Vita Marytė Janušauskienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2018 - Džubáková Martina; Čyras Giedrius; Sabaitytė Jolanta; Janušauskienė Vita Marytė. Strategic integration of internet of things into the mobile and electronic business application. EDAMBA@EUBA2018. Capacity and resources for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : International scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars, University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 17-19 April 2018 : conference proceedings. Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2018. ISBN 9788022545716, p. 101-113. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2017 - Čyras Giedrius; Janušauskienė Vita Marytė. Adopting mobile business solutions in the modernization of business education. Modernizing academic teaching and research in business and economics. International conference MATRE 2016, Beirut, Lebanon. Cham: Springer International Publishing, 2017. ISSN 2198-7246, p. 133-141. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Burinskienė Aurelija; Janušauskienė Vita Marytė. Innovations in the practice of production and trade enterprises in EU countries. Ekonomia – Wroclaw Economic Review. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o. ISSN 2084-4093. Vol. 22, iss. 1 (2016), p. 9-33. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.786]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2016 - Čyras Giedrius; Janušauskienė Vita Marytė; Davidavičius Sigitas. Differentiation of electronic and mobile business aspects. Journal of Logistics, Informatics and Service Science (JLISS). Yuenlong, Hong Kongas: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 2409-2665. Vol. 3, no. 1 (2016), p. 26-38. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2010 - Ledauskaitė Kristina; Janušauskienė Vita Marytė. Kokybės valdymo sistema - konkurencinio pranašumo garantas transporto įmonėse globalios rinkos sąlygomis. Technologijos ir menas : tyrimai ir aktualijos. Vilnius: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. ISSN 2029-400X. Nr. 1 (2010), p. 20-26. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Janušauskienė Vita Marytė. Viešojo sektoriaus institucijų strateginio planavimo modelio taikymas. Verslas, vadyba ir studijos'2006: mokslo darbai = Business, management and education'2006: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2007, p. 33-48. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Pabedinskaitė Arnoldina Ona; Janušauskienė Vita Marytė. Особенности поведения эл-покупателей в Литве. XVI International scientific conference "Management and engineering '18", June 24-27, 2018, Sozopol, Bulgaria, vol. I : conference proceedings. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2018. ISSN 1310-3946, p. 189-195. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Pabedinskaitė Arnoldina Ona; Čyras Giedrius; Janušauskienė Vita Marytė. Факторы, oпределяющие поведение eл-покупателя. Management and engineering'17 : XV international scientific conference, June 25-28, 2017, Sozopol, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1. Sofia: Sofia Technical University, 2017. ISSN 1310-3946, p. 322-328. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Pabedinskaitė Arnoldina Ona; Čyras Giedrius; Janušauskienė Vita Marytė. Применение решений мобильного бизнеса в модернизации мобильного обучения. Management and engineering'17 : XV international scientific conference, June 25-28, 2017, Sozopol, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2. Sofia: Sofia Technical University, 2017. ISSN 1310-3946, p. 605-612. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Čyras Giedrius; Janušauskienė Vita Marytė. Aнализ стратегических вызовов в электронном и мобильнном бизнесе. XIV international scientific conference "Management and engineering'16" : days of science at TU-Sofia, June 19-23, 2016, Sozopol, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1. Sofia: Technical University, 2016. ISSN 1310-3946, p. 33-43. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2003 - Janušauskienė Vita-Marytė; Alminauskienė Marytė. Tinklinio planavimo metodai ir jų taikymas gamybos organizavimui. Verslas, vadyba ir studijos' 2002. II tomas : konferencijos, skirtos profesoriaus habilituoto daktaro Kazimiero Antanavičiaus (1937-1998) 65-osioms gimimo metinėms paminėti, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056381, p. 152-158. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Janušauskienė Vita Marytė; Kajutytė Ada. Informacijos valdymo reikšmė įmonės veiklos efektyvumui. Verslas XXI amžiuje [elektroninis išteklius] : 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ , įvykusios Vilniuje 2009 m. vasario 5 d., pranešimai [CD]. Vilnius: VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2009, p. [1-7]. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2001 - Sakalauskienė Lina; Janušauskienė Vita-Marytė. Žmogiškųjų išteklių valdymo avgtalumas verslo efektyvumo požiūriu. Verslas, vadyba ir studijosメ2000 : šeštosios konferencijos, įvykusios Vilniuje 2000 m. lapkričio mėn. 29-30 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2001, p. 298-302. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2001 - Janušauskienė Vita-Marytė. Medžiagų tiekimo vadyba : praktinių tiekimo klausimų sprendimas. Verslas, vadyba ir studijosメ2000 : šeštosios konferencijos, įvykusios Vilniuje 2000 m. lapkričio mėn. 29-30 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2001, p. 110-114. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2018 - Čyras Giedrius; Janušauskienė Vita Marytė; Sabaitytė Jolanta. Analysis of the electronic and mobile business concepts. Regional risks and risks to the regions : international conference, 30-31 january 2018 : conference proceedings. Vilnius: The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, 2018. ISBN 9786098074727, p. 99-101. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2005 - Pociūtė Danguolė; Janušauskienė Vita-Marytė; Vitkauskas Romualdas. Kokybės vadyba : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2005. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 15.571]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2007 - Pociūtė Danguolė; Janušauskienė Vita Marytė; Vitkauskas Romualdas. Kokybės vadyba: teorija ir praktika / Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba : mokymo priemonė. Vilnius: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 2007. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 14.429]