p. 129-136. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Laurinavičius Alfredas; Skerys Kęstutis; Jasiūnienė Vilma; Pakalnis Algis; Starevičius Martynas. Analysis and evaluation of the effect of studded tyres on road pavement and environment (I). The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 4, no. 3 (2009), p. 115-122. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2009 - Čygas Donatas; Jasiūnienė Vilma; Bartkevičius Mantas. Assessment of special plans and technical designs with regard to traffic safety. Journal of civil engineering and management: international research and achievements. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 15, no 4 (2009), p. 411-418. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2020 - Jasiūnienė Vilma; Ratkevičiūtė Kornelija; Peltola Harri. Road network safety ranking using accident prediction models. Proceedings of the International Conference “Vision Zero for Sustainable Road Safety in Baltic Sea Region”, 5–6 December 2018, Vilnius, Lithuania. Cham: Springer, 2020. ISBN 9783030223748, p. 166-176. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Jateikienė Laura; Andriejauskas Tadas; Lingytė Ineta; Jasiūnienė Vilma. Impact assessment of speed calming measures on road safety. Transportation research procedia. Transport Research Arena TRA2016, April 18-21, 2016 / Edited by Leszek Rafalski, Adam Zofka. Amsterdam: Elsevier B.V. ISSN 2352-1465. Vol. 14 (2016), p. 4228-4236. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Ratkevičiūtė Kornelija; Jasiūnienė Vilma; Peltola Harri. Identification of high accident concentration sections on the Lithuanian roads of national significance. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-7. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Ratkevičiūtė Kornelija; Jasiūnienė Vilma; Čygas Donatas. Methodology for the substantiation of road safety improvement measures on the roads of Lithuania. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. 3. Sustainable Urban development. Roads and Railways. Technologies of Geodesy and Cadastre. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Ratkevičiūtė Kornelija; Vakrinienė Sigutė; Jasiūnienė Vilma; Čygas Donatas. Analysis of accident prediction feasibility on the roads of Lithuania. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. 3. Sustainable Urban development. Roads and Railways. Technologies of Geodesy and Cadastre. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288299, p. 1205-1209. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2015 - Jasiūnienė Vilma; Jateikienė Laura. Estimation of hazardous road locations on the roads of national significance of Lithuania. Автомобильные дороги и мосты: научно-технический журнал / Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Белорусский дорожный научно-исследовательский институт. Минск: РУП "БелдорНИИ". ISSN 2225-9082. 2015, № 2(16), p. 95-100. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Čygas Donatas; Jasiūnienė Vilma. Lietuvos automobilių kelių eismo saugumo reikalavimų ir Europos Sąjungos normatyvų atitikimas. Transportas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1533. T. 16, nr. 4 (2001), p. 146-153. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Apžvalginiai, įvadiniai ir informaciniai straipsniai

2016 - Čygas Donatas; Laurinavičius Alfredas; Žilionienė Daiva; Jasiūnienė Vilma. The ten year experience in global scientific knowledge market of road and bridge engineering : editorial. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 11, no. 1 (2016), p. 1-2. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Peltola Harri; Ratkevičiūtė Kornelija; Jasiūnienė Vilma; Jateikienė Laura; Airaksinen Noora. Experience with serious road traffic accidents in Finland and Lithuania. A digital era for transport: solutions for society, economy and environment : proceedings of 7th European Transport Research Arena, TRA 2018, April 16-19, 2018, Vienna, Austria. Vienna: Austria Tech, 2018, p. 1-11. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017 - Simonaitienė Ringailė; Jasiūnienė Vilma. Bendros eismo dalyvių erdvės koncepcijos taikymo Lietuvoje galimybių vertinimas. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Civilinė inžinerija ir geodezija, 2017 m. kovo 24 d. Vilnius : [straipsnių rinkinys] = Proceedings of the 20th conference for junior researchers „Science – future of Lithuania“ Civil engineering and geodesy, 24 March, 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2017. ISBN 9786094760167, p. 1-5. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Narkus Tomas; Jasiūnienė Vilma. Kelių saugumo auditų ataskaitų analizė ir vertinimas. 19-osios Lietuvos jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Civilinė inžinerija ir geodezija", 2016 m. kovo 25 d. Vilnius : [straipsnių rinkinys] = Proceedings of the 19th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ „Civil engineering and geodesy“, 25 March, 2016, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU, 2016. ISBN 9786094579226, p. 1-6. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Anisimovas Mindaugas; Jasiūnienė Vilma. Galimybių santykio teorijos pritaikymas iškiliųjų pėsčiųjų perėjų efektyvumo tyrime. 19-osios Lietuvos jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Civilinė inžinerija ir geodezija", 2016 m. kovo 25 d. Vilnius : [straipsnių rinkinys] = Proceedings of the 19th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ „Civil engineering and geodesy“, 25 March, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]. Vilnius: VGTU, 2016. ISSN 2029-7149, p. 1-6. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Ratkevičiūtė Kornelija; Jasiūnienė Vilma; Peltola Harri. Identification of high accident concentration sections on the Lithuanian roads of national significance. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. 1-7. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Peltola Harri; Ratkevičiūtė Kornelija; Jasiūnienė Vilma; Virkkunen Mikko. Road network safety management using the TARVA tool. XXVIII International Baltic Road Conference, 26-28 August, 2013 Vilnius, Lietuva. Vilnius: Baltic Road Association, 2013. ISBN 9786099552606, p. [1-10]. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2011 - Ratkevičiūtė Kornelija; Jasiūnienė Vilma; Čygas Donatas. Methodology for the substantiation of road safety improvement measures on the roads of Lithuania. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Ratkevičiūtė Kornelija; Vakrinienė Sigutė; Jasiūnienė Vilma; Čygas Donatas. Analysis of accident prediction feasibility on the roads of Lithuania. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312, p. 1205-1209. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Čygas Donatas; Vitkienė Jūratė; Ratkevičiūtė Kornelija; Jasiūnienė Vilma. Повышение безопасности дорожного движения. Наука - образованию, производству, экономике : материаля Седьмой межднародной научно-технической конференции. В 3 томах. Т. 2 / Белорусский национальный технический университет. Минск: БНТУ, 2009. ISBN 9789855252789, p. 206. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2009 - Čygas Donatas; Vitkienė Jūratė; Ratkevičiūtė Kornelija; Jasiūnienė Vilma. Влияние дорожных условий на безопасность движения. Наука - образованию, производству, экономике : материаля Седьмой межднародной научно-технической конференции. В 3 томах. Т. 2 / Белорусский национальный технический университет. Минск: БНТУ, 2009. ISBN 9789855252789, p. 205. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2009 - Ratkevičiūtė Kornelija; Vitkienė Jūratė; Jasiūnienė Vilma; Čygas Donatas. Road safety problems in Lithuanian road sections which cross build-up areas. XXVII International Baltic Road Conference, 24-26 August, 2009 Riga, Latvia [CD]. Riga: Baltic Road Association, 2009, p. [1-6]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - Peltola Harri; Jasiūnienė Vilma; Jateikienė Laura; Forsberg Auli. Common methods for estimating the safety effects of road improvements. XXVth World Road Congress - Seoul 2015, 26 November : final proceedings [CD]. Paris: World Road Association PIARC, 2015, p. 1-16. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2020 - Čygas Donatas; Jasiūnienė Vilma. Didesnis dėmesys kelių infrastruktūros saugumo valdymui. Lietuvos keliai. Vilnius: UAB "Ex Arte". ISSN 1392-8678. 2020, Nr. 1, p. 63-66. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2019 - Jasiūnienė Vilma. Senėjanti visuomenė: iššūkiai, užtikrinant eismo saugumą. Lietuvos keliai. Vilnius: Ex arte. ISSN 1392-8678. 2019, Nr. 2, p. 65-67. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2019 - Jasiūnienė Vilma; Skrodenis Dovydas. Lietuvos mokslininkai aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose. Lietuvos keliai. Vilnius: Ex arte. ISSN 1392-8678. 2019, Nr. 1, p. 70-71. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2017 - Vaitkus Audrius; Jasiūnienė Vilma; Jateikienė Laura. Public attitude towards traffic calming measures. Routes/Roads. Paris: World Road Association. ISSN 0004-556X. 2017, no. 374, p. 14-16. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2017 - Jasiūnienė Vilma; Vaitkus Audrius; Jateikienė Laura; Umaras Ovidijus. Informacinių momentinio važiavimo greičio švieslenčių efektyvumo tyrimas. Lietuvos keliai. Vilnius: Ex arte. ISSN 1392-8678. 2017, Nr. 1, p. 65-71. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Vaitkus Audrius; Jasiūnienė Vilma; Jateikienė Laura; Andriejauskas Tadas; Skrodenis Dovydas. Palanki visuomenės nuomonė efektyviam leistino greičio valdymui. Lietuvos keliai. Vilnius: Ex arte. ISSN 1392-8678. 2016, Nr. 1, p. 56-61. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Čygas Donatas; Laurinavičius Alfredas; Žilionienė Daiva; Jasiūnienė Vilma. Dešimties metų patirtis pasaulinėje kelių ir tiltų inžinerijos rinkoje. Lietuvos keliai. Vilnius: Ex arte. ISSN 1392-8678. 2016, Nr. 1, p. 78-80. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2015 - Čygaitė Laura; Jasiūnienė Vilma. Зависимость числа случаев превышения допустимой скорости транспортных средств от ширины дороги и допустимой скорости. Наука-образованию, производству, экономике : материалы 13-й Международной научно-технической конференции (68-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных работников, докторантов и аспирантов БНТУ). В 4 томах, Том 3 / Министерство образования Республики Беларусь; Белорусский национальный технический университет. Минск: БНТУ, 2015. ISBN 9789855507421, p. 1-2. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2012 - Jasiūnienė Vilma; Ratkevičiūtė Kornelija; Čygaitė Laura. Определение уровней безопасности движения на дорогах Литвы государственного значения. Наука - образованию, производству, экономике : материалы Десятой международной научно-технической конференции (26 января 2012 г.). В 4 томах. Том 3 / Белорусский национальный технический университет. Минск: БНТУ, 2012. ISBN 9789855501283, p. 104. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2010 - Jasiūnienė Vilma; Ratkevičiūtė Kornelija; Čygaitė Laura. Аудит безопасности дорожного движения в Литовской Республике. Наука - образованию, производству, экономике : материалы Восьмой международной научно-технической конференции. Том 3. Минск: Белорусский национальный технический университет, 2010. ISBN 9789855255209, p. 43. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2013 - Jasiūnienė Vilma. Eismo įvykių prognozavimo modelis Lietuvos valstybinės reikšmės automobilių keliams. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2013. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 8.786]