Aleksandras Jagniatinskis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris; Mickaitis Marius. Lithuanian experience of application the masonry cavity walls in multistory buildings with sound insulation requirements. Applied acoustics. Oxon: Elsevier Ltd. ISSN 0003-682X. vol. 153 (2019), p. 60-70. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017 - Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris; Mickaitis Marius; Šukys Ritoldas. Features of sound classification scheme designated to label buildings in Lithuania. Journal of civil engineering and management. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1392-3730. Vol. 23, iss. 3 (2017), p. 409-420. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2017 - Vaitkus Audrius; Andriejauskas Tadas; Vorobjovas Viktoras; Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris; Zofka Ewa. Asphalt wearing course optimization for road traffic noise reduction. Construction and Building Materials. Oxford: Elsevier. ISSN 0950-0618. Vol. 152 (2017), p. 345-356. [M.kr.:T 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2016 - Balčiūnas Giedrius; Žvironaitė Jadvyga; Vėjelis Sigitas; Jagniatinskis Aleksandras; Gaidučis Sergejus. Ecological, thermal and acoustical insulating composite from hemp shives and sapropel binder. Industrial crops and products : an international journal. Amsterdam: Elsevier Science BV. ISSN 0926-6690. vol. 91 (2016), p. 286-294. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris; Zaporozhets Oleksandr; Oosten Nico van. Annual noise assessment in the vicinity of airports with different flights’ intensity. Applied acoustics. Oxford: Elsevier. ISSN 0003-682X. Vol. 101 (2016), p. 168-178. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Vaitkus Audrius; Vorobjovas Viktoras; Jagniatinskis Aleksandras; Andriejauskas Tadas; Fiks Boris. Peculiarity of low noise pavement design under Lithuanian conditions. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 9, no. 3 (2014), p. 155-163. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris. Assessment of environmental noise from long-term window microphone measurements. Applied acoustics. Oxford: Elsevier. ISSN 0003-682X. vol. 76 (2014), p. 377-385. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris; Dimitriu Delia. Annual assessment of highway traffic noise using two channel short-term measurements. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 29, no. 2 (2014), p. 204-211. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris. Misunderstandings about airborne sound insulation quality estimated in-situ with different descriptors. Acta acustica united with acustica. EURONOISE 2009 : 8th European conference on noise control, Edinburgh, Scotland, 26-28 October 2009 / The European Acoustics Association (EAA). Stuttgart: S. Hirzel Verlag. ISSN 1610-1928. Vol. 95, suppl. 1 (2009), p. 104. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2011 - Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris; Mickaitis Marius. Statistical assessment of environmental noise generated by road traffic. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 26, no. 1 (2011), p. 96-105. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris; Mickaitis Marius. Determination of insertion loss of acoustic barriers under specific conditions. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2017. Transportation science and technology : proceedings of the 10th international scientific conference, May 4-5, 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 187 (2017), p. 289-294. [M.kr.:T 002; T 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris; Zaporozhets Oleksandr; Mickaitis Marius. Annual assessment of noise generated by road traffic using measurements. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2017. Transportation science and technology : proceedings of the 10th international scientific conference, May 4-5, 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 187 (2017), p. 614-619. [M.kr.:T 002; T 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Tumavičė Aja; Laurinavičius Alfredas; Jagniatinskis Aleksandras; Vaitkus Audrius. Environmental noise mitigation measures for Lithuanian railway network. Transportation research procedia. Transport Research Arena TRA2016, April 18-21, 2016 / Edited by Leszek Rafalski, Adam Zofka. Amsterdam: Elsevier B.V. ISSN 2352-1465. Vol. 14 (2016), p. 2704-2713. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2016 - Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris; Zaporozhets Oleksandr. Annual assessment of transport noise using representative time measurements. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2015: proccedings of the 9th international scientific conference, May 7–8, 2015. Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 134 (2016), p. 301-308. [M.kr.:T 002; T 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Vorobjovas Viktoras; Andriejauskas Tadas; Jagniatinskis Aleksandras. Laboratory evaluation of noise reducing asphalt mixtures. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-8. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Jagniatinskis Aleksandras; Mickaitis Marius; Fiks Boris. Development classification scheme for evaluation dwellings sound insulation performance in Lithuania. Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 57 (2013), p. 443-449. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris; Girnius Valmantas. Airborne sound insulation performance of lightweight partitions for dwellings. The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques" : selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania. Vol. 3. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955282006, p. 1186-1190. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris; Girnius Valmantas. Development computer based environmental noise monitoring system. The 6th International Conference Environmental Engineering : selected papers : May 26-27, 2005 Vilnius, Lithuania. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058503, p. 109-113. [M.kr.:T 004; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris; Girnius Valmantas. Development computer based environmental noise monitoring system. Environmental engineering : the 6th international conference : selected papers : May 26-27, 2005, Vilnius, Lithuania. Vol. 1. Vilnius: 2005. ISBN 9986058503, p. 109-113. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Masiulytė-Vitkauskė Liepa; Bogdanienė Eglė Ganda; Lebednykaitė Miglė; Jagniatinskis Aleksandras; Mickaitis Marius. Acoustic comfort in educational buildings: Lithuanian case study. 24th International Congress on Sound and Vibration (ICSV 24), July 23-27, 2017, London, United Kingdom : proceedings. International Institute of Acoustics and Vibrations, 2017, p. 1-6. [M.kr.:H 003; T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Kaminskas Kazys Algirdas; Jagniatinskis Aleksandras. Triukšmo poveikio darbo aplinkoje naujos įvertinimo ir valdymo galimybės. Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. Vilnius: Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. T. 22, nr. 3 (2012), p. 98-101. [M.kr.:M 004; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Balbatunov Pavel; Mickaitis Marius; Jagniatinskis Aleksandras. Assurance of acoustic comfort in renovating dormitories. The 19th International Congress on Sound and Vibration (ICSV19), July 08-12, 2012, Vilnius, Lithuania : proceedings. Vol. 2 [CD]. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012. ISBN 9781622764655, p. 908-912. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Mickaitis Marius; Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris. Mūrinių konstrukcijų garso izoliavimas papildomais lanksčiais sluoksniais. Statybinės konstrukcijos ir technologijos = Engineering Structures and Technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 1 (2011), p. 33-40. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris; Girnius Valmantas. Apsaugos gyvenamuosiuose pastatuose nuo smūgio garso reikalavimų įgyvendinimas Lietuvoje. Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. Vilnius: Sveikata. ISSN 1392-6373. t. 50, nr. 3 (2007), p. 1008-1011. [M.kr.:N 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2000 - Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris. Investigation of the accuracy in laboratory sound insulation measurements. Statyba. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. T. VI, nr. 3 (2013) (2000), p. 202-205. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2003 - Jagniatinskis Aleksandras. Relationship between draft Lithuanian regulation "Protection against noise" and Nordic standards. Ultragarsas. .. ISSN 1392-2114. Vol. 47, no. 2 (2003), p. 106-108. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2002 - Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris. К вопросу декларирования шума, излучаемого техническими средствами. Техническая акустика. Санкт-Петербург: ФГУП «ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова». ISSN 0869-4583. № 2 (2002), p. 1-10. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2002 - Jagniatinskis Aleksandras; Girnius Valmantas. Naujų apsaugos nuo smūgio triukšmo nuostatų Lietuvoje įvertinimas. Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. Vilnius: Sveikata. ISSN 1392-6373. 2002, nr. 2 (18), p. 71-74. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris; Mickaitis Marius. Practical experience in verification acoustic class for building in octave versus one-third octave frequency bands. Proceedings of Euronoise 2018, Crete, May 27-31, 2018 : conference proceedings / M. Taroudakis (Ed.),. Helina: EAA - HELINA, 2018. ISSN 2226-5147, p. 1141-1146. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Zaporozhets Oleksandr; Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris; Śmieszek Mirosław; Chyla Andrzej; Bukała Michal. Monitoring as an instrument for aircraft noise nuisance reduction. The seventh world congress "Aviation in the XXI-st century". Safety in aviation and space technologies, September 19-21 2016, Kyiv, Ukraine : proceedings / National Academy of Sciences of Ukraine, Ministry of Education and Science of Ukraine, National Aviation University. Kyiv: National Aviation University, 2016, p. 1-3. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2016 - Zaporozhets Oleksandr; Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris. Considerations to assess the environmental noise level inside the building. The seventh world congress "Aviation in the XXI-st century". Safety in aviation and space technologies, September 19-21 2016, Kyiv, Ukraine : proceedings / National Academy of Sciences of Ukraine, Ministry of Education and Science of Ukraine, National Aviation University. Kyiv: National Aviation University, 2016, p. 1-5. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Vorobjovas Viktoras; Andriejauskas Tadas; Jagniatinskis Aleksandras. Laboratory evaluation of noise reducing asphalt mixtures. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-8]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Jagniatinskis Aleksandras; Zaporozhets Oleksandr; Fiks Boris. Noise near roads: new approach to assess annual descriptors. TRANSBALTICA 2013 : the 8th International Conference May 9–10, 2013, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-2376, p. 81-86. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Jagniatinskis Aleksandras; Zaporozhets Oleksandr; Fiks Boris. New environmentally friendly approach for monitoring and modelling aircraft noise around airports. Матерiали lV Міжнародноï науково-технічноï конференціï «Проблеми хіммотології», 24-25 вересня, 2012 року. Одеса: Астропринт, 2012. ISBN 9789661905992, p. 408-409. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2012 - Jagniatinskis Aleksandras; Zaporozhets Oleksandr; Fiks Boris. Forecasting the airport noise capacity from measurement results. Proceedings: The Fifth World Congress "Aviation in the XXI-st Century" - "Safety in Aviation and Space Technologies", Vol. 2, September 25-27, 2012, Kyiv, Ukraine. Kyiv: National Aviation University, 2012, p. [1-5]. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris; Zaporozhets Oleksandr. Estimation of low intensity airport noise impact using different descriptors. EURONOISE, Prague 2012 : proceedings [CD]. Stuttgart: European acoustics association, 2012. ISSN 2226-5147, p. 1495-1500. [M.kr.:T 002; T 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris. Assessment of annual noise near exurbia arterial roads applying statistical processing of short term measurements. EURONOISE, Prague 2012 : proceedings : [CD]. Stuttgart: European acoustics association, 2012. ISSN 2226-5147, p. 1501-1506. [M.kr.:T 002; T 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Кришневский Б.А.; Федорович М.А.; Jagniatinskis Aleksandras; Драганчев Х.. Практика решения ряда задач прикладной акустики. Ecology and life protection of industrial-transport complexes (ELPIT 2011): III International Environmental Congress (V International scientific-technical conference), Togliatti-Samara, Russia, 21-25 September, 2011. Тольяти: Тольяттинский государственный университет, 2011, p. [1-5]. [M.kr.:T 002; T 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Jagniatinskis Aleksandras; Zaporozhets Oleksandr; Kartyshev Oleg; Fiks Boris. Aircraft noise assessment in the vicinity of airports with different descriptors. Sound environment as a global issue : proceedings of the 40th international congress and exposition on noise control engineering, September 4-7, 2011, Osaka, Japan [CD]. Osaka: The Institute of Noise Control Engineering, 2011. ISSN 0105-175X, p. 4324-4331. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Jagniatinskis Aleksandras; Zaporozhets Oleksandr; Kartyshev Oleg; Fiks Boris. Co-Operation in Calculations and Monitoring the Aircraft Noise in Airports with Dominant Contribution of FSU Aircraft. II SAE BRASIL International Noise And Vibration Congress, accomplished from October 17 to 19, 2010, at Praia tur, Florianopolis – Santa Catarina, Brazil. SAE International: 2010. ISBN 2010-36-0550, p. 1-6. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Zaporozhets Oleksandr; Golembievskyy Grygoriy; Kartyshev Oleg; Jagniatinskis Aleksandras. Aircraft-noise performances data base for aircraft of FSU design and production. The Fourth world congress "Aviation in the XXI-st century". "Safety in aviation and space technologies", September 21-23, 2010. Vol. 2 : proceedings / International Civi Aviation Organization, Ministry of Education and Science of Ukraine, National Aviation University. Kyiv: National Aviation University, 2010, p. 1821. [M.kr.:T 002; T 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2009 - Кришневский Б.А.; Jagniatinskis Aleksandras. Звукоизоляция малых обьемов. Защита населения от повышенного шумового воздействия : всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, Санкт-Петербург, 17-19 марта, 2009. Санкт-Петербург: Тольяттинский государственный университет, 2009, p. 210-213. [M.kr.:T 002; T 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris. Misunderstandings about airborne sound insulation quality estimated in-situ with different descriptors. EURONOISE 2009 : proceedings : October 26-28, 2009, Edinburgh, Scotland [CD]. Stuttgart: European Acoustics Association, 2009, p. [1-5]. [M.kr.:T 002; T 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris; Girnius Valmantas. Airborne sound insulation performance of lightweight partitions for dwellings. Modern building materials, structures and techniques [elektroninis išteklius] : proceedings of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281894, p. 1-5. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris; Girnius Valmantas. Development computer based environmental noise monitoring system. Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius] : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058589, p. 1-6. [M.kr.:T 004; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris. About the accuracy for indoors Determination of guaranteed Sound power level. Managing uncertainties in noise measurements and prediction [Elektroninis išteklius] : Symposium proceedings : Le Mans, France, 27-29 June, 2005. Le Mans: 2005, P. 43-49. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris. Statistical assesments of environmental noise from measurements with monitoring systems. Transport noise and vibration : proceedings of the 7th international symposium, Sant-Petersburg, Russia, June 8-10, 2004 [elektroninis išteklius]. Saint-Petersburg: 2004, p. 1-7. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2001 - Jagniatinskis Aleksandras; Girnius Valmantas. New approach for the requirements on protection against impact noise. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of the 7th International Conference, held on May 16-18, 2001, Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: VGTU, 2001. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.000]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

1999 - Jagniatinskis Aleksandras; Girnius Valmantas. Smūgio garso izoliavimo įvertinimas. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of 6th international conference, held on May 19-21, 1999, Vilnius, Lithuania, Vol. IV. Vilnius: Technika, 1999. ISBN 998605379X, p. 321-327. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2019 - Jagniatinskis Aleksandras; Žižys Edmundas; Žemaitytė Birutė. Gera akustika ne brangiau už prastą. Investuok. Vilnius: UAB „Leidybos studija“. ISSN 1822-6779. 2018, Nr. 2, p. 36-38. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2019 - Jagniatinskis Aleksandras; Buidovaitė Kristina. Architektūrinės akustikos galia. SA.lt. Statyba. Architektūra. Vilnius: UAB "Portalas SA.lt". ISSN 2538-8797. 2019, Nr. 4, p. 77. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2014 - Stonys Rimvydas; Antonovič Valentin; Kligys Modestas; Jagniatinskis Aleksandras; Balčiūnas Giedrius; Buidovaitė Kristina. Mokslas ir verslas: kas jungia ir skiria : Kristinos Buidovaitės pokalbis su VGTU termoizoliacijos instituto direktoriumi Rimvydu Stoniu, moklo darbuotojais Valentinu Antonovič, Modestu Kligiu, Aleksandryu Jagniatinskiu, Giedriu Balčiūnu. Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. Vilnius: UAB "Mokslas ir technika". ISSN 0134-3165. 2014, Nr. 5, p. 12-13, 36-37. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Jagniatinskis Aleksandras. Akustinis komfortas - pasiekiamas. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2013, Nr. 6, p. 70. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2012 - Jagniatinskis Aleksandras. Garso klasės. Statybos produktų direktyvos įgyvendinimo įtaka gyvenamųjų pastatų akustinės kokybės gerinimui Lietuvoje. Statybų žinios: laikraštis Lietuvos statybininkams. UAB “FARBA VITA” bei Lietuvos statybininkų asociacija.. ISSN 1822-704X. 2012, Nr. 5-6 (60), p. 18. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2005 - Jagniatinskis Aleksandras; Kenstavičius Jurgis. Gyvenamųjų pastatų garso klasifikavimas : galimybė pasirinkti būsto komfortą. Statyba ir architektūra : mokslo ir praktikos žurnalas. Vilnius: Statyba ir architektūra. ISSN 0131-9183. 2005, Nr. 4, p. 164. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2004 - Jagniatinskis Aleksandras; Kenstavičius Jurgis. Gyvenamųjų pastatų garso izoliavimas: galimybė gyventi europietiškai. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektura". ISSN 0131-9183. 2004, Nr. 6, p. 37-38. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2002 - Jagniatinskis Aleksandras. Apsaugos nuo triukšmo valdymas. Statyba ir architektūra : mokslo ir praktikos žurnalas. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. nr. 3, priedas "Naujakurio patarėjas", Nr. 2(141) (2002), p. 5. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2017 - Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris; Mickaitis Marius. Experience obtained during the ten years of the sound classification practical use for regulation building acoustics in Lithuania. Journal of the Acoustical Society of America. 3rd joint meeting of the Acoustical Society of America and the European Acoustics Association : abstracts. Melville, NY: AIP Publishing. ISSN 0001-4966. vol. 141, iss. 5 (2017), p. 3666. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2016 - Mickaitis Marius; Jagniatinskis Aleksandras. Akustinis komfortas ugdymo pastatuose: reikalavimai ir jų įgyvendinimas. Mokslinės tarpdalykinės konferencijos "Švietimo architektūra" pranešimų santraukų rinkinys, 2016 m. lapkričio 18 d. VGTU Architektūros fakultetas, Vilnius = Scientific interdisciplinary conference "Educational Architecture" volume of abstracts [elektroninis išteklius]. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2016, p. 20. [M.kr.:H 003; T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2014 - Jagniatinskis Aleksandras; Mickaitis Marius; Fiks Boris. The sound classification scheme of buildings as a Lithuanian regulation for protection against noise: 10 years usage experience. Abstracts of the international conference „Acoustic climate inside and outside buildings“ held in conjunction with the workshop “Aircraft noise reduction by flow control and active / adaptive techniques”, 23–26 September, 2014, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2014, p. 1-2. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2014 - Šlekys Raimundas; Jagniatinskis Aleksandras; Šukys Ritoldas. Practical applications of floating constructions with mineral wool slabs on concrete base floor for tightened sound insulation. Abstracts of the International conference „Acoustic climate inside and outside buildings“ held in conjunction with the workshop “Aircraft noise reduction by flow control and active / adaptive techniques”, 23–26 September, 2014, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2014, p. [1]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2013 - Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris. Возможности измерения шума самолетов на местности по международным стандартам. Тезисы докладов третьей открытой всероссийской конференции по аэроакустике, 1-3 октября 2013, Москва. Москва: Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ), 2013, p. 242-243. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2012 - Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris; Zaporozhets Oleksandr. Estimation of low intensity airport noise impact using different descriptors. EURONOISE, Prague 2012 : book of abstracts. Stuttgart: European acoustics association, 2012. ISSN 2226-5147, p. [117]. [M.kr.:T 002; T 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2012 - Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris. Assessment of annual noise near exurbia arterial roads applying statistical processing of short term measurements. EURONOISE, Prague 2012 : book of abstracts. Stuttgart: European acoustics association, 2012. ISSN 2226-5147, p. [99]. [M.kr.:T 002; T 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2007 - Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris; Girnius Valmantas. Airborne sound insulation performance of lightweight partitions for dwellings. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281313, p. 495-497. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2001 - Jagniatinskis Aleksandras; Girnius Valmantas. New approach for the requirements on protection against impact noise. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of 7th international conference, held on May 16-18, 2001 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2001. ISBN 9986054400, p. 345-346. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2015 - Zaporozhets Oleksandr; Chyla Andrzej; Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris; Oosten Nico van. Fifth element for balanced approach to aircraft noise impact management around the airports. International Symposium on Sustainable Aviation (ISSA) 2015, 31 May - 3 June 2015, Istanbul, Turkey : abstract book. Eskisehir: Anadolu university, 2015. ISBN 9786058988545, p. 12. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2009 - Jagniatinskis Aleksandras. Pastatų apsaugos nuo triukšmo kokybės įvertinimas natūriniais matavimais. Pastatų konstruktoriaus ir statybininko žinynas. Kaunas: Naujasis lankas, 2009. ISBN 9789955035657, p. 1029-1032. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Jagniatinskis Aleksandras. Atitvarinių konstrukcijų įtaka pastato apsaugai nuo triukšmo. Pastatų konstruktoriaus ir statybininko žinynas. Kaunas: Naujasis lankas, 2009. ISBN 9789955035657, p. 1017-1028. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2005 - Palenskis Vilius; Kenstavičius Jurgis; Jagniatinskis Aleksandras; Kaulakienė Angelė. LST EN ISO 7235. Akustika. Ortakių garso slopintuvų ir galinių įtaisų laboratorinių matavimų procedūros. Įneštinis silpninimas, srauto triukšmas ir visuminio slėgio sumažėjimas (ISO 7235:2003) : galioja nuo: 2005 10 13. Vilnius: Lietuvos standartizacijos departamentas, 2005. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 4.143]

Taikomieji mokslo darbai

(žodynai, žinynai, enciklopedijos, bibliografijos, vadovai, atlasai, žemėlapiai, teisės aktų komentarai)

2009 - Furmonavičius Liudvikas; Skaržauskas Valentinas; Skardinskas Liudvikas Antanas; Amšiejus Jonas; Medzvieckas Jurgis; Sližytė Danutė; Aksamitauskas Vladislovas Česlovas; Gailius Albinas; Kazragis Algimantas; Valivonis Juozas; Marčiukaitis Jonas Gediminas; J. Pastatų konstruktoriaus ir statybininko žinynas. Kaunas: Naujasis lankas, 2009. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 108.357]

Patentai

Europos patentų biure EPO, JAV patentų ir prekių ženklų biure USPTO, Japonijos patentų biure JPO įregistruoti patentai

1986 - Jagniatinskis Levas; Jagniatinskis Aleksandras; Klupšas Kęstutis; Lašis Adolfas; Kaminskas Antanas; Bikovskis Abromas; Žvironaitė Jadvyga; Kapačiauskas Jonas Zenonas; Gilienė Daiva. Lastra anti-acustica decorativa : patentas. Milano: 1986. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.000]
1986 - Jagniatinskis Levas; Jagniatinskis Aleksandras; Klupšas Kęstutis; Lašis Adolfas; Kaminskas Antanas; Bikovskis Abromas; Žvironaitė Jadvyga; Kapačiauskas Jonas Zenonas; Gilienė Daiva. Decorative and acoustic facing panel : patentas. Paris: 1986. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.000]
1984 - Jagniatinskis Aleksandras. Akustische Decorationsplatte : patentas. Bona: 1984. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.000]