Rolandas Griškevičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2003 - Griškevičius Rolandas; Šriupša Artūras. Using distributed attribute sets to model business objects relationships. Modelling and Simulation of Business Systems : international conference, May 13-14, 2003, Vilnius, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955094206, p. 211-214. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2003 - Griškevičius Rolandas. Modelling relations between transportation objects using distributed attribute sets. Transport : journal of Vilnius Gediminas Technical University and Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. XVIII, no. 4 (2003), p. 157-161. [M.kr.:T003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2003 - Griškevičius Rolandas. Reliacinės aibės su paskirstytais atributais ir jų taikymas. Informacinės technologijos 2003 : konferencijos pranešimų medžiaga, 2003 sausio 28-29 d., Kaunas, [CD]. Kaunas: KTU, 2003. ISBN 9955093358, p. 20-25. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1999 - Griškevičius Rolandas; Šriupša Artūras. Unikalių objektų judėjimo registravimo informacinė sistema. Antrosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 1999 m. spalio 18-22 d., medžiaga : fizika ir fizinė kompiuterija, chemija ir bioinžinerija, matematika, informatika, skaičiuojamoji mechanika. Vilnius: Technika, 1999, p. 244-249. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1998 - Griškevičius Rolandas. Duomenų pateikimas skaitmeninės bibliotekos duomenų saugyklai. Pirmosios respublikinės jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 1998 m. rugsėjo 30 - spalio 2 d., medžiaga. 2 tomas. Fiziniai mokslai. Vilnius: Technika, 1998, p. 100-104. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.357]