Rūta Jankūnienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2000 - Jankūnienė Rūta; Lubys Antanas. Biznes rodzinny na swiecie i na Litwe. Konkurencyjnosc gospodarcza regionu w warunkach nowego ustroju terytorialno-administracyjnego. Torun: 2000. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.000]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2000 - Янкунене Рута. От плана к рынку: проблемы управления экономикой в Литве. Problems and Perspectives of Innovation Oriented Activity on the Way to European Union : the 5th International Conference "Baltic Dynamics 2000" and the 6th International ICECE/SPICE Forum : Conference Materials, June 8-10, 2000, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian State Science and Studies Foundation, 2000, p. 107-112. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2000 - Jankūnienė Rūta. Tarptautinio bendravimo aspektai unikaliųjų verslų vadyboje. Verslas ir vadyba' 99 : konferencijos, įvykusios Vilniuje 1999 m. lapkričio mėn. 17 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000. ISBN 9986054109, p. 139-142. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2000 - Jankūnienė Rūta. Marketingo tikslai unikaliųjų verslų įmonėje. Verslas, vadyba ir studijos`99 : penktosios konferencijos, įvykusios Vilniuje 1999 m. lapkričio mėn. 18-19 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000, p. 116-122. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
1999 - Jankūnienė Rūta. Unikaliųjų verslų problemos Lietuvoje. Verslas, vadyba ir studijos'1998 : IV respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1998m. lapkričio mėn. 11-13 d., medžiaga, I tomas. Vilnius: Technika, 1999. ISBN 9986053854, p. 255-259. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1998 - Jankūnienė Rūta. Unikalių verslų samprata ir jų vadybos ypatumai. Verslas, vadyba ir studijos'97 : respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1997 m.spalio mėn. 29-30 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 1998, p. 92-97. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1998 - Jankūnienė Rūta. Technologijos veiksnių analizė vadyboje. Pirmosios respublikinės jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 1998 m. rugsėjo 30 - spalio 2 d., medžiaga. 3 tomas. Humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 1998, p. 25-35. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2012 - Jankūnienė Rūta. Paryžiaus dvasia. Namas ir aš. Vilnius: Namas ir aš. ISSN 1392-5334. 2012, Nr.7 (129), p. 32-33. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2012 - Jankūnienė Rūta. Kaimo ilgesys. Namas ir aš. Vilnius: Namas ir aš. ISSN 1392-5334. 2012, Nr.5-6 (128), p. 34-37. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Jankūnienė Rūta. Įkvėpta spalvų. Namas ir aš. Vilnius: Namas ir aš. ISSN 1392-5334. 2012, Nr.4 (127), p. 26-29. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Jankūnienė Rūta. 2012 namų tekstilės tendencijos. Namas ir aš. Vilnius: Namas ir aš. ISSN 1392-5334. 2012, Nr. 3 (126), p. 30-31. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2000 - Jankūnienė Rūta. Dailės rinkos ekonomika. Ekonomika ir vadyba-2000 : aktualijos ir metodologija : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2000 m. gegužės 4, 5. Kaunas: Technologija, 2000. ISBN 9986137497, p. 162-164. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]