Artūras Jakubavičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Davidavičienė Vida; Raudeliūnienė Jurgita; Vengrienė Elena; Jakubavičius Artūras. Consolidation of the activities of regulatory institutions while implementing e-government solutions. Journal of business economics and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1611-1699. vol. 19, iss. 2 (2018), p. 307-322. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2018 - Raudeliūnienė Jurgita; Davidavičienė Vida; Jakubavičius Artūras. Knowledge management process model. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. Vol. 5, no. 3 (2018), p. 542-554. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2018 - Zemlickienė Vaida; Bublienė Raimonda; Jakubavičius Artūras. A model for assessing the commercial potential of high technologies. Oeconomia copernicana. Toruń: Nicolaus Copernicus University. ISSN 2083-1277. Vol. 9, no. 1 (2018), p. 29-54. [M.kr.:03S; 08S] [Aut.lankų sk.: 1.857]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2016 - Girdzijauskaitė Eglė; Radzevičienė Asta; Jakubavičius Artūras. Transition of entrepreneurial university: from local to international. The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]. Vilnius: Technika, 2016. ISBN 9786094579219, p. 1-8. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Jakubavičius Artūras; Vilys Mantas. Technology audit: initial tool for supporting innovation in SMEs. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : selected papers / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical Universi. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283119, p. 267-272. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Šostko Alfred; Jakubavičius Artūras. Gamybos logistikos tobulinimas bioekonomikos iššūkių kontekste. Mokslas – Lietuvos ateitis: Ekonomika ir vadyba – 2018 = Science – future of Lithuania: Economics and Management - 2018. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. t. 10 (2018), p. 1-7. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras; Žemaitis Eigirdas. Public innovation support index for impact assessment in the European Economic Area. Entrepreneurial business and economics review (EBER). Dilemmas of modern economy and business. Krakow: Cracow University of Economics. ISSN 2353-883X. Vol. 3, no. 4 (2015), p. 123-138. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2015 - Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras; Žemaitis Eigirdas. Impact assessment of public innovation support in European economic area. Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7491. T. 13, Nr. 2 (2015), p. 203-219. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2015 - Žemaitis Eigirdas; Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras. High technology sector’s development: the needs of effective innovation support. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2015, Nr. 3(47)-4(48), p. 104-111. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Van der Molen Sander; Vilys Mantas; Damkus Jurgis; Jakubavičius Artūras. How to build successful public-private partnerships?. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2010, Nr. 4(20), p. 106-113. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Jakubavičius Artūras; Vilys Mantas. Viešosios inovacijų politikos vystymo prioritetai. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2009, Nr. 3-4(23-24), p. 76-84. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2009 - Sutkus Arvydas; Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras; Damkus Jurgis; Lapina Gundega. New approaches for fostering innovation capacities in low and medium-tech SMEs. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2009, Nr. 1(14), p. 263-269. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras; Damkus Jurgis. Inovacijų politika: žinioms imlių pramonės sektorių kontekstas. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2008, Nr.4(13), p. 384-391. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Jakubavičius Artūras; Vilys Mantas. Inovacijų politika: technologiškai orientuoto sektoriaus įmonių prioritetai. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2007, Nr. 1-2(13-14), p. 66-73. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2006 - Vijeikis Deividas; Vilčinskas Jurgis; Jakubavičius Artūras. Europos Sąjungos viešoji politika: subnacionalinio lygmens institucijų vaidmuo. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2006, Nr. 3(11), p. 35-44. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2016 - Žemaitis Eigirdas; Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras. High technology sector internationalisation: open innovation perspective. Journal of system and management sciences (JSMS). Yuenlong, Hong Kong: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 1816-6075. vol. 6, no. 2 (2016), p. 33-51. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2012 - Sutkus Arvydas; Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras. Building innovation capacities in low and medium-tech SMES. Вестник Полоцкого Государственного Университета. Серия D. Экономические и юридические науки : научно-теоретический ежемесячный журнал. Новополоцк: Полоцкий Государственный Университет. ISSN 2070-1624. 2012, № 14, p. 37-42. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras. Nacionalinė inovacijų sistema : žinioms imlių pramonės sektorių raidos perspektyva Lietuvoje. Verslas, vadyba ir studijos'2008: mokslo darbai = Business, management and education'2008: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. Iss. 2 (2009), p. 291-304. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2005 - Gečas Kastytis; Jakubavičius Artūras; Keraminas Artūras. Inovacijų plėtra Lietuvoje įgyja pagreitį. Lietuvos ekonomikos apžvalga. Vilnius: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. ISSN 1392-351X. 2005, Nr. 1, p. 41-47. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
1998 - Melnikas Borisas; Jakubavičius Artūras; Strazdas Rolandas. The development of innovation activities in building construction by saving heating resources. Statyba. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. T. 4, nr. 3 (1998), p. 235-242. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Kudokas Vilius; Jakubavičius Artūras. Inovacijų raiška Lietuvos versle. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economi. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019, p. 1-8. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2019 - Nagulevičius Edvinas; Jakubavičius Artūras. Gamybos proceso modernizavimas, pramonės skaitmenizavimo iššūkių kontekste. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economi. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019, p. 1-9. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Gramauskas Vidmantas; Jakubavičius Artūras. Statybos projektų valdymas ir problematika. 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Verslas XXI amžiuje vykusios 2018 m. vasario 8-9 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 21st conference for junior researchers " Science. Vilnius: Technika, 2018, p. 1-9. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Tofan Tim; Jakubavičius Artūras. Pramonės skaitmenizavimas: iššūkiai ir tendencijos. 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Verslas XXI amžiuje vykusios 2018 m. vasario 8-9 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 21st conference for junior researchers " Science. Vilnius: Technika, 2018, p. 1-8. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2018 - Jakubavičius Artūras; Gramauskas Vytautas. Nelaimingų atsitikimų priežastys ir jų statistinė analizė statybų sektoriuje. 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Verslas XXI amžiuje vykusios 2018 m. vasario 8-9 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 21st conference for junior researchers " Science. Vilnius: Technika, 2018, p. 1-9. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras; Sutkus Arvydas. Effectiveness of technology audit as support tool for innovative SMEs. Инновационные технологии в машиностроении : материалы международной научно-технической конференции, посвященной 100-летию академика П.И. Ящерицына и 40-летию машиностроительного факультета Полоцкого государственного университета, Новополоцк, 28-29 октября. Новополоцк: ПГУ, 2015. ISBN 9789855315118, p. 5-8. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Jakučionytė Kristina; Jakubavičius Artūras. Tarptautinis marketingas plėtojant logistikos paslaugas: inovatyvūs sprendimai. 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149, p. 137-145. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Narkevičiūtė Ugnė Marija; Jakubavičius Artūras. Marketingo tobulinimas plėtojant lietuvos aukštųjų mokyklų tarptautines nuotolines studijas. 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149, p. 163-172. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2008 - Jakubavičius Artūras; Vilys Mantas. Technology audit: initial tool for supporting innovation in SMEs. 5th international scientific conference "Business and management' 2008" [elektroninis išteklius]. 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [CD] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technica. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282679, p. 362-367. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Jakubavičius Artūras; Strazdas Rolandas; Brick Padraic. Technology audit as a tool for innovation and technology transfer. Verslas, vadyba ir studijos' 2002. I tomas : konferencijos, skirtos profesoriaus habilituoto daktaro Kazimiero Antanavičiaus (1937-1998) 65-osioms gimimo metinėms paminėti, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056373, p. 48-56. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2010 - Kšenavičiūtė Simona; Jakubavičius Artūras. Socialiniai tinklapiai: marketingo tobulinimo galimybės. Verslas XXI amžiuje [elektroninis išteklius] : 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ , įvykusios Vilniuje 2010 m. vasario 4 d., pranešimai [CD]. Vilnius: VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2010, p. [1-5]. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Kazlauskaitė Inga; Jakubavičius Artūras. Turizmo verslo svarba plėtojant tarptautinį miestų konkurencingumą globalizacijos sąlygomis. Verslas XXI amžiuje [elektroninis išteklius] : 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ , įvykusios Vilniuje 2009 m. vasario 5 d., pranešimai [CD]. Vilnius: VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2009, p. [1-6]. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Puodžiūnaitė Laura; Jakubavičius Artūras. Technologijų perdavimo procesas ir jo būdai. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. vasario 13 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056446, p. 112-116. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2002 - Jakubavičius Artūras; Strazdas Rolandas. Inovacijų plėtojimo mechanizmai integracijos į Europos Sąjungą kontekste. Verslas, vadyba ir studijos' 2001 : mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2001 m. lapkričio 29-30 d., medžiaga. T.1. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055393, p. 241-249. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2002 - Strazdas Rolandas; Jakubavičius Artūras. Inovacijos - Lietuvos įmonių konkurencinio pranašumo pagrindas. Verslas, vadyba ir studijos' 2001 : mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2001 m. lapkričio 29-30 d., medžiaga. T. 2. Vilnius: Technika, 2002, p. 201-211. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2001 - Misiuk Valerij; Jakubavičius Artūras. Inovacijų plėtojimo popieriaus pramonėje problematika. 4-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2001 m. vasario 14 - 15 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2001, p. 98-102. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2000 - Jakubavičius Artūras; Gečas Kastytis; Šileika Vilius; Gapšys Algis. Inovacijų versle plėtojimo problemos. Verslas, vadyba ir studijos`99 : penktosios konferencijos, įvykusios Vilniuje 1999 m. lapkričio mėn. 18-19 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000, p. 99-105. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2000 - Jakubavičius Artūras; Gečas Kastytis; Šileika Vilius; Gapšys Algis. Inovacijų kelias į įmones. Verslas, vadyba ir studijos`99 : penktosios konferencijos, įvykusios Vilniuje 1999 m. lapkričio mėn. 18-19 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000, p. 85-89. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1999 - Jakubavičius Artūras. Inovacinės veiklos plėtojimas smulkaus ir vidutinio verslo sferoje. Verslas, vadyba ir studijos'1998 : IV respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1998m. lapkričio mėn. 11-13 d., medžiaga, I tomas. Vilnius: Technika, 1999. ISBN 9986053854, p. 240-249. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.714]
1998 - Jakubavičius Artūras. Įmonės vadovo vaidmuo inovaciniame procese. Verslas, vadyba ir studijos'97 : respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1997 m.spalio mėn. 29-30 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 1998, p. 85-91. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
1997 - Jakubavičius Artūras. Inovacijų ekonominio efektyvumo įvertinimas. Verslas, vadyba ir studijos' 96 : respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1996 m. lapkričio 28-29 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 1997. ISBN 9986053358, p. 111-114. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2001 - Jakubavičius Artūras. Vartai į Europos inovacijų rinką. Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. Vilnius: UAB "Mokslas ir technika". ISSN 0134-3165. 2001, nr. 10, p. 28-29. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2001 - Gečas Kastytis; Jakubavičius Artūras. Inovacijų plėtra integruojantis į Europos Sąjungą. Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. Vilnius: UAB "Mokslas ir technika". ISSN 0134-3165. 2001, nr. 7-8, p. 41-42. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2008 - Jakubavičius Artūras; Vilys Mantas. Technology audit: initial tool for supporting innovation in SMEs. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [abstracts] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282686, p. 126-127. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Monografijos

2018 - Melnikas Borisas; Banelienė Rūta; Chlivickas Eugenijus; Jakubavičius Artūras; Lobanova Liudmila; Žemaitis Eigirdas. Intelektinis potencialas: globalizacija ir žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimas : kolektyvinė monografija. Vilnius: Technika, 2018. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 34.320]
2017 - Melnikas Borisas; Jakubavičius Artūras; Leichteris Edgaras; Stumbrytė Giedrė. Socialinis verslas: sistematika ir mechanizmai : monografija. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 18.820]
2013 - Melnikas Borisas; Jakubavičius Artūras; Vilys Mantas; Leichteris Edgaras; Bogatyriova Valentina; Sakalaitė Gailė; Kaunelienė Violeta; Sutkus Arvydas; Bogdan Nina; Nechoroševa Liudmila; Popok Nikolaj; Opekun Jelena; Solodovnikov Sergej; Peleks Sergej; Uspe. Экономика знаний : интернационализация и систематика инноваций : [monografija]. Вильнюс: Литовский инновационный центр, 2013. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 50.286]
2011 - Melnikas Borisas; Jakubavičius Artūras; Leichteris Edgaras; Vilys Mantas. Žinių ekonomikos kūrimas: inovacijų paramos sistema. Vilnius: Lietuvos inovacijų centras, 2011. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 29.571]
2011 - Melnikas Borisas; Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras; Gečas Kastytis. Žinių ekonomika: internacionalizavimo procesai ir viešoji inovacijų parama. [D.] 2. Vilnius: VšĮ Lietuvos inovacijų centras, 2011. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 22.857]
2011 - Melnikas Borisas; Jakubavičius Artūras; Strazdas Rolandas; Žemaitis Eigirdas. Žinių ekonomika: globalizacijos iššūkiai, inovacijos ir kūrybingumas. [D.] 1. Vilnius: Lietuvos inovacijų centras, 2011. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 19.357]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2005 - Jakubavičius Artūras; Žemaitis Eigirdas; Rehm Mathias; Mclaughlan Aileen. Inovacijų paramos paslaugos. Vilnius: Lietuvos inovacijų centras, 2005. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 8.500]
2003 - Jakubavičius Artūras; Strazdas Rolandas; Gečas Kastytis. Inovacijos : procesai, valdymo modeliai, galimybės. Vilnius: Lietuvos inovacijų centras, 2003. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 8.786]
2003 - Strazdas Rolandas; Jakubavičius Artūras; Gečas Kastytis. Inovacijos : finansavimas, rizikos kapitalas. Vilnius: Lietuvos inovacijų centras, 2003. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 5.571]
2000 - Melnikas Borisas; Jakubavičius Artūras; Strazdas Rolandas. Inovacijos : verslas, vadyba, konsultavimas. Vilnius: Lietuvos inovacijų centras, 2000. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 17.071]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

Sudarytas ir / ar redaguotas mokslo darbas

2013 - Gečas Kastytis; Jakubavičius Artūras; Melnikas Borisas. Экономика знаний: интернационализация и систематика инноваций : монографя. Вильнюс: Литовский инновационный центр, 2013. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 50.286]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2017 - Melnikas Borisas; Jakubavičius Artūras; Strazdas Rolandas; Chlivickas Eugenijus; Lobanova Liudmila; Stankevičienė Jelena. Intelektinis verslas : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 32.500]
2014 - Melnikas Borisas; Jakubavičius Artūras; Strazdas Rolandas; Chlivickas Eugenijus; Lobanova Liudmila; Stankevičienė Jelena. Intelektinis verslas. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 31.500]
2011 - Čėsna Benediktas; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Jakubavičius Artūras. Moksliniai tyrimai ir inovacijos inžinerijoje : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 17.714]
2008 - Melnikas Borisas; Chlivickas Eugenijus; Jakubavičius Artūras; Lobanova Liudmila; Pipirienė Vida; Burinskienė Aurelija. Tarptautinis verslas: tarptautinės vadybos įvadas : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 29.643]

Mokomosios knygos

2014 - Jakubavičius Artūras; Strazdienė Gražina; Vilys Mantas; Burinskienė Aurelija; Žemaitis Eigirdas; Pipirienė Vida. Žiniomis grįsto verslumo skatinimas: metodai ir taikymo praktika : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 12.110]
2008 - Strazdas Rolandas; Chlivickas Eugenijus; Jakubavičius Artūras; Jančiauskas Bronius; Maceika Augustinas; Staškevičius Juozapas Audvydas; Toločka Eligijus; Zabielavičienė Irena; Žemaitis Eigirdas. Inovacijų vadyba : mokomoji knyga. Vilnius: Baltijos kopija, 2008. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 24.286]
2004 - Gečas Kastytis; Jakubavičius Artūras; Vijeikis Deividas. Struktūrinių fondų parama verslui : galimybės, metodai, patarimai. Vilnius: Pačiolis, 2004. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 11.143]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2008 - Jakubavičius Artūras; Jucevičius Robertas; Jucevičius Giedrius; Petraitė Monika; Keršys Marijus. Inovacijos versle : procesai, parama, tinklaveika : [mokymo priemonė]. Vilnius: Lietuvos inovacijų centras, 2008. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 12.500]