Ingrida Grigonytė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2016 - Grigonytė Ingrida; García Fernando; Oliver Javier. International trade relationships in EU countries through multidimensional scaling during the years 1996–2012. The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]. Vilnius: Technika, 2016. ISBN 9786094579219, p. 1-7. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Grigonytė Ingrida; Maknickienė Nijolė. The role of European payment index in GDP growth. The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", May 15-16, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, p. 214-222. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Grigonytė Ingrida. Bad debt influence on the sustainability of the economy of the country. European scientific journal. Macedonia: European scientific institute. ISSN 1857-7881. Vol. 12, no. 16 (2016), p. 79-93. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2014 - Grigonytė Ingrida; Maknickienė Nijolė. Impact of the European Payment Index on key macroeconomic and social indicators of a country. Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7491. T. 12, Nr. 1 (2014), p. 60-73. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2014 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija; Grigonytė Ingrida. Adekvačiojo portfelio taikymas projektuojant racionalų lėšų paskirstymą kompetencijoms ugdyti. Kompetencijos socialiniame ugdyme: kaitos brėžtis. D. 1. Vilnius: Lietuvos socialinių pedagogų asociacija, 2014. ISBN 9786099566603, p. 16-20. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Grigonytė Ingrida; Sūdžius Vytautas Pranas. Mokėjimų rizikos įvertinimas Lietuvos, Latvijos ir Estijos rinkose. Verslas, vadyba ir studijos'2009: mokslo darbai = Business, management and education'2009: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. Vol. 8, no 1 (2010), p. 7-20. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - García Fernando; Grigonytė Ingrida; Oliver Javier. Trade relationship analysis among EU members by means of cluster analysis. 1st International Conference on Business Management Universitat Politècnica de València, 2015. València: 2015. ISBN 9788490483428, p. 49-52. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Grigonytė Ingrida. Priemonių, padedančių efektyviai kontroliuoti vėluojančius mokėjimus smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėse, įvertinimas. 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2013 m. vasario 7 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7149, p. 29-35. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Grigonytė Ingrida. Uždelstų debitorinių įsiskolinimų įmonėms įvertinimas Lietuvos rinkoje. 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, p. [1-8]. [M.kr.:S003; S004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2012 - Grigonytė Ingrida. Evaluation of payment risk in the markets of Baltic States during economic crisis. Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7963, p. 183-194. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Grigonytė Ingrida; Sūdžius Vytautas Pranas. Įmonės finansų sistemos ypatumai. Verslas XXI amžiuje [elektroninis išteklius] : 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ , įvykusios Vilniuje 2009 m. vasario 5 d., pranešimai [CD]. Vilnius: VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2009, p. [1-7]. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.500]