Robertas Janickas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2014 - Janickas Robertas; Savickienė Zita. Detection of induction drive fault based on identification model. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 20, no.4 (2014), p. 29-32. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Janickas Robertas; Savickienė Zita. Adaptive identification of induction drive. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 18, no. 8 (2012), p. 19-22. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2012 - Janickas Robertas; Savickienė Zita. Measurements of electrical drive. ECT - 2012 : proceedings of the 7th international conference on electrical and control technologies, May 3-4, 2012, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija, 2012. ISSN 1822-5934. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Savickienė Zita; Janickas Robertas; Svarabovič Edvin. Experimental investigation into controlled induction drive. ECT - 2011: proceedings of the 6th international conference on electrical and control technologies, May 5-6, 2011, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member Of EURELECTRIC. Kaunas: Technologija, 2011. ISSN 1822-5934, p. 101-104. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Janickas Robertas; Smilgevičius Algirdas. Model of current space vector control. ECT - 2009: proceedings of the 4th international conference on electrical and control technologies, May 7-8, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member Of EURELECTRIC. Kaunas: Technologija, 2009. ISSN 1822-5934, p. 107-110. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2011 - Janickas Robertas. Identifikuotos sistemos matematinio modelio sudarymas ir tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: elektronika ir elektrotechnika = electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 1 (2011), p. 87-90. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Janickas Robertas. Srovės erdvinio vektoriaus valdymo modelis. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Elektronika ir elektrotechnika. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 1 (2010), p. 90-94. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2010 - Savickienė Zita; Smilgevičius Algirdas; Janickas Robertas. Modeling of current space vector control. 8th International Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering. Doctoral school of energy and geotechnology II" : [Pärnu, Estonia, January 11-16, 2010 / editor Rain Lahtmets ; cove designer Ann Gornischeff]. Tallinn: Tallinn University of Technology, Faculty of Power Engineering, 2010. ISBN 9789985690499, p. 19-22. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2014 - Janickas Robertas. Mechatroninių pavarų parametrų identifikavimas realiuoju laiku. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2014. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 8.786]