Gražina Grigaliūnaitė-Vonsevičienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Vengalis Bonifacas; Maneikis Andrius; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Juškėnas Remigijus; Selskis Algirdas. Alternating current susceptibility and magnetisation of nanocrystalline Co2MnSi Heusler alloy films. Lithuanian journal of physics. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1648-8504. vol. 60, no. 1 (2020), p. 67-77. [M.kr.:N 002; N 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2019 - Miškinis Paulius; Moisejenkova Anastasija; Jukna Artūras; Vasiliauskienė Vaida; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Daunaravičienė Asta. Peculiarities of the vertical thermal regime of lake Tapeliai. Polish journal of environmental studies. Olsztyn: HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. vol. 28, iss. 4 (2019), p. 2765-2772. [M.kr.:N 002; N 012; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Vengalis Bonifacas; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Maneikis Andrius; Klimantavičius Jonas; Juškėnas Remigijus; Mažeika Kęstutis. Low-field magnetoresistance and switching behavior of polycrystalline La0.66Sr0.34MnO3/YSZ(001) films with columnar grain structure. Thin solid films. Amsterdam: Elsevier B.V.. ISSN 0040-6090. Vol. 625 (2017), p. 42-48. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Vengalis Bonifacas; Černiukė Irina; Maneikis Andrius; Oginskis Antanas Kleopas; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina. Electrical resistance and magnetoresistance of highly oriented and polycrystalline La0.67Sr0.33MnO3/MgO(001) thin films. Lithuanian journal of physics. .. ISSN 1648-8504. Vol. 55, no. 2 (2015), p. 132-141. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2015 - Černiukė Irina; Vengalis Bonifacas; Steikūnienė Angelė Danutė; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Oginskis Antanas Kleopas. Electrical and magnetoresistive properties of the Ag/La2/3Sr1/3MnO3 point-probe contacts. Lithuanian journal of physics. .. ISSN 1648-8504. Vol. 55, no. 1 (2015), p. 17-23. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Černiukė Irina; Šliužienė Kristina; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Lisauskas Vaclovas; Maneikis Andrius; Vengalis Bonifacas. Influence of preparation conditions on electrical properties of the Al/Alq3/Si diode structures. Materials science = Medžiagotyra. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 19, no. 4 (2013), p. 363-366. [M.kr.:N 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Vengalis Bonifacas; Šliužienė Kristina; Lisauskas Vaclovas; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė G.; Butkutė Rita; Lygaitis Ramūnas; Gražulevičius Juozas Vidas. Fabrication and study of the organic-inorganic semiconductor diodes formed on n-Si. Acta Physica Polonica A. Warsaw: Polish Academy of Sciences. ISSN 0587-4246. vol. 119, iss. 2 (2011), p. 262-264. [M.kr.:N 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2011 - Lisauskas A.; Reklaitis Antanas; Venckevičius Rimvydas; Kašalynas Irmantas; Valušis Gintaras; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė G.; Maestre H.; Schmidt J.; Blank V.; Thomson M.D.; Roskos H.G.; Köhler Klaus. Experimental demonstration of efficient pulsed terahertz emission from a stacked GaAs/AlGaAs p-i-n-i heterostructure. Applied physics letters. .. ISSN 0003-6951. Vol. 98, iss. 9 (2011), p. 091103-1-3. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2010 - Pečiulienė Milda; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina. Research on change of natural radionuclide radiation above highways pavement in Lithuania. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 5, no. 1 (2010), p. 5-9. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2007 - Girgždys Aloyzas; Pečiulienė Milda; Jasaitis Dainius; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina. Natural ionizing radiation in some resorts and recreational locations in Lithuania. Environment protection engineering. Wrocław: Wrocław University of Technology Press. ISSN 0324-8828. Vol. 33, no. 3 (2007), p. 55-65. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2001 - Reklaitis Antanas; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina. Monte Carlo study of dc and ac vertical electron transport in a single-barrier heterostructure. Physical Review B. New York: Americal Physical Society. ISSN 1098-0121. Vol. 63, iss. 15 (2001), p. 1-7. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2014 - Černiukė Irina; Vengalis Bonifacas; Anisimovas Fiodoras; Maneikis Andrius; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina. Influence of pulsed laser radiation on electrical and magnetoresistive properties of La2/3Sr1/3MnO3 films. Radiation interaction with materials : fundamentals and applications. Kaunas: Technologija, 2014. ISSN 2351-583X, p. 286-289. [M.kr.:N 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Šliužienė Kristina; Lisauskas Vaclovas; Černiukė Irina; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Vengalis Bonifacas; Lygaitis Ramūnas; Gražulevičius Juozas Vidas. Preparation and electrical properties of the heterojunctions formed by growing organic semiconductor films on Si and SrTiO3substrates. Radiation interaction with material and its use in technologies 2012 : 4th international conference, Kaunas, Lithuania, May 14-17, 2012 : program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety, Hydrogen Energy Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2012, p. 201-204. [M.kr.:N 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Vengalis Bonifacas; Oginskis Antanas Kleopas; Lisauskas Vaclovas; Šliužienė Kristina; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Černiukė Irina; Maneikis Andrius. Formation and properties of heterojunctions based on thin films of magnetic oxides. Radiation interaction with material and its use in technologies 2012 = Spinduliuotės sąveika su medžiaga ir jos panaudojimas technologijose 2012 : 4rd international conference, Kaunas, Lithuania, May 14-17, 2012 : program and materials. Kaunas: Technologija, 2012. ISSN 1822-508X, p. 61-64. [M.kr.:N 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Martinėnas Bronislovas; Szydlo Antoni. Traffic exhaust spreading into the roadside. Statistical model. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282655, p. 1154-1159. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2006 - Pečiulienė Milda; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Girgždys Aloyzas. Evaluation of fluctuation of equivalent dose rate due to radionuclide radiation in buildings. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 14, no. 4 (2006) (2005), p. 207-213. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Pečiulienė Milda; Jasaitis Dainius; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Girgždys Aloyzas. Changes of ionizing radiation caused by natural radionuclides in the Curonian Spit. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 13, no. 1 (2005), p. 37-42. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2004 - Pečiulienė Milda; Jasaitis Dainius; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Girgždys Aloyzas. Equivalent dose rate of ionizing radiation above water reservoirs in Vilnius. Journal of environmental engineering and landscape management : Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. XII, no. 2 (2004), p. 53-57. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2008 - Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Martinėnas Bronislovas; Szydlo Antoni. Traffic exhaust spreading into the roadside. Statistical model. The 7th International conference "Environmental engineering" [elektroninis išteklius]. May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-6]. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2005 - Zubovaitė Laura; Girgždys Aloyzas; Jasaitis Dainius; Pečiulienė Milda; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina. Vertikalaus 40K pasiskirstymo miško žemėje tyrimas. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" medžiaga : bioinžinerija ir bioinformatika (2005 m. balandžio 14 d.), fizika ir fizinė kompiuterija (2005 m. balandžio 8 d.). Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058538, p. 174-177. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2000 - Grigaliūnaitė Gražina. Elektronų tuneliavimo trukmės iš kvantinės duobės tyrimas. Matematika ir informatika. Chemija ir bioinžinerija. Fizika ir fizinė kompiuterija : trečiosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2000 m. balandžio 26-spalio 16 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000, p. 230-233. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
1998 - Grigaliūnaitė Gražina. S - tipo neigiamas diferencialinis laidumas, sąlygotas elektronų smūginės jonizacijos puslaidininkinėse heterogeninėse struktūrose. Pirmosios respublikinės jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 1998 m. rugsėjo 30 - spalio 2 d., medžiaga. 2 tomas. Fiziniai mokslai. Vilnius: Technika, 1998, p. 26-30. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2019 - Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Vengalis Bonifacas; Maneikis Andrius; Juškėnas Remigijus. Magnetic and electrical properties of postannealed Co2MnSi Heusler alloy films. SMS 2019 / EGF 2019 / NanoMed 2019 : joint international conferences and exhibition, 23-25 October 2019, Lisbon - Portugal : book of abstracts. Dubai: SETCOR, 2019, p. 140. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2014 - Černiukė Irina; Vengalis Bonifacas; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina. Low field magnetoresistance anomaly in La0.67Sr0.33MnO3 thin films. Advanced materials and technologies. .. ISSN 1822-7759. [2014] (2014), p. 82-83. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2013 - Černiukė Irina; Oginskis Antanas Kleopas; Steikūnienė Angelė Danutė; Lisauskas Vaclovas; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Vengalis Bonifacas. Nonlinear electrical properties and magnetoresistance of M-L2/3(Ca,Sr)1/3MnO3 (M = Ag, Ni) heterojunction. Advanced materials and technologies : the 15-th international conference-school, 27-31 August 2013, Palanga, Lithuania : book of abstracts.. Kaunas: Technologija, 2013. ISSN 1822-7759, p. 95. [M.kr.:N 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2013 - Vengalis Bonifacas; Oginskis Antanas Kleopas; Černiukė Irina; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Maneikis Andrius. Electrical and magnetoresistive properties of the metal La0.67Sr0.33MnO3 interface. 15th International symposium on ultrafast phenomena in semiconductors : abstracts : Vilnius, Lithuania, August 25-28, 2013. Vilnius: Semiconductor Physics Institute, 2013. ISBN 9786099551111, p. 64. [M.kr.:N 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2010 - Vengalis Bonifacas; Devenson Jelena; Oginskis Antanas Kleopas; Lisauskas Vaclovas; Dapkus Leonas; Maneikis Andrius; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina. Preparation and electrical properties of the La2/3Ba1/3MnO3/SrTiO3 heterojunctions. 7th Solid State Surfaces and Interfaces : November 22-25, 2010, Smolenice Castle, Slovak Republic : extended abstract book. Bratislava: Comenius Univerzity Bratislava, 2010. ISBN 9788022329385, p. 68-69. [M.kr.:N 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2010 - Šliužienė Kristina; Lisauskas Vaclovas; Vengalis Bonifacas; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina. Magnetoresistive properties of heterostructures formed between ferromagnetic La2/3Sr1/3MnO3 and organic semiconductor. Advanced materials and technologies : the 12-th International conference and summer school "European doctorate in physics and chemistry of advanced materials", 27-31 August 2010, Palanga, Lithuania : [book of abstracts]. Kaunas: Technologija, 2010. ISSN 1822-7759, p. 114. [M.kr.:N 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2010 - Vengalis Bonifacas; Šliužienė Kristina; Lisauskas Vaclovas; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė G.; Butkutė R.; Lygaitis R.; Gražulevičius J.V.. Fabrication and study of the organic-inorganic diode structures. 7th solid state surfaces and interfaces : extended abstract book : November 22-25, 2010 Smolenice Castle, Slovak Republik. Bratislava: Comenius University Bratislava, 2010, P. 66-67. [M.kr.:N 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2010 - Vengalis Bonifacas; Šliužienė Kristina; Lisauskas Vaclovas; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė G.; Butkutė R.; Keruckas J. -; Lygaitis R.; Gražulevičius J.V.. Fabrication and comparative study of organic thin film transistors. 14th International symposium on ultrafast phenomena in semiconductors : abstracts, 23-25 August, 2010, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Semiconductor Physics Institute, 2010. ISBN 9789955750086, p. 70. [M.kr.:N 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2009 - Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Pečiulienė Milda. Gamtinės kilmės radionuklidai Lietuvos kelių dangose ir jų sąlygojama apšvita = : Natural radionuclide in road pavement in Lithuania and their conditioned radiation. 38-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija: programa ir pranešimų tezės. 2009 m. birželio 8-10 d. / Vilniaus universitetas, Lietuvos fizikų draugija. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2009. ISBN 9789955334477, p. 66. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2007 - Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Pečiulienė Milda; Girgždys Aloyzas. Jonizuojančios spinduliuotės lygiavertės dozės galios kitimo dėl statybinėse medžiagose esančių radionuklidų įvertinimas = : Evaluation of fluctuation of ionizing radiation equivalent dose rate to radionuclides in buildings. 37-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : Vilnius, 2007 m. birželio 11-13 : programa ir pranešimų tezės / Vilniaus universitetas, Lietuvos fizikų draugija. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2007. ISBN 9789955330301, p. 55. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2017 - Vengalis Bonifacas; Maneikis Andrius; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina. Tunelinių Co-MgO-Fe3O4 jungčių gaminimas ir jų magnetovaržinės savybės. 42-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : 2017 m. spalio 4-6 d., Vilnius : programa ir pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Fizinių ir technologijos mokslų centras. Kauno technologijos universitetas. Lietuvos fizikų draugija. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2017. ISBN 9786094598807, p. 215. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2016 - Jukna Artūras; Steponavičienė Lina; Šulcas Jonas; Gradauskas Jonas; Stupakova Jolanta; Vengalis Bonifacas; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Sobolewski Roman. Motion of magnetic vortices confined in optically formed channels of YBa2Cu3O7-x thin films. COST MP-1201 NanoSC Workshop. Probing Superconductivity at the Nanoscale: New advances, Saas-Fee Switzerland, April 12-15, 2016 : programme and abstract book. Brussels: COST, 2016, p. 38. [M.kr.:N 002; T 006; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2015 - Černiukė Irina; Vengalis Bonifacas; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Šliužienė Kristina; Maneikis Andrius. Plonųjų La2/3Sr1/3MnO3 sluoksnių magnetovaržinės savybės silpnuose magnetiniuose laukuose : Low-field magnetotransport properties of the La2/3Sr1/3MnO3 thin films. 41-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2015 m. birželio 17-19 d. Vilnius: Fizinių ir technologijos mokslų centras, 2015. ISBN 9786099551128, p. 315. [M.kr.:N 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2014 - Černiukė Irina; Oginskis Antanas Kleopas; Maneikis Andrius; Vengalis Bonifacas; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina. Electrical and magnetic properties of the La2/3Sr1/3MnO3 thin films grown on MgO(100) substrates. Open readings : programme and abstracts. .. ISSN 2029-4425. [2014] (2014), p. 132. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2013 - Černiukė Irina; Vengalis Bonifacas; Lisauskas Vaclovas; Šliužienė Kristina; Oginskis Antanas Kleopas; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė G.. Ni/La2/3Sr1/3MnO3 sandūros elektrinės savybės = : Electrical properties of the Ni/La2/3Sr1/3MnO3 interface. 40-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2013 m. birželio 10-12 d. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2013. ISBN 9786094592102, p. 112. [M.kr.:N 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2011 - Šliužienė Kristina; Vengalis Bonifacas; Lisauskas Vaclovas; Pyragas Vytautas Pranas; Maneikis Andrius; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė G.; Lygaitis R.; Gražulevičius J.V.. Hibridinių organinių-neorganinių struktūrų gaminimas ir elektrinės savybės = : Fabrication and electrical properties of hybrid organic-inorganic structures. 39-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, skirta Rutherfordo atomo modelio 100 metų jubiliejui paminėti : Vilnius, 2011 m. spalio 6-8 d. : programa ir pranešimų tezės. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011. ISBN 9789955634645, p. 187. [M.kr.:N 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2005 - Pečiulienė Milda; Jasaitis Dainius; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Girgždys Aloyzas. Gamtinės jonizuojančios spinduliuotės tyrimai kurortinėse ir rekreacinėse zonose. 36-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : Vilnius, 2005 m. birželio 16-18 : programa ir pranešimų tezės. Vilnius: Puslaidininkių fizikos institutas, 2005. ISBN 9986928451, p. 188. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2001 - Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina. Elektronų pernašos puslaidininkiniuose heterogeniniuose dariniuose tyrimas Monte Karlo metodu : daktaro disertacija. Vilnius: [s. n.], 2001. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 6.214]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2014 - Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Špakauskas Valdas. Elektromagnetizmas ir modernioji fizika. Fizikos uždavinynas : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 4.910]
2012 - Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina. Mechanika. Termodinamika. Bangos : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 3.000]
2009 - Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Špakauskas Valdas. Fizikos uždavinynas. Mechanika, molekulinė fizika : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 12.510]
2005 - Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina. Mechanika, tampriosios bangos, šiluma : aiškinamasis uždavinynas. Vilnius: Technika, 2005. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 8.214]