Ela Jarmolajeva

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2015 - Kvedaras Audronis Kazimieras; Šaučiuvėnas Gintas; Komka Arūnas; Jarmolajeva Ela. Analysis of behaviour for hollow/solid concrete-filled CHS steel beams. Steel and composite structures. South Korea: Techno-Press. ISSN 1229-9367. Vol. 19, iss. 2 (2015), p. 293-308. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2004 - Atkočiūnas Juozas; Jarmolajeva Ela; Merkevičiūtė Dovilė. Optimal shakedown loading for circular plates. Structural and Multidisciplinary Optimization. Berlin: Springer-Verlag Heidelberg. ISSN 1615-147X. Vol. 27, no. 3 (2004), p. 178-188. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2007 - Atkočiūnas Juozas; Rimkus Liudvikas; Skaržauskas Valentinas; Jarmolajeva Ela. Optimal shakedown design of plates. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2007, Nr. 5(67), p. 14-23. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2007 - Atkočiūnas Juozas; Rimkus Liudvikas; Skaržauskas Valentinas; Jarmolajeva Ela. Iterative algorithm for optimal shakedown design of plates. The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / International Association for Bridges and Structural Engineering, European Council of Civil Engineers, The Association of European Civil Engineering Faculties, Lithuanian Academy of Science, Vilnius Gediminas Technical University. Vol. 3. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955282006, p. 887-897. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2003 - Atkočiūnas Juozas; Rimkus Liudvikas; Jarmolajeva Ela. Shakedown loading optimization for circular plates. Metal Structures : Design, Fabrication, Economy : proceedings of the International Conference on Metal Structures - ICMS-03, Miskolc, Hungary, April 3-5, 2003. Rotterdam: Millpress, 2003. ISBN 9077017755, p. 251-258. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Švagždytė Ieva; Jarmolajeva Ela; Borodinas Sergejus; Jurevičius Mindaugas. Investigation of polishing quality of optical surfaces at small samples. 15th International Conference of Mechatronic Systems and Materials MSM'2020: the book of selected, peer reviewed papers, July 1-3, 2020, Bialystok, Poland. Piscataway, NJ: IEEE, 2020. ISBN 9781728169576, p. 1-4. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Liepa Liudas; Gervytė Agnė; Jarmolajeva Ela; Atkočiūnas Juozas. Daugiaatramės sijos liekamųjų poslinkių progresinė analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 5 (2014), p. 461-467. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Kvedaras Audronis Kazimieras; Šaučiuvėnas Gintas; Jarmolajeva Ela. Behaviour of hollow and solid concrete-filled circular steel tubular simple beams. Design, fabrication and economy of metal structures: international conference proceedings. Miskolc, Hungary, April 24-26, 2013. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2013. ISBN 9783642366901, p. 569-576. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Gervytė Agnė; Jarmolajeva Ela. Analysis and optimization of elastic-plastic framing structures under complex constraints. Engineering structures and technologies = Statybinės konstrukcijos ir technologijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 5, no. 4 (2013), p. 159-166. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2002 - Jarmolajeva Ela; Atkočiūnas Juozas. Shakedown loading optimization under constrained residual displacements - formulation and solution for circular plates. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. VIII, no. 1 (2002), p. 54-67. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2001 - Jarmolajeva Ela; Atkočiūnas Juozas. Особенности применения математического программирования в задачах приспособляемости конструкций. Statyba. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. T. VII, nr. 2 (2001), p. 106-114. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2000 - Jarmolajeva Ela; Atkočiūnas Juozas. Роль условий куна-таккера в формулировке уравнений теории упругости в напряжениях. Statyba. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. T. VI, no. 2 (2000), p. 104-112. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
1999 - Skaržauskas Valentinas; Atkočiūnas Juozas; Jarmolajeva Ela. Оптимизация нагрузки в строительной механике упругопластических рам. Разработка и исследование металлических и деревянных конструкций : сборник научных трудов / Государственный комитет Российской Федерации по высшему образованию. Казань: Казанская государственная архитектурно-строительная академия, 1999. ISBN 5782900539, p. 56-62. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - Chabarova Olga; Jarmolajeva Ela. Tampraus plastinio sijyno optimizavimas ribojant poslinkius. 18-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija. Statyba, 2015 m. kovo 19 d., Vilnius = Proceedings of the 18th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“. Civil engineering, 19 March 2015, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU, 2015. ISSN 2029-7149, p. 1-10. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2013 - Gervytė Agnė; Jarmolajeva Ela. Tamprios plastinės rėminės konstrukcijos optimizavimas įvertinant stiprumą, standumą, stabilumą. 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7149, p. [1-7]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Popov Vladimir; Jarmolajeva Ela; Jarmolajev Andrej. Numerical analysis of steel frame behaviour subjected to fire temperature using general method approach. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers : [CD], Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285922, p. 752-757. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Popov Vladimir; Jarmolajeva Ela; Jarmolajev Andrej. Numerical analysis of steel frame behaviour subjected to fire temperature using general method approach. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285946, p. 752-757. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Atkočiūnas Juozas; Rimkus Liudvikas; Skaržauskas Valentinas; Jarmolajeva Ela. Iterative algorithm for optimal shakedown design of plates. Modern building materials, structures and techniques [elektroninis išteklius] : proceedings of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania [CD] / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281894, p. [1-11]. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2001 - Jarmolajeva Ela; Atkočiūnas Juozas. Shakedown of structures: mechanical interpretation of Rosen optimality criteria. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of the 7th International Conference, held on May 16-18, 2001, Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2001. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2001 - Jarmolajeva Ela; Skaržauskas Valentinas; Atkočiūnas Juozas. Prisitaikančių konstrukcijų optimizacija: projektuojamųjų gradientų metodas ir kriterijų analizė. Mechanika-2001 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva 2001 m. balandžio 5-6 : proceedings of the international conference. Kaunas: Technologija, 2001. ISBN 9986139554, p. 166-171. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2001 - Jarmolajeva Ela. Apvaliųjų plokščių optimizacija prisitaikomumo sąlygomis. 4-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2001 m. kovo 30 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2001, p. 55-60. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2000 - Jarmolajeva Ela. Prisitaikančių sistemų liekamųjų poslinkių skaičiavimo uždavinio matematinis modelis. Statyba : trečiosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2000 m. kovo 31 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000, p. 9-15. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
1999 - Nagevičius Juozas; Rimkus Liudvikas; Chraptovič Ela. Energetinė matematinio programavimo griežtumo sąlygų interpretacija prisitaikomume. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of 6th international conference, held on May 19-21, 1999, Vilnius, Lithuania, Vol. III. Vilnius: Technika, 1999. ISBN 9986053781, p. 217-222. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2020 - Švagždytė Ieva; Jarmolajeva Ela; Borodinas Sergejus; Jurevičius Mindaugas. Investigation of polishing quality of optical surfaces at small samples. 15th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM 2020), 1-3 July 2020, Białystok, Poland: book of abstracts. Bialystok: Bialystok University of Technology, 2020, p. 34. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2007 - Atkočiūnas Juozas; Rimkus Liudvikas; Skaržauskas Valentinas; Jarmolajeva Ela. Iterative algorithm for optimal shakedown design of plates. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281894, p. 383-384. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2001 - Jarmolajeva Ela; Atkočiūnas Juozas. Shakedown of structures : mechanical interpretation of rosen optimality criteria. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of 7th international conference, held on May 16-18, 2001 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2001. ISBN 9986054400, p. 314-315. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2014 - Kvedaras Audronis Kazimieras; Šaučiuvėnas Gintas; Komka Arūnas; Jarmolajeva Ela. Circular composite beams with different concrete core. EUROSTEEL 2014: 7th European conferece on steel and composite structures, September 10-12, 2014, Naples, Italy : abstracts book. Brussels: ECCS European Convention for Constructional Steelwork, 2014. ISBN 9789291471218, p. 575-576. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2014 - Kvedaras Audronis Kazimieras; Šaučiuvėnas Gintas; Jarmolajeva Ela; Lenkimas Tomas. Behaviour of tempered and laminated glass plates with stress concentrators under different loads. Mechanics of composite materials : eighteenth international conference : June 2-6, 2014, Riga, Latvia : book of abstracts. Riga: Institute of Polymer Mechanics University of Latvia, 2014, p. [1]. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2007 - Jarmolajeva Ela. Lenkiamų plokščių optimizacija prisitaikomumo sąlygomis. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2007. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 7.357]