Vytautas Jaržemskis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2009 - Jaržemskienė Ilona; Jaržemskis Vytautas. Allotment booking in intermodal transport. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 24, no. 1 (2009), p. 37-41. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2008 - Jaržemskienė Ilona; Jaržemskis Vytautas. Critical point of view on transport modelling implementation. Transport Means - 2008: proceedings of the 12th international conference, October 23-24, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija, 2008. ISSN 1822-296X, p. 93-95. [M.kr.:S 003; S 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2014 - Jaržemskis Andrius; Jaržemskis Vytautas. The differences in efficiency measurement: the case of Lithuanian railways. Transport and telecommunication journal. Riga: Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. Vol. 15, iss. 2 (2014), p. 151-163. [M.kr.:S 003; S 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2008 - Jaržemskienė Ilona; Barysienė Jurgita; Jaržemskis Vytautas; Jaržemskis Andrius. The feasibility study to transfer goods between ports of Klaipeda and Swinoujusce. Transport and telecommunication. Riga: Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. Vol. 9, no. 4 (2008), p. 38-48. [M.kr.:S 003; S 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2001 - Butkevičius Jonas; Sakalauskas Kazys; Jaržemskis Vytautas; Rezgaitis Remigijus. Lietuvos geležinkelio tinklo analizė. Transportas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1533. T. XVI, nr. 2 (2001), p. 61-69. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - Jaržemskis Vytautas; Sokolovskaja Katažina Viktorija. Kelių ir geležinkelių transporto sąveika Lietuvoje. 18-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos „Transporto inžinerija ir vadyba“, vykusios 2015 m. gegužės 6 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 18th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ „Transport engineering and management“, 6 May 2015, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]; ISSN 2029-7149. Vilnius: VGTU, 2015. ISBN 9786094578533, p. 67-72. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Jaržemskis Andrius; Jaržemskis Vytautas. The research into methodology for evaluation of transport infrastructure investments. The 9th international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat'09), 21-24 October 2009, Riga, Latvia / Transport and Telecommunication Institute, Kh. Kordonsky Charitable Foundation (USA), Latvian Transport Development and Education Association, Latvian Academy of Science, Latvian Operations Research Society. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2009. ISBN 9789984818214, p. 15-19. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Jaržemskienė Ilona; Barysienė Jurgita; Jaržemskis Vytautas; Jaržemskis Andrius. The feasibility study to transfer goods between ports of Klaipeda and Swinoujusce. The 8th international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat-08), 15-18 October 2008, Riga, Latvia : proceedings / Transport and Telecommunication Institute, Kh. Kordonsky Charitable Foundation (USA), Latvian Transport Development and Education Association, Latvian Academy of Science, Baltic Operations Research Society. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2008. ISBN 9789984818115, p. 113-122. [M.kr.:S 003; S 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2008 - Jaržemskis Andrius; Morkvėnas Renatas; Jaržemskis Vytautas; Samoška Mindaugas. Research of technology transfer problems in Lithuania. The 8th international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat-08), 15-18 October 2008, Riga, Latvia : proceedings / Transport and Telecommunication Institute, Kh. Kordonsky Charitable Foundation (USA), Latvian Transport Development and Education Association, Latvian Academy of Science, Baltic Operations Research Society. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2008. ISBN 9789984818115, p. 123-128. [M.kr.:S 003; S 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2001 - Jaržemskis Andrius; Jaržemskis Vytautas. Krovinių vežimo geležinkeliais marketingo vystymo perspektyvos ir bendrųjų rinkos poreikių tyrimas. Trečiosios tarptautinės konferencijos "TransBaltica-01", įvykusios Vilniuje 2001 m. balandžio 19-20 d., mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2001. ISBN 9986054451, p. 91-97. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2009 - Jaržemskis Andrius; Jaržemskis Vytautas. The research into methodology for evaluation of transport infrastructure investments. Reliability and statistics in transportation and communication (RelStat-09), 21-24 October 2009, Riga, Latvia : abstracts of the 9th international conference / Transport and Telecommunication Institute, Kh. Kordonsky Charitable Foundation (USA), Latvian Transport Development and Education Association, Latvian Academy of Science, Latvian Operations Research Society. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2009. ISBN 9789984818221, p. 5. [M.kr.:S 003; S 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2017 - Jaržemskis Andrius; Jaržemskis Vytautas. Keleivinis transportas : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:S 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 18.857]
2014 - Jaržemskis Andrius; Jaržemskis Vytautas. Krovininis transportas : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 18.857]

Mokomosios knygos

2012 - Jaržemskis Vytautas; Jakubauskas Gražvydas; Mačiulis Alminas. Transporto politikos pagrindai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 9.500]