Saulius Grigiškis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2015 - Javmen Artur; Nemeikaitė-Čėnienė Aušra; Bratchikov Maksim; Grigiškis Saulius; Grigas Fortūnatas; Jonauskienė Irena; Zabulytė Danguolė; Mauricas Mykolas. β-Glucan from Saccharomyces cerevisiae Induces IFN-γ Production In Vivo in BALB/c Mice. In vivo : international journal of experimental and clinical pathophysiology and drug research. Athens: International Institute of Anticancer Research. ISSN 0258-851X. Vol. 29, no. 3 (2015), p. 359-363. [M.kr.:N 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Aikaitė-Stanaitienė Jolanta; Grigiškis Saulius; Levišauskas Donatas; Čipinytė Vilma; Baškys Egidijus; Kačkytė Vaiva. Development of fatty waste composting technology using bacterial preparation with lipolytic activity. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 18, no. 4 (2010), p. 296-305. [M.kr.:T 004; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2014 - Fatajeva Elnara; Gailiūtė Indrė; Paliulis Dainius; Grigiškis Saulius. The use of Acinetobacter sp. for oil hydrocarbon degradation in saline waters. Biologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0146. Vol. 60, no. 3 (2014), p. 126-133. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Kačkytė Vaiva; Grigiškis Saulius; Paliulis Dainius. Kompostuojamų mišinių, su dideliu riebalų kiekiu, pradinio C/N santykio įtakos temperatūrai tyrimas. 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2009 metų teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija" (2009 m. balandžio 2 d.) pranešimai : [CD]. Vilnius: Technika 2009, 2009, p. [1-4]. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2014 - Gailiūtė Indrė; Račkauskienė Gražina; Grigiškis Saulius. Changes in crude oil hydrocarbons composition, during degradation by Arthrobacter sp. M1 and Acinetobacter sp. PR82 in optimal conditions. The vital nature sign : 8th international scientific conference : abstract book, 15-17 May, 2014, Kaunas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2014. ISSN 2335-8653, p. 56. [M.kr.:N 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2011 - Grigiškis Saulius. Kompleksinių biotechnologinių procesų kūrimo ir taikymo aplinkosaugoje tyrimai : mokslo darbų apžvalga : technologijos mokslai, chemijos inžinerija (05T), biotechnologija (T490). Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:T 005] [Aut.lankų sk.: 3.429]