Virginija Grybaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2009 - Tvaronavičienė Manuela; Grybaitė Virginija; Tvaronavičienė Agnė. If institutional performance matters: development comparisons of Lithuania, Latvia and Estonia. Journal of business economics and management. Vilnius; Stralsund: Technika; North-German Academy of Informatalogy. ISSN 1611-1699. Vol. 10, iss. 3 (2009), p. 271-278. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2018 - Grybaitė Virginija; Stankevičienė Jelena. An empirical analysis of factors affecting sharing economy growth. Oeconomia copernicana. Torun: Nicolaus Copernicus University. ISSN 2083-1277. vol. 9, iss. 4 (2018), p. 635-654. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2008 - Tvaronavičienė Manuela; Grybaitė Virginija; Korsakienė Renata. Foreign capital destinations: Baltic states versus India. Journal of business economics and management. Vilnius; Stralsund: Technika; North-German Academy of Informatalogy. ISSN 1611-1699. Vol. 9, no. 3 (2008), p. 227-234. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Grybaitė Virginija; Tvaronavičienė Manuela. Estimation of sustainable development: germination on institutional level. Journal of Business Economics and Management. Vilnius; Stralsund: Technika; North-German Academy of Informatalogy. ISSN 1611-1699. Vol. 9, no. 4 (2008), p. 327-334. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Tvaronavičienė Manuela; Grybaitė Virginija. Impact of FDI on Lithuanian economy: insight into development of main economic activities : insight into development of main economic activities. Journal of business economics and management. Stralsund: North-German Academy of Informatology. ISSN 1611-1699. Vol. 8, no. 4 (2007), p. 285-290. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2012 - Grybaitė Virginija. Institutional measurement issues: an integrated approach. The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-4441, p. 1096-1103. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Tvaronavičienė Manuela; Grybaitė Virginija; Tvaronavičius Vytautas. Economic and other development aspects of Baltic countries: estimation issues. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : selected papers / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical Universi. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283119, p. 107-113. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Grybaitė Virginija; Stankevičienė Jelena. Motives for participation in the sharing economy – evidence from Lithuania. Ekonomia i zarządzanie = Economics and Management : zeszyty naukowe Politechniki Białostockiej. Warsaw: De Gruyter Open. ISSN 2080-9646. Vol. 8, iss. 4 (2016), p. 7-17. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Šabasevičienė Violeta; Grybaitė Virginija. Main foreign direct investment factors as precondition of sustainable entrepreneurship: evidence from Lithuania, Central and Eastern Europe. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 1, iss.4 (2014), p. 230-238. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Tvaronavičienė Manuela; Grybaitė Virginija; Tunčikienė Živilė. Globalization drivers in developed and less developed countries: if consistent patterns can be traced. Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 2, iss.4 (2013), p. 5-11. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Tvaronavičienė Manuela; Grybaitė Virginija. Sustainable development and performance of institutions: approaches towards measurement. Journal of security and sustainability issues / Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. ISSN 2029-7017. vol. 1, iss. 3 (2012), p. 167-175. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Grybaitė Virginija. Towards measurement of sustainable development: systems of indicators. Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 1, iss. 1 (2011), p. 19-26. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Tvaronavičienė Manuela; Ginevičius Romualdas; Grybaitė Virginija. Baltijos šalių išsivystymo palyginimas: praktiniai kompleksinio požiūrio taikymo aspektai. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 9, no. 1 (2008), p. 51-64. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2007 - Grybaitė Virginija. Baltijos šalių bendrojo vidaus produkto kitimas: priklausomybės nuo tam tikrų žmogiškųjų resursų charakteristikų tyrimas. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 8, no. 1 (2007), p. 29-32. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Grybaitė Virginija. Lyčių lygybė darbo rinkoje. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. T. 7, nr. 3 (2006), p. 168-173. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Grybaitė Virginija. Analysis of theoretical approaches to gender pay gap. Journal of business economics and management. Stralsund: North-German Academy of Informatology (Stralsund). ISSN 1611-1699. Vol. 7, no. 2 (2006), p. 85-91. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Grybaitė Virginija. Lyčių ekonomikos teorijos pagrindų apžvalga. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 6, no. 2 (2005), p. 94-100. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2013 - Tvaronavičienė Manuela; Grybaitė Virginija. Towards sustainable economic development: estimation of institutions’ role in FDI attraction. Contemporary Research on Organization Management and Administration (CROMA Journal). Vilnius: Akademinė vadybos ir administravimo asociacija (AVADA). ISSN 2335-7959. 2013, No. 1, p. 109-118. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2011 - Grybaitė Virginija; Tvaronavičienė Manuela. Multi-variant estimations of relative sustainable development of the Baltic countries: emphasizing the institutional dimension. Business – science – government partnership: fostering country competitiveness : conference proceedings, 21-23 September, 2011. Vilnius: International Business School at Vilnius University, 2011. ISSN 2029-7971, p. 126-135. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2008 - Tvaronavičienė Manuela; Grybaitė Virginija; Tvaronavičius Vytautas. Economic and other development aspects of Baltic countries: estimation issues. 5th international scientific conference "Business and management' 2008" [elektroninis išteklius]. 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [CD] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technica. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282679, p. 157-163. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Grybaitė Virginija; Tvaronavičienė Manuela. Quantitative economic analysis of foreign direct investment in Lithuania. 7th Global Conference on Business & Economics [elektroninis išteklius]. October 13-14, 2007 Rome, Italy [CD]. Lynchburg: Lynchburg College, 2007. ISBN 9780974211494, p. [1-18]. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2006 - Grybaitė Virginija. The role of technological progress on economic growth and development. 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency" [elektroninis išteklius]: conference proceedings: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuani. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280336, p. [1-8]. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2006 - Grybaitė Virginija. The role of technological progress on economic growth and development. 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": conference proceedings: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania / International North G. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280336, p. 21-22. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2011 - Grybaitė Virginija. Institutions and economic performance: analysis of theoretical approaches. Tarptautinė mokslinė konferencija "Humanitarinių ir socialinių mokslų įtaka verslo ir visuomenės kaitai" = International scientific conference “Influence of the humanities and social sciences on business and societal change” 2011 m. lapkričio 17-18 d., Vi. Vilnius: Naujosios kartos mokslo ir verslo klasteris, 2011. ISBN 9786099535807, p. 148-155. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Tvaronavičienė Manuela; Grybaitė Virginija; Tvaronavičius Vytautas. Economic and other development aspects of Baltic countries: estimation issues. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [abstracts] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282686, p. 60-61. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2017 - Korsakienė Renata; Grybaitė Virginija; Šimelytė Agnė. Strateginis organizacijų valdymas: teorija ir praktika : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 16.450]
2016 - Ginevičius Romualdas; Grybaitė Virginija; Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis. Verslo kūrimo ir plėtros projektavimas: teorija ir praktika : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 14.520]

Mokomosios knygos

2012 - Korsakienė Renata; Grybaitė Virginija. Strateginis organizacijų valdymas. Vilnius: Ciklonas, 2012. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 13.286]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2006 - Ginevičius Romualdas; Korsakienė Renata; Dudzevičiūtė Gitana; Grybaitė Virginija; Tvaronavičienė Manuela; Kalašinskaitė Kristina. Business: a global prospective : Vol. 2. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 10.857]
2006 - Ginevičius Romualdas; Korsakienė Renata; Dudzevičiūtė Gitana; Grybaitė Virginija; Tvaronavičienė Manuela; Kalašinskaitė Kristina. Business: a global prospective : Vol. 1. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 13.429]