Jonas Jakaitis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Kilikevičius Artūras; Bačinskas Darius; Jurevičius Mindaugas; Kilikevičienė Kristina; Fursenko Antanas; Jakaitis Jonas; Toločka Eligijus. Field testing and dynamic analysis of old continuous truss steel bridge. Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 13, iss. 1 (2018), p. 54-66. [M.kr.:H 003; T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2018 - Jakaitis Jonas; Krūgelis Linas. Partnership as meaningful tool of the material environment design formation in the context of education process. Landscape architecture and art. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies. ISSN 2255-8632. vol. 13, iss. 13 (2018), p. 95-104. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2018 - Jakaitis Jonas; Žukas Jonas. Intuitive design potential for optimization of material environment. Landscape architecture and art. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies. ISSN 2255-8632. vol. 13, iss. 13 (2018), p. 81-86. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Jakaitis Jonas. The PBT/LM of material environment in the urban spaces. International journal of educational sciences. Gurgaon (India): Kamla-Raj Enterprises. ISSN 0975-1122. Vol. 15, no. 1-2, spec. iss. SI (2016), p. 214-224. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2009 - Jakaitis Jonas; Paliulis Narimantas Kazimieras; Jakaitis Karolis. Aspects of the national urban policy management under conditions of integrated planning. Technological and economic development of economy: Baltic journal on sustainbility. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. Vol. 15, no. 1 (2009), p. 26-38. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2015 - Jakaitis Jonas; Raudeliūnienė Jurgita. Research on the urban material environment design: creativity aspects. SGEM 2015 : 2nd international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. Book. 4. Arts, performinf arts, architecture and design. Section: Architecture and design, 26 August - 1 September, 2015, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd. ISSN 2367-5659. Vol. 1 (2015), p. 573-580. [M.kr.:H 003; S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Jakaitis Jonas; Raudeliūnienė Jurgita. Investigation into the development of an aesthetic coexistence of the material environment in the problem-based teaching/learning process. SGEM 2015 : 2nd international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. Book. 1. Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education. Vol. 2. Section: Education and educational research, 26 August - 1 September, 2015, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd, 2015. ISSN 2367-5659, p. 557-564. [M.kr.:H 003; S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Jakaitis Jonas; Stauskis Gintaras. Identification of local territorial communities in the urban structure of Vilnius city. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. 3. Sustainable Urban development. Roads and Railways. Technologies of Geodesy and Cadastre. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106, p. 913-917. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Jakaitis Jonas. Partnerystė kaip prasminga daiktinės aplinkos dizaino formavimo priemonė mokymosi procese. Miestų želdynų formavimas = Formation of urban green areas. Klaipėda: Klaipėdos valstybinė kolegija. ISSN 1822-9778. 2018, Nr. 1(15), p. 151-161. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017 - Jakaitis Jonas; Žukas Jonas. Research proposition for aesthetic and functional harmonization of the material environment. Miestų želdynų formavimas : mokslo darbai = Formation of urban green areas : scientific articles. Klaipėda: Klaipėdos valstybinė kolegija. ISSN 1822-9778. 2017, Nr. 1 (14), p. 99-106. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Jakaitis Jonas. Kūrybingumo galios: daiktinės aplinkos dizaino formavimas mokymo(si) procese. Miestų želdynų formavimas : mokslo darbai = Formation of urban green areas : scientific articles. Klaipėda: Klaipėdos valstybinė kolegija. ISSN 1822-9778. 2016, Nr. 1(13), p. 151-163. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2015 - Jakaitis Jonas. The quality of the living environment as a result of democratic planning traditions and society interaction: aspect of urban public security. Architecture and urban planning. Warsaw: DE GRUYTER OPEN. vol. 10, iss. 1 (2015), p. 33-38. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Jakaitis Jonas. The quality of life: research of urban secur ity aspects. Civil Engineering and Architecture. Alhamra: Horizon Research Publishing. ISSN 2332-1091. Vol. 3, no. 1 (2015), p. 4-11. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Jakaitis Jonas. Probleminis mokymas: daiktinės aplinkos dizaino miesto erdvėse formavimo raidos ypatumai. Santalka: Filologija. Edukologija = Coactivity: Philology, Educology. Vilnius: Technika. ISSN 2351-714X. Vol. 23, Nr. 1 (2015), p. 50-63. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2015 - Jakaitis Jonas. Daiktinės aplinkos dizaino kaip estetinės ir funkcinės dermės miesto erdvėse problematikos tyrimai. Miestų želdynų formavimas : mokslo darbai = Formation of urban green areas : scientific articles. Klaipėda: Klaipėdos valstybinė kolegija. ISSN 1822-9778. 2015, Nr. 1(12), p. 115-125. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2013 - Jakaitis Jonas; Paliulis Narimantas Kazimieras. Public-private partnership: improving landscape quality of modern communities. Journal of architecture and urbanism. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7955. T. 37, Nr. 1 (2013), p. 31-41. [M.kr.:H 003; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2011 - Jakaitis Jonas; Paliulis Narimantas Kazimieras; Meidutė Ieva. Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė: miesto teritorijų plėtros perspektyvos. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 12, no. 3 (2011), p. 246-257. [M.kr.:H 003; S 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2011 - Jakaitis Jonas; Stauskis Gintaras. Facilitating sustainable development of urban landscape by involvement of local territorial communities in Vilnius city. Scientific journal of Riga Technical University. 10 sērija, Architecture and urban planning = Architektūra un pilsētplānošana. Riga: Riga Technical University. ISSN 1691-4333. vol. 5 (2011), p. 105-111. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2009 - Jakaitis Jonas. Integruoto planavimo problematika Lietuvos planavimo sistemoje. Mokslas- Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: K. Šešelgio skaitymai – 2009. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 2 (2009), p. 8-10. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2008 - Paliulis Narimantas Kazimieras; Jakaitis Jonas. Miestų plėtra ir elektroninė valdžia. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2008, Nr. 3(19), p. 61-68. [M.kr.:H 003; S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Jakaitis Jonas. Interaction of architecture and society: public procurement as tool to improve local economy and architecture. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 32, nr. 1 (2008), p. 17-27. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2006 - Paliulis Narimantas Kazimieras; Jurkėnaitė Nelė; Jakaitis Jonas. Elektroninė valdžia Lietuvoje: plėtra ir problemos. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2006, Nr. 1(9), p. 49-58. [M.kr.:H 003; S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2005 - Jakaitis Jonas. Miesto architektūros savitumas kaip architektūros ir visuomenės sąveikos rezultatas. Urbanistika ir architektūra = Town Planning and Architecture / Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 29, nr. 4 (2005), p. 191-202. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2001 - Jakaitis Jonas. Vilniaus miesto bendrojo ir operatyviojo planavimo patirtis integruotai plėtojant miesto struktūrą ir gretimas teritorijas. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 25, nr. 4 (2001), p. 190-195. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2008 - Jakaitis Jonas. Šalies urbanistinės politikos įgyvendinimo valdymo aspektai. Darnioji plėtra teritorijų planavime ir urbanistikoje : Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministro Pirmininko 2008 m. sausio 8 d. potvarkiu Nr. 7 sudarytos darbo grupės pasiūlymai, kiti veiklos rezultatai. Vilnius: Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacija, 2008, p. 31-35. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Jakaitis Jonas. Savitumas kintančių neformaliųjų veiksnių sąlygų kontekste. Acta Academiae Artium Vilnensis. 40, Vilniaus miesto savitumai. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla. ISSN 1392-0316. 2006, p. 59-71. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2005 - Jakaitis Jonas; Raudeliūnienė Jurgita. Neformalių veiksnių įtaka miesto plėtrai žinių vadybos kontekste. Žinių vadyba: Europos regionų patirtis ir problemos : [moksliniai straipsniai / sudarė Dalia Vidickienė ir Marytė Maciulevičiūtė]. Vilnius: Naujos ekonomikos institutas, 2005. ISBN 9986930723, p. 68-95. [M.kr.:H 003; S 003] [Aut.lankų sk.: 2.000]
2004 - Jakaitis Jonas. Neformalaus veikimo veiksnių įtaka urbanistinei raidai. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 28, nr. 3 (2004), p. 132-143. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2003 - Jakaitis Jonas; Paliulis Narimantas-Kazimieras. Bendrojo bei strateginio planų, planavimo dokumentų ir miesto (regionų) teritorijų raidos monitoringo sistemos ypatumai. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 27, nr. 2 (2003), p. 76-86. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Jakaitis Jonas. Architektūros ir daiktinės aplinkos dizaino miesto erdvėje sambūvio kokybė kaip visuomenės gerovės garantas. Tarpdisciplininė mokslinė konferencija Architektūros kokybės kriterijai ir jų teisinė reikšmė, 2014 spalio 6-7 Vilnius. Vilnius: Lietuvos architektų rūmai, 2014. ISBN 9789955548485, p. 56-57. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2013 - Jakaitis Jonas; Bielinskas Vytautas. Saugumas viešosiose erdvėse kaip demokratinių miestų planavimo principų taikymo rezultatas (Vilniaus miesto pavyzdžiu). Kraštovaizdžio architektūra - iššūkiai ir prioritetai : kraštovaizdžio architektūros forumo' 2013, vykusio Vilniuje 2013 m. spalio 18 d., mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, 2013. ISBN 9786099556703, p. 109-118. [M.kr.:H 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2013 - Jakaitis Jonas; Bielinskas Vytautas. Public safety as a democratic town planning measures results (in the context of Vilnius city). Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы большого города: архитектурная теория и практика» 4–7 октября 2013 года. Алмата: КазНТУ, 2013. ISBN 9786012285512, p. 193-196. [M.kr.:H 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Jakaitis Jonas; Stauskis Gintaras. Identification of local territorial communities in the urban structure of Vilnius city. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Jakaitis Jonas. Globalization: interaction between society and city's architecture (a case study of Vilnius). Landscape architecture projects: from theory to technical implementation. New tendencies and perspectives : international conference 1-3 June, 2011 St. Petersburg, Russia : elektroninis išteklius. St. Petersburg: St. Petersburg State Forest Technical Academy, 2011, p. 1-39. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 2.786]
2010 - Jakaitis Jonas; Pakalnis Mindaugas. Teritorijų planavimo sistemos tobulinimo Lietuvoje realijos. Kraštovaizdžio architektūra - patirtis, tendencijos, perspektyvos : kraštovaizdžio architektūros forumo '2010, vykusio Vilniuje, 2010 m. balandžio 9 d., mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, 2010. ISBN 9789955964230, p. 28-34. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2009 - Jakaitis Jonas; Paliulis Narimantas Kazimieras. Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė miesto teritorijų vystyme. III Lietuvos Urbanistinis forumas - 2009. Būsto modernizavimas: nuo pastato remonto iki miesto at(si)naujinimo. [2009 m. spalio 1 d.]. Vilnius: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, 2009. ISSN 2029-3399, p. 33-34. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2009 - Jakaitis Jonas; Gordevičius Aleksandras. Forumo dokumentai. Naujoji urbanizmo chartija. III Lietuvos Urbanistinis forumas - 2009. Būsto modernizavimas: nuo pastato remonto iki miesto at(si)naujinimo. [2009 m. spalio 1 d.]. Vilnius: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, 2009. ISSN 2029-3399, p. 40-41. [M.kr.:H 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2008 - Paliulis Narimantas Kazimieras; Raudeliūnienė Jurgita; Jakaitis Jonas. The role of the e-Government in the context of the management of the urban development policy: challenges and topicalities. Improving performance and innovation in public administration: analyses and researches among European e-Government experience. 1st-2nd October 2008 Sofia, Bulgaria / Ministry of State Administration and Administrative Reform (Bulgaria), Ministry for Public Administration and Innovation (Italy). Roma: EuroSpace S.r.l, 2008. ISBN 9788890301810, p. 94-112. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2008 - Jakaitis Jonas. Interaction of architecture and society: city individuality under changeable informal effect conditions. Urban growth without spraw. A way towards sustainable urbanization : 44th ISOCARP congress [elektroninis išteklius]. Dalian, China, 19-23 September 2008: congress papers, introductory reports, short outlines of paper [CD] / The Urban Planning Society of China (UPSC), The International Society of City and Regional Planners (ISOCARP). Colophon: ISOCARP, 2008. ISBN 9787806846841, p. [1-7]. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Jakaitis Jonas. Aspects of interaction of the city architecture and society. By the example of Vilnius City. Univer-City : the old middle-sized European academic town as framework of the global society of science-chalenges and posibilities : symposium in Lund, Sweden, November 2008 / Lund University. Lund: Grahns Tryckeri AB, 2008. ISBN 9789185767182, p. 428-440. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2007 - Jakaitis Jonas. Miestų architektūros įgyvendinimo aspektai oficialaus teritorijų planavimo kontekste. I Urbanistinis forumas "Lietuvos darnios erdvinės plėtros sistemos kūrimas". 2007 m. spalio 25 d., Vilnius : [elektroninis išteklius] / Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija. Vilnius: Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacija, 2007, p. 139-145. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Jakaitis Jonas; Paliulis Narimantas Kazimieras. City architecture and society interaction towards sustainability development (by example of Vilnius city). Healty urban planning : city health symposium with international partpication. 07-08 June 2007 Bursa. Bursa: Uludağ University, 2007. ISBN 9789750195617, p. 74-85. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2013 - Bielinskas Vytautas; Jakaitis Jonas; Staniūnas Eugenijus. GIS taikymas viešojo saugumo tyrimams atlikti. Konferencija „GIS švietimui 2013“: pranešimai. Vilnius, 2013 m. spalio 16 d. [Elektroninis išteklius]. Vilnius: UAB „Hnit-Baltic“, 2013, p. 1-14. [M.kr.:H 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2007 - Jakaitis Jonas. Society participation in city architecture formation under modern democratic conditions. Seminar of the UBC Commission on Urban Planning : "Planning and the Public" - Public Participation and Public Space in City Development. 18th–21st April, 2007, Vilnius, Lithuania : presentations and workshops, results summary report. Vilnius: Vilniaus miesto savivaldybė, 2007, p. 11-14. [M.kr.:H 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Jakaitis Jonas. "Architektūra- visuomenė", "Visuomenė- miestas". Tarpusavio veikimo istorinės ištakos. (Vilniaus pavyzdžiu). K. Šešelgio skaitymai - 2006 (Vilnius, 2006 m. sausio 6 d.). Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9986059321, p. 27-35. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2004 - Jakaitis Jonas. Neformalaus veikimo įtaka urbanistinei raidai. Architektūra ir gyvenamosios aplinkos kokybė : K. Šešelgio skaitymai, 2004 : tarptautinės jaunųjų mokslininkų konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2004. ISBN 9955096519, p. 33-43. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2004 - Jakaitis Jonas. Impact of informal effect factors on urban development. Urban renewal of housing, social and economic substance - …creation of social, cultural, and tourist projects within the degraded urban and post-industrial areas. 10…-11 September, Warsaw, 2004 : conference materials. Warsaw: Architektura, 2004, p. 7-11. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2019 - Jakaitis Jonas; Kirliauskaitė Eglė. Kuriant estetinę gerovę ir daiktinės aplinkos kokybę : žurn. E. Kirliauskaitės pokalbis su VGTU Architektūros fakulteto Dizaino katedros vedėju prof. J. Jakaičiu. Structum. Vilnius: UAB "Structum projektai", 2019. ISSN 2335-2116, p. 1-4. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2018 - Jakaitis Jonas; Žukas Jonas; Užkuraitis Mindaugas. Universalaus dizaino ir daiktinės aplinkos kokybės prieinamumo galimybių plėtotės problematika šiuolaikinėje visuomenėje. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". Nr. 4 (2018), p. 54-56. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2018 - Jakaitis Jonas; Kirliauskaitė Eglė. Kuriant estetinę gerovę ir daiktinės aplinkos kokybę : pokalbis su VGTU Architektūros fakulteto Dizaino katedros vedėju prof. J. Jakaičiu. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2018, Nr. 3(18), p. 7-11. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Jakaitis Jonas. Idėjoms gimti nebepakanka auditorijų. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra", 2017. ISSN 0131-9183, p. 1-2. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2016 - Jakaitis Jonas; Augustinaitė Agnė. Savą miestą kuriantis dizainas : žurn. Agnės Augustinaitės pokalbis su VGTU Architektūros fakulteto Dizaino katedros vedėju doc. dr. Jonu Jakaičiu. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2016, Nr. 2(13), p. 58-65. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Kliukas Romualdas; Martinkutė-Kaulienė Raimonda; Mažeika Dalius; Jakaitis Jonas; Jučiūtė Edita. Universitetas atveria naujas studijų galimybes : [žurn. E. Jučiūtės pokalbis su VGTU prorekt., prof. R. Kliuku, Finansų katedros vedėja doc. dr. R. Martinkute-Kauliene, Informacinių sistemų katedros vedėju prof. dr. D. Mažeika, Dizaino katedros vedėju doc. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2015, Nr. 2(10), p. 10-17. [M.kr.:S 004; S 007; T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Jakaitis Jonas. VGTU pradėti rengti plataus profilio pramonės gaminių inžinieriai dizaineriai. Statybunaujienos.lt. .. 2014, Nr. 1(1), p. 27. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2014 - Šindeikis Algimantas; Sabaliauskaitė Gabija; Šaliamoras Marius; Mituzas Alvydas; Jakaitis Jonas. Kokiame individualiame name lietuviui gyventi geriausia : žurn. A. Šindeikio ir G. Sabaliauskaitės pokalbis su Architektų sąjungos pirmininku prof. Mariumi Šaliamoru, Kraštovaizdžio architektų sąjungos pirmininku Alvydu Mituzu ir VGTU Architektūros fakult. Veidas : savaitinis žurnalas. Vilnius: Veido periodikos leidykla. ISSN 1392-5156. 2014, Nr. 25 (birželio 24), p. 12-15. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Jakaitis Jonas. Žalioji architektūra – Lietuvos ateities miestų link. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2013, Nr. 7, p. 28-30. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2013 - Jakaitis Jonas; Krūgelis Linas; Strauka Dainius. Pramonės gaminių dizainas: nuo amato iki pramoninės estetikos ir meno. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2013, Nr. 11, p. 30-32. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Recenzijos

Tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2011 - Jakaitis Jonas. Vadovėlis rekreacijos kompleksai gamtinėje aplinkoje. Teorijos ir praktikos pagrindai. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 35, nr. 4 (2011). [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.000]

Mokslo, meno, kultūros ir mokslo populiarinimo leidiniuose

2014 - Jakaitis Jonas. Miesto kraštovaizdžio architektūra : recenzija to paties pavadinimo VGTU profesoriaus, habilituoto daktaro, Miestų statybos katedros emerito Konstantino Jakovlevo-Mateckio parengtai monografijai. Structum. Vilnius: UAB "S Media Group". ISSN 2335-2116. 2014, birželis [Nr. 6], p. 17. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2013 - Jakaitis Jonas. Naudinga medžiaga tikslinei auditorijai : [recenzija kn.: Žukauskas, Henrikas. Architektūrinio projektavimo ir teritorijų planavimo teisė: mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2013. 293 p.]. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2013, Nr. 7, p. 20. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2015 - Jakaitis Jonas. The problem-based teaching/learning method of material environment in the urban spaces. World conference on learning, teaching and educational leadership, Paris, France, 29-31 October, 2015 : abstracts book. Nicosia, Cyprus: Academic World Education & Research Center, 2015, p. 36. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2012 - Jakaitis Jonas. Miestas kaip besikeičiantis bendruomenės kultūrinis reiškinys. Respublikinė mokslo konferencija ,,"Žalioji" architektūra: inovatyvus požiūris", 2012 m. spalio 25-26 d. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2012, p. 1. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2008 - Jakaitis Jonas; Stauskis Gintaras. Socialiai atsakingo planavimo raida Lietuvos urbanistikoje ir architektūroje = : Socially responsible planning in Lithuanian urbanistics and architecture. XIV pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas = 14th world Lithuanian symposium on arts and sciences. 2008 m. lapkričio 26-30 d. Lemontas, Ilinojaus valstija, JAV : tezių rinkinys / JAV Lietuvių bendruomenės taryba, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, XIV MKS Programos rengimo komitetas. Vilnius: Lietuvos Mokslų akademija, 2008. ISBN 9789986080459, p. 115-116. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2007 - Jakaitis Jonas; Bulotaitė Nijolė. Aspects of interaction of city architecture and society (science), by the example of Vilnius city. The university heritage image of university. UNIVER-CITY. European Symposium, Lund 13-15 June, 2007: programme and abstracts. Lund: Lund University, 2007. ISBN 9789177400875, p. 31-32. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Monografijos

2013 - Jakaitis Jonas. Miesto erdvinio formavimo dalyvių diskursas šiuolaikinės demokratijos sąlygomis : monografija. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 15.480]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2007 - Jakaitis Jonas. Miestų architektūros formavimo politika ir visuomenė šiuolaikinės demokratijos sąlygomis. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2007. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 13.929]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2013 - Jakaitis Jonas; Sinkevičius Linas. Seminar of the UBC Commission on Urban Planning : "Planning and the Public" - Public Participation and Public Space in City Development. 18th–21st April, 2007, Vilnius, Lithuania : presentations and workshops, results summary report. Vilnius: Vilniaus miesto savivaldybė, 2013. [M.kr.:H 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 3.786]
2013 - Jakaitis Jonas. Journal of architecture and urbanism : Vol. 37, no. 1 : Quality of residential urban environment: contemporary approaches. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 5.143]
2009 - Jakaitis Jonas; Bardauskienė Dalia; Valevičienė Nijolė. Urbanistinis forumas. T. 3 : Būsto modernizavimas: nuo pastato remonto iki miesto at(si)naujinimo. Vilnius: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, 2009. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 3.000]

Studijų literatūra

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2011 - Jakaitis Jonas. Modulio „Planavimo reglamentavimas ir demokratija“ (modulio kodas APMSM01863) medžiaga : paskaitų konspektas. Vilnius: VGTU Miestų statybos katedra, 2011. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 9.857]
2010 - Mačerinskienė Aida; Jakovlevas-Mateckis Konstantinas; Rimkus Aleksas; Paliulis Gražvydas Mykolas; Klibavičius Antanas; Jakaitis Jonas; Šarkienė Edita. Miestų inžinerijos studijų programos bakalauro baigiamojo darbo/projekto rengimo metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:H 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 3.260]