Darius Guršnys

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Paulikas Šarūnas; Guršnys Darius; Anskaitis Aurimas; Šaltis Arūnas. The impact of packet loss on quality of H.264/AVC video streaming. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 22, no. 2 (2016), p. 81-85. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Kajackas Algimantas; Anskaitis Aurimas; Guršnys Darius. Method for conversational voice quality evaluation in cellular networks. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2011, No. 3 (109), p. 105-108. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Kajackas Algimantas; Batkauskas Vaidas; Šaltis Arūnas; Guršnys Darius. Autonomous system for observation of QoS in telecommunications networks. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2011, No. 5(111), p. 15-18. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2012 - Anskaitis Aurimas; Guršnys Darius; Mikėnas Karolis; Pocius Ričardas Visvaldas. Modeling of total electromagnetic field distribution in vicinity of BS concentration. Przegląd elektrotechniczny = Electrical review. Warsaw: Wydawnictwo SIGMA-NOT. ISSN 0033-2097. Vol. 88, no. 6 (2012), p. 58-60. [M.kr.:T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2008 - Kajackas Algimantas; Anskaitis Aurimas; Guršnys Darius. Peculiarities of testing the impact of packet loss on voice quality. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2008, No. 2(82), p. 35-40. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2019 - Chmieliauskas Darius; Guršnys Darius. LTE cell traffic grow and congestion forecasting. 2019 Open Conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream), 25 April 2019, Vilnius, Lithuania : proceedings of the conference / organized by: Vilnius Gediminas Technical University. New York: IEEE, 2019. ISBN 9781728125008, p. 1-5. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Žvinys Karolis; Guršnys Darius. QoS efficiency for individual user in 3G networks. Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream) : proceedings of the 2015 Open conference, 21 April, 2015, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. New York: IEEE, 2015. ISBN 9781467374453, p. 1-4. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Anskaitis Aurimas; Guršnys Darius; Mikėnas Karolis; Pocius Ričardas Visvaldas. The analysis of the influence of adjacent radio stations positions on total electromagnetic field intensity observed near the projected BS. EMD'2012 : proceedings of the 22nd International Conference "Electromagnetic disturbances", September 20-21, 2012, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 1822-3249, p. 6-9. [M.kr.:T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2014 - Žvinys Karolis; Guršnys Darius. Call duration characteristics based on customers location. Electrical, control and communication engineering. Riga: Riga Technical University. ISSN 2255-9140. vol. 5 (2014), p. 67-73. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Kajackas Algimantas; Guršnys Darius. Investigation of voice frame erasures in GSM. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2006, No. 4(68), p. 47-50. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Kajackas Algimantas; Anskaitis Aurimas; Guršnys Darius. Individual quality of service concept in next generations telecommunications networks. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2005, No. 4(60), p. 11-16. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - Žvinys Karolis; Guršnys Darius; Stankevičius Evaldas. Coverage impact for data traffic profiling in WCDMA networks. PIERS Proceedings: Progress in electromagnetics research symposium, Prague, Czech Republic, July 6-9, 2015. Cambridge: The Electromagnetics Academy, 2015. ISSN 1559-9450, p. 1087-1091. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Anskaitis Aurimas; Guršnys Darius; Mikėnas Karolis; Pocius Ričardas Visvaldas. Investigation of total electromagnetic field intensity distribution in vicinity of BS concentration. EMD'2011: XXI International Conference on Electromagnetic Disturbances 2011 : 28-30 September, 2011. Bialystok: Bialystok Technical University, 2011. ISBN 9788362582075, p. 14-17. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2005 - Guršnys Darius. Prarastų paketų srauto matavimo metodika GSM tinkle. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2005 m. kovo 18 d., medžiaga : elektronika ir elektrotechnika. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 99869364, p. 40-45. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Guršnys Darius. Kreipimo sistemų šuntavimo prognozavimas. 5-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. kovo 15 d., medžiaga : elektronika ir elektrotechnika. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055830, p. 85-90. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2008 - Guršnys Darius. Balso kokybės vertinimo metodai ir priemonės mobiliojo ryšio sistemoms. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2008. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 6.429]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2012 - Anskaitis Aurimas; Guršnys Darius. Telekomunikacijų teorija: praktinės užduotys ir metodikos nurodymai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 4.160]