Ingrida Grigonytė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2014 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija; Grigonytė Ingrida. Adekvačiojo portfelio taikymas projektuojant racionalų lėšų paskirstymą kompetencijoms ugdyti. Kompetencijos socialiniame ugdyme: kaitos brėžtis. D. 1. Vilnius: Lietuvos socialinių pedagogų asociacija, 2014. ISBN 9786099566603, p. 16-20. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.357]