Mečislavas Griškevičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Šapalas Antanas; Šaučiuvėnas Gintas; Rasiulis Konstantin; Griškevičius Mečislavas; Gečys Tomas. Behaviour of vertical cylindrical tank with local wall imperfections. Journal of civil engineering and management. Vilnius: VGTU press. ISSN 1392-3730. vol. 25, iss. 3 (2019), p. 287-296. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2011 - Šaučiuvėnas Gintas; Šapalas Antanas; Griškevičius Mečislavas. Bearing capacity of axially loaded timber members – estimation under uneven fire action. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 17, no. 4 (2011), p. 581-589. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2013 - Konecki Marek; Polka Mažena; Tusnio Norbert; Griškevičius Mečislavas. Application of data from the cone calorimeter for analyses of the impact of a flame retardant applied on polymer material subjected to combustion on changes in smoke logging within a confined space. Engineering structures and technologies = Statybinės konstrukcijos ir technologijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 5, no. 4 (2013), p. 167-174. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Bednarek Zoja; Griškevičius Mečislavas; Šaučiuvėnas Gintas; Salys Donatas. Tensile, compressive and flexural strength reduction of timber in fire. Statybinės konstrukcijos ir technologijos = Engineering structures and technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2317. T. 1, nr. 3 (2009). [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2009 - Šaučiuvėnas Gintas; Griškevičius Mečislavas. Medinių centriškai gniuždomų elementų elgsena ugnyje. Statybinės konstrukcijos ir technologijos = Engineering structures and technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2317. 2009, Nr. 1(1), p. 50-57. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2014 - Tūtlys Vidmantas; Šiožinienė Kristina; Griškevičius Mečislavas. Work process analysis in the design of propaedeutic apprenticeship measures. Profesinis rengimas : tyrimai ir realijos : mokslinis žurnalas. Kaunas: VDU Profesinio rengimo studijų centras. ISSN 1392-6241. Nr. 25 (2014), p. 138-149. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2001 - Čyras Petras; Griškevičius Mečislovas. Gaisrų ir gelbėjimo darbų Lietuvoje analizė. Statyba. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. T.VII, nr. 3 (2001), p. 254-261. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
1999 - Čyras Petras; Griškevičius Mečislavas; Jaras Arūnas. Gaisringumo ir gelbėjimo darbų Lietuvoje analizė. Statyba = Civil engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. t. 5, Nr. 2 (1999), p. 141-147. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2017 - Tūtlys Vidmantas; Gedvilienė Genutė; Griškevičius Mečislavas. Competence-based VET curriculum reforms in Lithuania: implications for the readiness of VET to the requirements of the 4th industrial revolution. Social Dimension and Participation in Vocational Education and Training : proceedings of the 2nd conference “Crossing Boundaries in VET” / Franz Kaiser & Susann Krugmann (Eds.). Rostock: University of Rostock, 2017. ISBN 9783860094815, p. 182-188. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2009 - Šaučiuvėnas Gintas; Griškevičius Mečislavas. Medinių centriškai gniuždomų elementų elgsenos ugnyje eksperimentiniai tyrimai. Statybinės konstrukcijos : konferencijos, įvykusios Vilniuje 2009 m. vasario 6 d., straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2009. ISBN 9789955283966, p. 135-142. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2005 - Baniulis R; Griškevičius Mečislovas; Paulauskas Gintaras; Nikolajeva Natalija. The determination of fire-brigades necessity using mass service theory regularities. Сборник тезисов докладов III Международной научно-практической конференции "Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидации". Минск, 7-9 июня 2005 г. Т. 2. Минск: Национальная академия наук Беларуси, 2005, p. 12-13. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2004 - Šukys Ritoldas; Alejev Aleksandr; Griškevičius Mečislovas; Čyras Petras. Review of fire hazard analysis and the lessons learned of nuclear power plant. Požární ochrana 2004 : sborník přednášek mezinároní konference, Ostrava, VŠB-Technicka univerzita Ostrava, 14.-15. září 2004. Ostrava: VŠB-TU, 2004. ISBN 8086634396, p. 456-474. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.357]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2017 - Griškevičius Mečislavas; Tūtlys Vidmantas. Attempts to implement dual apprenticeship model in the school-based initial VET system of Lithuania. Профессиональная ориентация и самоопределение учащихся: теория, практика, инновации : материалы научно-практической конференции, 28 апреля 2017 года. Минск: Минский областной институт развития образования, 2017, p. 166-168. [M.kr.:S 003; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2009 - Bednarek Zoja; Griškevičius Mečislavas; Sokolov Aleksandr. Influence of strength reductionof timberinfire structural resistance. 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2009 m. teminės konferencijos " Statyba" : 2009 m. kovo 25-27 d., Vilnius : straipsnių rinkinys [CD] / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2009. ISBN 9789955285212, p. 47-54. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2010 - Griškevičius Mečislavas. Aukštos temperatūros poveikis medinių konstrukcijų laikomajai galiai. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2010. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 11.786]
2008 - Bednarek Zoja; Griškevičius Mečislavas. Influence of strength reduction of timber in fire on structural resistance. Zeszyty naukowe SGSP. Warszawa: Szkoła Główna Służby Pożarniczej. ISSN 0239-5223. z. 13 (2008), p. 5-25. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 1.500]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2007 - Griškevičius Mečislovas; Šukys Ritoldas; Čyras Petras. Gaisrinė sauga ir gelbėjimo darbai : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 10.429]

Mokomosios knygos

2019 - Griškevičius Mečislavas. Psichologijos pagrindai asmenims, dirbantiems ekstremaliose situacijose : mokomoji knyga. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019. [M.kr.:S 003; S 006; T 008] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2005 - Griškevičius Mečislovas; Šukys Ritoldas; Čyras Petras. Gelbėjimo darbų strategija, taktika ir sauga : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2005. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 6.714]
2004 - Griškevičius Mečislovas; Šukys Ritoldas; Čyras Petras. Gelbėjimo darbų strategija, taktika ir sauga : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2004. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 10.571]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

1999 - Griškevičius Mečislavas; Čyras Petras. Gaisrinės taktikos kursinis projektas : metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 1999. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 3.643]