Karolis Januševičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Januševičius Karolis; Bielskus Juozas; Martinaitis Vytautas. Functionality assessment of building micro-climate system utilising solar energy in cold climate. Strojniški Vestnik - Journal of mechanical engineering. Ljubljana: Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia. ISSN 0039-2480. vol. 65, iss. 4 (2019), p. 238-250. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2017 - Martinaitis Vytautas; Bielskus Juozas; Januševičius Karolis; Bareika Paulius. Exergy efficiency of a ventilation heat recovery exchanger at a variable reference temperature. Mechanika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1207. Vol. 23, iss. 1 (2017), p. 70-77. [M.kr.:T 002; T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2019 - Bououd Mahmoud; Mechaqrane Abdellah; Januševičius Karolis; Martinaitis Vytautas. Industrial solar drying system: modeling and design optimization of plate slotted fin-and-tube heat exchanger. International journal of renewable energy research. Ankara: Gazi University. ISSN 1309-0127. vol. 9, no. 2 (2019), p. 624-638. [M.kr.:T 004; T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2018 - Bououd Mahmoud; Hachchadi Oussama; Januševičius Karolis; Martinaitis Vytautas; Mechaqrane Abdellah. Solar air heating system: design and dynamic simulation. Materials science and engineering. Sustainable buildings and cities 2017, Fez Meknes, Morocco, 6-7 December 2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. ISSN 1757-8981. vol. 353, iss. 1 (2018), p. 415-427. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2018 - Bououd Mahmoud; Hachchadi Oussama; Januševičius Karolis; Mechaqrane Abdellah; Martinaitis Vytautas. Energy performance of a clay tiles Solar drying system. AIP Conference Proceedings.1st International Congress on Solar Energy Research, Technology and Applications, ICSERTA 2018, 8-10 May 2018, Ouarzazate, Morocco / editors: Khadija Choukairy, Souad El Hajjaji, Sanaa Hayani and Kaoutar Khallaki. Melville, NY: American Institute of Physics Inc.. ISSN 0094-243X. vol. 2056 (2018), p. 1-11. [M.kr.:T 002; T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017 - Januševičius Karolis; Bielskus Juozas; Martinaitis Vytautas; Streckienė Giedrė; Rimdžius Dovydas. Expressing the building energy systems thermodynamic seasonal efficiency. 10th international conference "Environmental engineering", April 27-28, 2017, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-9. [M.kr.:T 002; T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Januševičius Karolis; Bielskus Juozas; Martinaitis Vytautas. Thermodynamic simulation of solar thermal system. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-9. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Januševičius Karolis; Streckienė Giedrė; Bielskus Juozas; Martinaitis Vytautas. Validation of unglazed transpired solar collector assisted air source heat pump simulation model. Energy Procedia. International Scientific Conference “Environmental and Climate Technologies”, CONECT 2015, 14-16 October 2015, Riga, Latvia. Amsterdam: Elsevier Ltd. ISSN 1876-6102. Vol. 95 (2016), p. 167-174. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Januševičius Karolis; Streckienė Giedrė; Misevičiūtė Violeta. Simulation and analysis of small-scale solar adsorption cooling system for cold climate. International journal of environmental science and development. Singapore: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press). ISSN 2010-0264. Vol. 6, iss.1 (2015), p. 54-60. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Januševičius Karolis; Streckienė Giedrė. Analysis of air-to-water heat pump in cold climate: comparison between experiment and simulation. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 4 (2015), p. 468-474. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Bielskus Juozas; Januševičius Karolis; Martinaitis Vytautas. Vakuuminių ir plokščiųjų saulės kolektorių sistemų ekserginių efektyvumų palyginimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, Nr. 4 (2013), p. 404-409. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Januševičius Karolis; Streckienė Giedrė. Solar assisted ground source heat pump performance in nearly zero energy building in Baltic countries. Environmental and climate technologies. Warsaw: Sciendo. ISSN 1691-5208. vol. 11 (2013), p. 48-56. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2017 - Dauskurdas Tomas; Januševičius Karolis; Valančius Kęstutis. Mažaenergio pastato šilumos poreikių prognozių neapibrėžtumo veiksnių nustatymas. 20-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Pastatų inžinerinės sistemos vykusios 2017 m. balandžio 20 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 20th conference for junior researchers " Science - future of Lithuania" Engineering systems for buildings 20 April 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2017. ISSN 2029-7157, p. 21-28. [M.kr.:T 002; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Čebatoriūnaitė Eimantė; Januševičius Karolis; Misevičiūtė Violeta. Mažaenergiame pastate veikiančio gruntinio šilumos siurblio sistemos parametrų įtakos efektyvumui analizė. 19-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos", vykusios 2016 m. balandžio 21 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 19th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ „Engineering systems for buildings“, 21 April 2016, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-7149, p. 10-17. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Januševičius Karolis; Bielskus Juozas; Martinaitis Vytautas. Thermodynamic simulation of solar thermal system. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. 1-9. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Januševičius Karolis; Streckienė Giedrė; Misevičiūtė Violeta. Simulation and analysis of small-scale solar adsorption cooling system for cold climate. 2014 APCBEES Copenhagen, Denmark Conferences, June 18-20, 2014. Copenhagen: CBEES, 2014, p. 127-133. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Bielskus Juozas; Januševičius Karolis; Martinaitis Vytautas. Saulės kolektorių sistemos metinių ekserginių rodiklių nustatymas. 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2013 metų teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos", 2013 m. balandžio 25–26 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7157, p. 38-44. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Januševičius Karolis; Jaraminienė Eglė. Saulės kolektorių ir gruntinio šilumos siurblio sistema mažaenergiam pastatui. 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2013 m. balandžio 25-26 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7157, p. 91-98. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Januševičius Karolis; Biekšienė E.. Parametric study of the solar assisted heat pump performance. 10th International Conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2013), May 29-31, 2013, Lithuanian Energy Institute, Kaunas, Lithuania [elektroninis išteklius]. Kaunas: LEI, 2013. ISSN 1822-7554, p. 71-80. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2012 - Januševičius Karolis; Jaraminienė Eglė. Šildymo galios nustatymas mažai energijos vartojantiems ir pasyviems pastatams Lietuvos klimatinėmis salygomis. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2012 m. balandžio 12-13 d. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Aplinkos inžinerijos fakultetas. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7157, p. 64-68. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Januševičius Karolis; Jaraminienė Eglė; Misevičiūtė Violeta. Heating load determination for passive buildings Lithuanian climate conditions. I Międzynarodowa konferencja studencka „Inżynieria Środowiska – młodym okiem”. 24 maja 2012 r., Wydzial Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Vol. 1. Białystok: Politechnika Białostocka, 2012. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2019 - Januševičius Karolis. Termodinaminės analizės taikymas termohidrodinaminių kontūrų sistemoms. Vilnius: Technika, 2019. [M.kr.:T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 12.714]