Daina Bumeikienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2012 - Bivainis Juozas; Dieninis Jonas; Jansevičiūtė Daina. Tiekėjų atrankos intelektinės paramos sprendimai. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 3 (2012), p. 264-274. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2010 - Jansevičiūtė Daina. Aprangos ir tekstilės pramonės konkurencinė situacija. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 2 (2010), p. 18-24. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2009 - Jansevičiūtė Daina. Aprangos ir tekstilės pramonės konkurencingumo didinimo taikant informacines technologijas kryptys. Mokslas- Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 3 (2009), p. 26-29. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Jansevičiūtė Daina; Bivainis Juozas. Aprangos ir tekstilės sektoriaus konkurencinių pranašumų stiprinimo perspektyvos. Akademinio jaunimo siekiai: ekonomikos, vadybos ir technologijų įžvalgos: 6-oji studentų mokslinė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 2029-0217. 2009, p. 5-9. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.357]