Arūnas Jaras

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Kliukas Romualdas; Jaras Arūnas; Lukoševičienė Ona. The reinforced spun concrete poles under physical salt attack and temperature: A case study of the effectiveness of chemical admixtures. Materials. Basel: MDPI AG. vol. 13, iss. 22 (2020), p. 1-19. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2020 - Kliukas Romualdas; Lukoševičienė Ona; Jaras Arūnas; Jonaitis Bronius. The mechanical properties of centrifuged concrete in reinforced concrete structures. Applied sciences. Basel: MDPI. ISSN 2076-3417. vol. 10, iss. 10 (2020), p. 1-19. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2020 - Kliukas Romualdas; Jaras Arūnas; Lukoševičienė Ona. Reinforced spun concrete poles - case study of using chemical admixtures. Materials. Basel: MDPI. ISSN 1996-1944. vol. 13, iss. 2 (2020), p. 1-14. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2008 - Kliukas Romualdas; Jaras Arūnas; Kačianauskas Rimantas. Investigation of traffic-induced vibration in Vilnius Arch-Cathedral Belfry. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 23, no. 4 (2008). [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Kliukas Romualdas; Kačianauskas Rimantas; Jaras Arūnas. A monument of historical heritage − Vilnius archcathedral belfry: the dynamic investigation. Journal of civil engineering and management: international research and achievements. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 14, no. 2 (2008), p. 139-146. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Radvilaitė Urtė; Kačianauskas Rimantas; Rusakevičius Dainius; Jaras Arūnas. Modelling soil particles by low-resolution spherical harmonics. Procedia Engineering. Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 172 (2017), p. 913-921. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2005 - Jaras Arūnas; Kačianauskas Rimantas; Markauskas Darius; Stupak Eugeniuš. FE modeling of wall structures of Vilnius Arch-Cathedral Belfry. Shell Structures, Theory and Applications (SSTA) : proceedings of the 8th SSTA conference, Jurata, Poland, 12-14 October 2005. London: Taylor&Francis, 2005. ISBN 0415383900, p. 563-567. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Radvilaitė Urtė; Ramírez-Gómez Álvaro; Jaras Arūnas; Kačianauskas Rimantas; Rusakevičius Dainius. Low-resolution spherical harmonics models in application to quasi-quadric particle shapes. Engineering structures and technologies. Vilnius; London: Technika; Taylor & Francis. ISSN 2029-882X. vol. 8, no. 4 (2016), p. 131-142. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2009 - Jaras Arūnas; Kliukas Romualdas; Kačianauskas Rimantas. The dynamic investigation of the cultural heritrage buildings in Vilnius city [elektroninis išteklius]. Large Structures and Infrastructures for Environmentally Constrained and Urbanised Areas [CD] : 34th International Symposium on Bridge and Structural Engineering, Venice, Italy, September 22-24, 2010 / International Association for Bridge and Structural Engineering. Zürich: 2009, p. 868-869. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2009 - Jaras Arūnas; Kliukas Romualdas; Kačianauskas Rimantas. The dynamic investigation of the cultural heritrage buildings in Vilnius city. Large Structures and Infrastructures for Environmentally Constrained and Urbanised Areas : 34th International Symposium on Bridge and Structural Engineering, Venice, Italy, September 22-24, 2010 : report / International Association for Bridge and Structural Engineering. Zürich: 2009. ISBN 9783857481222, p. 868-869. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2003 - Jaras Arūnas; Kačianauskas Rimantas. Deflection analysis of bisteel I - section beams with elastic - perfectly plastic behaviour of THE Web. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2003, Nr. 5(43), p. 5-12. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2002 - Jaras Arūnas; Kačianauskas Rimantas. The investigation of load carrying capacity of elastic-plastic strain hardening bisteel i-section beams. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. VIII, no. 1 (2002), p. 34-41. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2001 - Jaras Arūnas; Kačianauskas Rimantas. Bimetalių dvitėjų sijų būvio analizė, įvertinant plastinių deformacijų įtaką. Statyba. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. T. VII, nr. 2 (2001), p. 122-130. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
1999 - Čyras Petras; Griškevičius Mečislavas; Jaras Arūnas. Gaisringumo ir gelbėjimo darbų Lietuvoje analizė. Statyba = Civil engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. t. 5, Nr. 2 (1999), p. 141-147. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
1996 - Čyras Petras; Jaras Arūnas. Žmonių sauga Lietuvos statybose. Statyba = Civil engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. 1996, Nr. 4(8), p. 110-116. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2010 - Jaras Arūnas; Kliukas Romualdas; Kačianauskas Rimantas. The dynamic loading of Vilnius archicathedral belfry-investigation and analysis. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285946, p. 635-640. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Jaras Arūnas; Kliukas Romualdas; Kačianauskas Rimantas. The dynamic loading of Vilnius archicathedral belfry-investigation and analysis. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers : [CD], Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285922, p. 635-640. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Jaras Arūnas; Kliukas Romualdas; Kačianauskas Rimantas. The dynamic investigation of the cultural heritage buildings in Vilnius City. 34th IABSE Symposium on Large Structures and Infrastructures for Evironmentally Constrained and Urbanised Areas [elektroninis išteklius], Venice, Italy, September 22-24, 2010 [CD] / International Association for Bridge and Structural Engineering. IABSE.. ISBN 9783857481222. Vol. 97 (2010), p. [1-8]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2004 - Tomaszewska A.; Jaras Arūnas. Diagnosis of the Vilnius Cathedral tower by modal analysis. Rehabilitation of existing urban building stock : International Workshop. June 17-19, Gdańsk, Poland : Key action of European community programe "City of tomorow and cultural heritage". Gdańsk: Gdańsk University of Technology, 2004. ISBN 8391969479, p. 101-104. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2002 - Kačianauskas Rimantas; Jaras Arūnas. Hybrid bisteel I-section beams - towards simple modelling. Proceedings of the 3rd European Conference on Steel Structures. 2002: Coimbra, 2002, p. 343-352. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

1997 - Jaras Arūnas. Tampriai plastinių sustiprėjančių sijynų analizės uždavinio bendrieji principai ir skaičiavimo algoritmas. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of 5th international conference, held on May 21-24, 1997, Vilnius, Lithuania. Vol. 3. Vilnius: Technika, 1997. ISBN 9986053269, p. 188-193. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1997 - Čyras Petras; Jaras Arūnas; Graičiūnas Giedrius. Gaisrai Lietuvoje ir jų prevencija. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of 5th international conference, held on May 21-24, 1997, Vilnius, Lithuania. Vol. 4. Vilnius: Technika, 1997. ISBN 9986053277, p. 286-291. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2017 - Ramanavičius Arūnas; Mikoliūnaitė Lina; Vilkončius Raimundas; Morkvėnaitė-Vilkončienė Inga; Stirkė Arūnas; Jaras Arūnas; Kačianauskas Rimantas. Mechanical multi-layered particle model for baker's yeast (Saccharomyces Cerevisiae) cells. 10th World congress of chemical engineering. 11th European congress of chemical engineering. 4th European congress of applied biotechnology : Barcelona, Spain, 1st-5th October, 2017 : abstract book / European Federation of Chemical Engineering. Barselona: WCCE10 TS Grupo Pacifico, 2017. ISBN 9788469786291, p. 2506. [M.kr.:T 005; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Kačianauskas Rimantas; Jaras Arūnas. Capacity and stiffness analysis of bisteel I-section beams. 34th Solid Mechanics Conference : Zakopane, September 2-7, 2002 : volume of abstracts. Zakopane: 2002, p. 127-128. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2001 - Jaras Arūnas; Kačianauskas Rimantas. Analysis of the elasto-plastic linear hardening bisteel i-section beams. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of 7th international conference, held on May 16-18, 2001 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2001. ISBN 9986054400, p. 316-317. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2010 - Jaras Arūnas; Kliukas Romualdas; Kačianauskas Rimantas. The dynamic investigation of the cultural heritage buildings in Vilnius City. 34th IABSE Symposium on Large Structures and Infrastructures for Evironmentally Constrained and Urbanised Areas, Venice, Italy, September 22-24, 2010 / International Association for Bridge and Structural Engineering. IABSE.. ISBN 9783857481222. Vol. 97 (2010), p. 868-869. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2003 - Jaras Arūnas. Biplienių dvitėjų sijų laikomosios galios ir standumo analizė : daktaro disertacija. Vilnius: 2003. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 5.929]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2008 - Vislavičius Kęstutis; Čižas Algirdas Eduardas; Jaras Arūnas; Kačianauskas Rimantas; Krenevičius Algimantas; Stupak Stanislav; Šukšta Marijonas; Tretjakovas Jurijus. Medžiagų mechanikos elektroninis vadovėlis : [CD]. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 79.400]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2018 - Daniūnas Alfonsas; Kliukas Romualdas; Jaras Arūnas. Bakalauro studijos VGTU 2018-2019 m.. Vilnius: Technika, 2018. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 7.860]
2016 - Ulinskaitė Dovilė; Jaras Arūnas. Magistrantūra Vilniaus Gedimino technikos universitete 2016–2017 m.. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:S 007; S 008] [Aut.lankų sk.: 4.000]
2009 - Daniūnas Alfonsas; Kliukas Romualdas; Prentkovskis Olegas; Plakys Vytautas; Bernotienė Valerija; Jaras Arūnas. Studijos Vilniaus Gedimino technikos universitete 2009 m. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 12.571]
2007 - Daniūnas Alfonsas; Kliukas Romualdas; Plakys Vytautas; Prentkovskis Olegas; Jaras Arūnas. Ką reikia žinoti apie studijas Vilniaus Gedimino technikos universitete. Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 9.357]