Eduardas Ivonis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2014 - Ivonis Eduardas. Dinaminių sistemų optimizavimas : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:N 001; T 003] [Aut.lankų sk.: 3.380]