Andrius Grigusevičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Grigusevičius Andrius; Blaževičius Gediminas. A distributed plasticity approach for steel frames analysis including strain hardening effects. Periodica polytechnica civil engineering. Budapest: Budapest University of Technology and Economics. ISSN 0553-6626. vol. 63, iss. 2 (2019), p. 401-413. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2012 - Kalanta Stanislovas; Atkočiūnas Juozas; Ulitinas Tomas; Grigusevičius Andrius. Optimization of bridge trusses height and bars cross-sections. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 7, no. 2 (2012), p. 112-119. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Dirgėlienė Neringa; Skuodis Šarūnas; Grigusevičius Andrius. Experimental and numerical analysis of direct shear test. Procedia Engineering. Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 172 (2017), p. 218-225. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2004 - Krutinis Antanas; Grigusevičius Andrius. New statement of contact problem for circular plates on deformable soil. The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques" : selected papers : May 19-21, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057574, p. 814-819. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Kalanta Stanislovas; Grigusevičius Andrius. Modeling of elastic-plastic beam structures optimization problems by finite element method. The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques" : selected papers : May 19-21, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057574, p. 782-789. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Grigusevičius Andrius; Blaževičius Gediminas. Numerical investigation of the elastic-plastic linear hardening stress-strain state of the frame element cross-section. Engineering structures and technologies. Vilnius; London: Technika; Taylor & Francis. ISSN 2029-882X. Vol. 8, no. 3 (2016), p. 94-100. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2003 - Kalanta Stanislovas; Grigusevičius Andrius. Strypinių konstrukcijų priklausomybių formulavimas statiniu ir mišriuoju metodais. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 9, Suppl. 2 (2003), p. 100-112. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2005 - Grigusevičius Andrius; Kalanta Stanislovas. Optimization of elastic-plastic beam structures with hardening using finite element method. Foundations of civil and environmental emgineering. Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology. ISSN 1642-9303. 2005, No. 6, p. 31-52. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2002 - Kalanta Stanislovas; Grigusevičius Andrius; Krutinis Antanas. Formulation of the deformable foundation contact problems. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. VIII, no. 1 (2002), p. 49-53. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2001 - Grigusevičius Andrius; Kalanta Stanislovas; Krutinis Antanas. Konstrukcijų ant tampraus pagrindo skaičiavimas įvertinant visos sistemos savąjį svorį. Statyba. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. T. VII, nr. 2 (2001), p. 115-121. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2010 - Grigusevičius Andrius; Kalanta Stanislovas. Optimization-based elastic-plastic analysis of steel frames by volumetric plasticity concept. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers : [CD], Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285922, p. 890-898. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2010 - Grigusevičius Andrius; Kalanta Stanislovas. Optimization-based elastic-plastic analysis of steel frames by volumetric plasticity concept. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285946, p. 890-898. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2004 - Krutinis Antanas; Grigusevičius Andrius. New formulae of circular plates on deformable foundation contact problem. Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius] : proceedings of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 1-6. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Kalanta Stanislovas; Grigusevičius Andrius. Modeling of elastic-plastic beam structures optimization problems by finite element method. Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius] : proceedings of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 1-8. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2001 - Kalanta Stanislovas; Grigusevičius Andrius; Krutinis Antanas. Contact problems' formulae of deformable foundation. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of the 7th International Conference, held on May 16-18, 2001, Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2001. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.000]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2003 - Grigusevičius Andrius; Kalanta Stanislovas. Tamprių plastinių strypinių elementų alternatyvios priklausomybės. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. kovo 27-28 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056187, p. 271-276. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Grigusevičius Andrius. Tamprių plastinių strypinių konstrukcijų optimizacija, įvertinant medžiagos sustiprėjimą ir poslinkių apribojimus. 5-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo- Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. kovo 27-29 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055598, p. 319-325. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2000 - Krutinis Antanas; Grigusevičius Andrius. Sistemų su vienpusiais ryšiais matematiniai modeliai ir skaičiavimo algoritmai. Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje / Konferencija : Mokslas ir technologijos Vakarų Lietuvoje, 1999 spalio 21-22 d., Klaipėda. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2000. ISSN 1822-4652, p. 85-92. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2004 - Krutinis Antanas; Grigusevičius Andrius. New formulae of circular plates on deformable foundation contact problem. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 361-362. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2004 - Kalanta Stanislovas; Grigusevičius Andrius. Modeling of elastic-plastic beam structures optimization problems by finite element method. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 381-382. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2001 - Kalanta Stanislovas; Grigusevičius Andrius; Krutinis Antanas. Contact problems' formulae of deformable foundation. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of 7th international conference, held on May 16-18, 2001 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2001. ISBN 9986054400, p. 318-319. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]