Tatjana Grigorjeva

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Šlaitas Justas; Daugevičius Mykolas; Valivonis Juozas; Grigorjeva Tatjana. Crack width and load-carrying capacity of RC elements strengthened with FRP. International journal of polymer science. London: Hindavi Ltd. ISSN 1687-9422. vol. 2018 (2018), p. 1-14. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2015 - Grigorjeva Tatjana; Kamaitis Zenonas. Numerical analysis of the effects of the bending stiffness of the cable and the mass of structural members on free vibrations of suspension bridges. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 21, no. 7 (2015), p. 948-957. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2010 - Grigorjeva Tatjana; Juozapaitis Algirdas; Kamaitis Ipolitas Zenonas. Static analysis and simplified design of suspension bridges having various rigidity of cables. Journal of civil engineering and management: international research and achievements. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 16, no 3 (2010), p. 363-371. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2008 - Grigorjeva Tatjana; Juozapaitis Algirdas; Kamaitis Zenonas; Paeglitis Ainars. Finite element modelling for static behaviour analysis of suspension bridges with varying rigidity of main cables. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 3, no. 3 (2008), p. 121-128. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2006 - Grigorjeva Tatjana; Juozapaitis Algirdas; Kamaitis Ipolitas Zenonas. Simplified engineering method of suspension bridges with rigid cables under action of symmetrical and asymmetrical loads. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 1, no. 1 (2006), p. 11-20. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2013 - Grigorjeva Tatjana; Juozapaitis Algirdas. Revised engineering method for analysis of behavior of suspension bridge with rigid cables and some aspects of numerical modeling. Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 57 (2013), p. 364-371. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Grigorjeva Tatjana; Juozapaitis Algirdas; Kamaitis Ipolitas Zenonas. Finite element analysis of the static behavior of suspension bridges with flexible and rigid cables. The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / International Association for Bridges and Structural Engineering, European Council of Civil Engineers, The Association of European Civil Engineering Faculties, Lithuanian Academy of Science, Vilnius Gediminas Technical University. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281993, p. 571-576. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Grigorjeva Tatjana; Juozapaitis Algirdas; Kamaitis Ipolitas-Zenonas. Structural analysis of suspension bridges with varying rigidity of main cables. The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques" : selected papers : May 19-21, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057574, p. 469-472. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Grigorjeva Tatjana; Paeglitis Ainars. The application of the finite element method for static behaviour analysis of the asymmetrical one-pylon suspension bridge built-in bending cables of different rigidity. Engineering structures and technologies. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-882X. vol. 10, iss. 2 (2018), p. 78-83. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Pliadis Vytautas; Grigorjeva Tatjana. Generatyvinio algoritmo sukūrimas ir taikymas projektuojant spraguotas plienines konstrukcijas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 5 (2013), p. 498-505. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Popov Vladimir; Grigorjeva Tatjana. Statybinių konstrukcijų integruotas automatizuotas projektavimas. Statybinės konstrukcijos ir technologijos = Engineering structures and technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2317. T. 2, nr. 1 (2010), p. 31-37. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Juozapaitis Algirdas; Norkus Arnoldas; Grigorjeva Tatjana. Numerical modeling of suspension cable kinematic displacements. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2005, Nr.6(55), p. 43-49. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2002 - Juozapaitis Algirdas; Šaraškinas Viačeslavas; Grigorjeva Tatjana; Valiūnas Balys. Расчет и компоновка висячих конструкций из прямолинейных элементов. Theoretical Foundations of Civil Engineering : Polish - Ukrainian Transactions. 2002. ISBN 5776388805, p. 887-896. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Grigorjeva Tatjana; Kamaitis Ipolitas Zenonas. Effects of cable flexural rigidity on the free vibrations of suspension bridges. International Conference on Mechanics and Civil Engineering (ICMCE 2014), December 13-14, 2014, Wuhan, Hubei, China. Beijing: Atlantis Press, 2014. ISSN 2352-5401, p. 32-37. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Juodagalvienė Birutė; Grigorjeva Tatjana. Usage of computer aided design systems in study process. BALTGRAF 2013: the 12 international conference on Engineering Graphics. June 5-7, 2013, Riga, Latvia. Riga: Riga Technical University, 2013. ISBN 9789934507304, p. 113-120. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Pliadis Vytautas; Grigorjeva Tatjana. Strypinės spraguotos konstrukcijos interaktyvaus modelio generatyvinio algoritmo sukūrimas. 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7149, p. [1-7]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Grigorjeva Tatjana; Juodagalvienė Birutė; Tautvydaitė Eglė. BIM technology application efficiency in architectural engineering studies at Vilnius Gediminas Technical University. BALTGRAF 2013: the 12 international conference on Engineering Graphics. June 5-7, 2013, Riga, Latvia. Riga: Riga Technical University, 2013. ISBN 9789934507304, p. 85-93. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2010 - Grigorjeva Tatjana; Juozapaitis Algirdas; Kamaitis Ipolitas Zenonas. Influence of construction method on the behaviour of suspension bridges with main rigid cables. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers : [CD], Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285922, p. 628-634. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Grigorjeva Tatjana; Juozapaitis Algirdas; Kamaitis Ipolitas Zenonas. Influence of construction method on the behaviour of suspension bridges with main rigid cables. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285946, p. 628-634. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Popovas Vladimiras; Grigorjeva Tatjana. Statybinių kokstrukcijų projektavimas taikant integruotas kompiuterinio projektavimo sistemas. Pažangioji statyba: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno tecnologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 9789955253815, p. 30-39. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2007 - Grigorjeva Tatjana; Juozapaitis Algirdas; Kamaitis Ipolitas Zenonas. Finite element analysis of the static behavior of suspension bridges with flexible and rigid cables. Modern building materials, structures and techniques [elektroninis išteklius] : proceedings of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania [CD] / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281894, p. [1-6]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Grigorjeva Tatjana; Juozapaitis Algirdas; Kamaitis Ipolitas Zenonas. Simplified analysis method of suspension bridges with rigid cabies. Civil engineering'05, International scientific conference proceedings = Buvieciba'05, Starptautiskas konferences zinatniskie raksti : Jelgava 2005. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2005. ISBN 998419745X, p. 80-85. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Grigorjeva Tatjana. Analysis method of suspensijon bridge with ridig main cable. TRANSCOM 2005 : 6th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications. Žilina, Slovak Republic 27-29 June 2005. Žilina: University of Žilina, 2005. ISBN 8080704198, p. 33-36. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Grigorjeva Tatjana; Juozapaitis Algirdas; Kamaitis Ipolitas-Zenonas. Structural analysis of suspension bridges with varying rigidity of main cables. Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius] : proceedings of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 1-5. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Grigorjeva Tatjana; Juozapaitis Algirdas; Kamaitis Ipolitas-Zenonas. Bending stiffness analysis of the main cables of cable-supported bridges. Bridge maintenance, safety, management and cost : proceedings of the 2nd international conference of the International Association for Bridge Maintenance and Safety, Kyoto, Japan, 18-22 October, 2004 - IABMAS '04 [book + CD-ROM]. London: Taylor & Francis, 2004. ISBN 9789058096807, p. 859-860. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2004 - Grigorjeva Tatjana. Baigtinio lenkiamojo standumo lyno formos įtaka kabamojo tolto elgsenai. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. kovo 25-26 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057752, p. 106-111. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Grigorjeva Tatjana. Kabamieji ir vantiniai tiltai : Projektavimo problemos ir jų sprendimo būdai. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. kovo 27-28 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056187, p. 106-113. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2002 - Grigorjeva Tatjana. Kabamųjų baigtinio lenkiamojo standumo konstrukcijų elgsenos analizė veikiant simetrinėms ir asimetrinėms apkrovoms. 5-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo- Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. kovo 27-29 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055598, p. 305-312. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2019 - Popov Vladimir; Grigorjeva Tatjana; Grimailaitė Monika. Tarptautiniai BIM standartai pradedant 2019-uosius. Skaitmeninė statyba 2019. .. ISSN 2351-6925. 2019, Nr. 5, p. 20-23. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2018 - Popov Vladimir; Grigorjeva Tatjana. BIM standartai. Koks vyriausybės indėlis?. Skaitmeninė statyba. Vilnius: UAB Statybos marketingas. ISSN 2351-6925. Nr. 4 (2018), p. 16-19. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Popov Vladimir; Grigorjeva Tatjana; Lepkova Natalija. Spacialisto iš Suomijos įžvalgos VGTU apie naujas statinių modeliavimo ir valdymo galimybes. Structum. Vilnius: UAB "Structum projektai". ISSN 2335-2108. 2017, Nr. 12, p. 134-135. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2016 - Grigorjeva Tatjana; Popov Vladimir. BIM sukuriama vertė - kaip ją išmatuoti?. Skaitmeninė statyba. Vilnius: UAB Statybos marketingas, 2016. ISSN 2351-6925, p. 22-23. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2016 - Popov Vladimir; Grigorjeva Tatjana; Grimailaitė Monika. BIM standartai - kurį kelią renkasi Lietuva?. Skaitmeninė statyba. Vilnius: UAB Statybos marketingas, 2016. ISSN 2351-6925, p. 12-15. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Grigorjeva Tatjana. Vantinių tiltų grožis ir galia. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektura". ISSN 0131-9183. 2014, Nr. 10, p. 54-56. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2007 - Grigorjeva Tatjana; Juozapaitis Algirdas; Kamaitis Ipolitas Zenonas. Finite element analysis of the static behavior of suspension bridges with flexible and rigid cables. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281313, p. 258-259. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2004 - Grigorjeva Tatjana; Juozapaitis Algirdas; Kamaitis Ipolitas-Zenonas. Structural analysis of suspension bridges with varying rigidity of main cables. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 314-315. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2007 - Grigorjeva Tatjana. Plieninių kabamųjų tiltų su standžiais lynais įtempių ir deformacijų būvis. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2007. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 9.500]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2015 - Grigorjeva Tatjana; Andriušytė Aistė. Mokslinių tyrimų pagrindai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 4.770]
2012 - Juozapaitis Algirdas; Grigorjeva Tatjana; Sandovič Giedrė; Misiūnaitė Ieva. Inovatyvūs plieno tiltai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 11.450]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2012 - Grigorjeva Tatjana; Parasonis Josifas; Medzvieckas Jurgis. Viešosios paskirties pastato konstrukcijų projektavimas : kompleksinio projekto metodiniai nurodymai. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 7.420]