Rūta Ivanec-Goranina

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Ivanec-Goranina Rūta. Kinetic study of peroxidase-catalyzed oxidation of 2-hydroxyanthracene and 9-phenanthrol in presence of biosurfactant Escin. Catalysts. Basel: MDPI AG. ISSN 2073-4344. vol. 9, iss. 7 (2019), p. 1-7. [M.kr.:T 005] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Ivanec-Goranina Rūta; Kulys Juozas; Bachmatova Irina; Marcinkevičienė Liucija; Meškys Rolandas. Laccase-catalyzed bisphenol A oxidation in the presence of 10-propyl sulfonic acid phenoxazine. Journal of Environmental Sciences. Amsterdam; Beijing, China: Elsevier B.V.; Science Press. ISSN 1001-0742. Vol. 30 (2015), p. 135-139. [M.kr.:N 004; T 005] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Ivanec-Goranina Rūta; Kulys Juozas. Effects of rhamnolipid biosurfactant JBR425 and synthetic surfactant Surfynol465 on the peroxidase-catalyzed oxidation of 2-naphthol. Journal of environmental sciences. Amsterdam: Elsevier BV. ISSN 1001-0742. vol. 25, no. 7 (2013), p. 1431-1440. [M.kr.:N 004; T 005] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2009 - Kulys Juozas; Ivanec-Goranina Rūta. Peroxidase catalyzed phenolic compounds oxidation in presence of surfactant Dynol 604: A kinetic investigation. Enzyme and Microbial Technology. USA: Elsevier Science INC. ISSN 0141-0229. Vol. 44 iss. 6-7 (2009), p. 368-372. [M.kr.:N 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Ivanec-Goranina Rūta; Kulys Juozas. Kinetic study of peroxidase-catalyzed oxidation of 1-hydroxypyrene. Development of a nanomolar hydrogen peroxide detection system. Central European journal of biology. .. ISSN 1895-104X. Vol. 3, iss. 3 (2008), p. 224-232. [M.kr.:N 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2006 - Bratkovskaja Irina; Ivanec Rūta; Kulys Juozas. Mediator-assisted laccase-catalyzed oxidation of 4-hydroxybiphenyl. Biochemistry. .. ISSN 0006-2979. Vol. 71, iss. 5 (2006), p. 550-554. [M.kr.:N 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Juška Alfonsas; Gedminienė Genovaitė; Ivanec Rūta. Growth of microbial populations: mathematical modeling, laboratory exercises, and model-based data analysis. Biochemistry and molecular biology education. Hoboken: Wiley Interscience. ISSN 1470-8175. Vol. 34, no. 6 (2006), p. 417-422. [M.kr.:N 010; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2015 - Cidzikienė Vigilija; Jakimavičiūtė Maselienė Vaidotė; Girgždienė Raselė; Ivanec Goranina Rūta. An application of fluorescent tracer to groundwater tracking. Open chemistry. Berlin: De Gruyter. ISSN 2391-5420. Vol. 13, no. 1 (2015), p. 497-501. [M.kr.:N 002; N 005; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Ivanec-Goranina Rūta; Zazerskis Pranas. Peroksidaze katalizuojamos Bisfenolio A oksidacijos reakcijos, dalyvaujant fenoksazino dariniui, tyrimas. Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of young scientists. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-8776. 2017, Nr. 47(2), p. 36-41. [M.kr.:T 005] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Ivanec Rūta; Kulys Juozas. Oxidation of 1-pyrene butyric acid by fungal peroxidase in acidic media. Biologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0146. 2006, Nr. 2, p. 34-38. [M.kr.:N 004; T 005] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Ivanec-Goranina Rūta; Gedminienė Genovaitė; Juška Alfonsas. Mathematical modelling of biosystems exemplified by investigation of microbial population growth. Biologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0146. Nr. 3 (2006), p. 70-73. [M.kr.:N 010; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2006 - Bratkovskaja Irina; Ivanec-Goranina Rūta; Kulys Juozas. Медиаторное окисление 4-гидроксибифенила, катализируемое лакказой. Биохимия. .. ISSN 0320-9725. T. 71, № 5 (2006), p. 681-686. [M.kr.:N 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2008 - Dorožko Diana; Ivanec-Goranina Rūta; Kulys Juozas. P-hidroksifenilacto rūgšties peroksidazinės oksidacijos tyrimas. Bioinžinerija ir bioinformatika (2008 m. balandžio 3 d.) ; Fizika ir fizinė kompiuterija (2008 m. balandžio 4 d.) : 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2008 m. teminių konferencijų straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283010, p. 25-34. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Krasodomska Agnesa; Ivanec-Goranina Rūta. Peroksidaze katalizuojamos bisfenolio A oksidacijos reakcijos, dalyvaujant mediatoriui, tyrimas. Respublikinės studentų mokslinės konferencijos "Chemija ir cheminė technologija 2019" pranešimų medžiaga, [2019 05 17]. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2019. ISBN 9786090701768, p. 155-159. [M.kr.:T 005] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Merkytė Guoda; Ivanec-Goranina Rūta. Peroksidaze katalizuojamos bisfenolio A oksidacijos tyrimas, naudojant biologinės kilmės paviršinio aktyvumo medžiagą. Chemija ir cheminė technologija: studentų mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, Klaipėdos universitetas, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas, 2018 m. gegužės 18 d. / Klaipėdos universitetas, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas. Klaipėda: Klaipėdos universitetas. Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas, 2018. ISBN 9789955189893, p. 134-138. [M.kr.:T 005] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Griciūtė Marija; Ivanec-Goranina Rūta. Biokatalizinės 2-hidroksiantraceno oksidacijos krienų peroksidaze, naudojant biologinės kilmės paviršinio aktyvumo medžiagą, tyrimas. Chemija ir cheminė technologija: studentų mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, Klaipėdos universitetas, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas, 2018 m. gegužės 18 d. / Klaipėdos universitetas, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas, 2018. ISBN 9789955189893, p. 74-77. [M.kr.:T 005] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2007 - Ivanec Rūta; Kulys Juozas. 1- hidroksipireno peroksidazinės oksidacijos tyrimas. Bioinžinerija ir bioinformatika (2007 m. balandžio 5 d.). Fizika ir fizinė kompiuterija (2007 m. balandžio 6 d.): 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" medžiaga. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281368, p. 31-40. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2005 - Ivanec Rūta; Bratkovskaja Irina; Kulys Juozas. Lakaze katalizuojama p-hidroksibifenilo oksidacija, dalyvaujant metilsiringatui. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" medžiaga : bioinžinerija ir bioinformatika (2005 m. balandžio 14 d.). Fizika ir fizinė kompiuterija (2005 m. balandžio 8 d.). Vilnius: 2005. ISBN 9986058538, p. 44-50. [M.kr.:N 003; N 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Ivanec Rūta; Puplevičius Mindaugas; Juška Alfonsas. Riboto populiacijos augimo modelis mikrobiologijoje. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo- Lietuva be ateities" medžiaga : bioinžinerija ir bioinformatika (2004 m. balandžio 15 d.). Fizika ir fizinė kompiuterija (2004 m. balandžio 16 d.). Vilnius: Technika, 2004. ISBN 998605723X, p. 58-64. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2012 - Ivanec-Goranina Rūta; Kulys Juozas. Fungal peroxidase-catalyzed 2-naphthol oxidation in presence of surfactants: prevention of the enzyme inhibition. 10th International Symposium on Peroxidases, OxiZymes in Marseille, France, 16-19 September 2012 : program and book of abstracts. Marseille: Aix Marseille universite, 2012, p. 96. [M.kr.:T 005] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2012 - Ivanec-Goranina Rūta; Kulys Juozas. Peroksidaze-katalizuojamos 2-naftolo oksidacijos kinetikos tyrimas, naudojant sintetinį ir biologinį detergentus. Lietuvos biochemikų draugijos XII konferencija "Biochemijos studijoms Lietuvoje - 50 metų", 2012 m. birželio mėn. 28-30 d., Tolieja (Molėtų raj.). Kaunas: VDU leidykla, 2012, p. 34. [M.kr.:T 005] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2006 - Ivanec Rūta; Gedminienė Genovaitė; Juška Alfonsas. Biologinių sistemų matematinis modeliavimas, iliustruojamas mikroorganizmų populiacijos augimo tyrimais. Biochemija: mokslas ir žinių visuomenė : Lietuvos biochemikų draugijos IX-asis suvažiavimas-konferencija, 2006 m. birželio mėn. 16-18 d., Tolieja (Molėtų raj.) / Lietuvos biochemikų draugija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2006, p. 42. [M.kr.:N 010] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2013 - Ivanec-Goranina Rūta. Biokatalizinė aromatinių hidroksi darinių oksidacija. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2013. [M.kr.:T 005] [Aut.lankų sk.: 8.786]