Virginija Grybaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2009 - Tvaronavičienė Manuela; Grybaitė Virginija; Tvaronavičienė Agnė. If institutional performance matters: development comparisons of Lithuania, Latvia and Estonia. Journal of business economics and management. Vilnius; Stralsund: Technika; North-German Academy of Informatalogy. ISSN 1611-1699. Vol. 10, iss. 3 (2009), p. 271-278. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2018 - Grybaitė Virginija; Stankevičienė Jelena. An empirical analysis of factors affecting sharing economy growth. Oeconomia copernicana. Torun: Nicolaus Copernicus University. ISSN 2083-1277. vol. 9, iss. 4 (2018), p. 635-654. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2008 - Tvaronavičienė Manuela; Grybaitė Virginija; Korsakienė Renata. Foreign capital destinations: Baltic states versus India. Journal of business economics and management. Vilnius; Stralsund: Technika; North-German Academy of Informatalogy. ISSN 1611-1699. Vol. 9, no. 3 (2008), p. 227-234. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Grybaitė Virginija; Tvaronavičienė Manuela. Estimation of sustainable development: germination on institutional level. Journal of Business Economics and Management. Vilnius; Stralsund: Technika; North-German Academy of Informatalogy. ISSN 1611-1699. Vol. 9, no. 4 (2008), p. 327-334. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Tvaronavičienė Manuela; Grybaitė Virginija. Impact of FDI on Lithuanian economy: insight into development of main economic activities : insight into development of main economic activities. Journal of business economics and management. Stralsund: North-German Academy of Informatology. ISSN 1611-1699. Vol. 8, no. 4 (2007), p. 285-290. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2012 - Grybaitė Virginija. Institutional measurement issues: an integrated approach. The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", May 10-11, 2012 : selected papers. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-4441, p. 1096-1103. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Tvaronavičienė Manuela; Grybaitė Virginija; Tvaronavičius Vytautas. Economic and other development aspects of Baltic countries: estimation issues. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : selected papers / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Slovak University of Technology, Technical University (Sofia, Bulgaria), University of Foggia (Italy), Information Society Development Committee under the Government of the Republic of Lithuania, Lithuanian Academy of Science, Infobalt Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283119, p. 107-113. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Grybaitė Virginija; Stankevičienė Jelena. Motives for participation in the sharing economy – evidence from Lithuania. Ekonomia i zarządzanie = Economics and Management : zeszyty naukowe Politechniki Białostockiej. Warsaw: De Gruyter Open. ISSN 2080-9646. Vol. 8, iss. 4 (2016), p. 7-17. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Šabasevičienė Violeta; Grybaitė Virginija. Main foreign direct investment factors as precondition of sustainable entrepreneurship: evidence from Lithuania, Central and Eastern Europe. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 1, iss.4 (2014), p. 230-238. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Tvaronavičienė Manuela; Grybaitė Virginija; Tunčikienė Živilė. Globalization drivers in developed and less developed countries: if consistent patterns can be traced. Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 2, iss.4 (2013), p. 5-11. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Tvaronavičienė Manuela; Grybaitė Virginija. Sustainable development and performance of institutions: approaches towards measurement. Journal of security and sustainability issues / Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. ISSN 2029-7017. vol. 1, iss. 3 (2012), p. 167-175. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Grybaitė Virginija. Towards measurement of sustainable development: systems of indicators. Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 1, iss. 1 (2011), p. 19-26. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Tvaronavičienė Manuela; Ginevičius Romualdas; Grybaitė Virginija. Baltijos šalių išsivystymo palyginimas: praktiniai kompleksinio požiūrio taikymo aspektai. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 9, no. 1 (2008), p. 51-64. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2007 - Grybaitė Virginija. Baltijos šalių bendrojo vidaus produkto kitimas: priklausomybės nuo tam tikrų žmogiškųjų resursų charakteristikų tyrimas. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 8, no. 1 (2007), p. 29-32. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Grybaitė Virginija. Lyčių lygybė darbo rinkoje. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. T. 7, nr. 3 (2006), p. 168-173. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Grybaitė Virginija. Analysis of theoretical approaches to gender pay gap. Journal of business economics and management. Stralsund: North-German Academy of Informatology (Stralsund). ISSN 1611-1699. Vol. 7, no. 2 (2006), p. 85-91. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Grybaitė Virginija. Lyčių ekonomikos teorijos pagrindų apžvalga. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 6, no. 2 (2005), p. 94-100. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2013 - Tvaronavičienė Manuela; Grybaitė Virginija. Towards sustainable economic development: estimation of institutions’ role in FDI attraction. Contemporary Research on Organization Management and Administration (CROMA Journal). Vilnius: Akademinė vadybos ir administravimo asociacija (AVADA). ISSN 2335-7959. 2013, No. 1, p. 109-118. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2020 - Grybaitė Virginija; Stankevičienė Jelena. Pest environment for enhancing the development of sharing economy. 11th International Scientific Conference “Business and Management 2020”, May 7–8, 2020, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2020. ISSN 2029-4441, p. 186-193. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Grybaitė Virginija; Tvaronavičienė Manuela. Multi-variant estimations of relative sustainable development of the Baltic countries: emphasizing the institutional dimension. Business – science – government partnership: fostering country competitiveness : conference proceedings, 21-23 September, 2011. Vilnius: International Business School at Vilnius University, 2011. ISSN 2029-7971, p. 126-135. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2008 - Tvaronavičienė Manuela; Grybaitė Virginija; Tvaronavičius Vytautas. Economic and other development aspects of Baltic countries: estimation issues. 5th international scientific conference "Business and management' 2008" [elektroninis išteklius]. 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [CD] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Slovak University of Technology, Technical University (Sofia, Bulgaria), University of Foggia (Italy), Information Society Development Committee under the Government of the Republic of Lithuania, Lithuanian Academy of Science, Infobalt Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282679, p. 157-163. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Grybaitė Virginija; Tvaronavičienė Manuela. Quantitative economic analysis of foreign direct investment in Lithuania. 7th Global Conference on Business & Economics [elektroninis išteklius]. October 13-14, 2007 Rome, Italy [CD]. Lynchburg: Lynchburg College, 2007. ISBN 9780974211494, p. [1-18]. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2006 - Grybaitė Virginija. The role of technological progress on economic growth and development. 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency" [elektroninis išteklius]: conference proceedings: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania [CD] / International North German Academy of Informatology (Stralzund) Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Business Management, National University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Management and Marketing Faculty. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280336, p. [1-8]. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2006 - Grybaitė Virginija. The role of technological progress on economic growth and development. 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": conference proceedings: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania / International North German Academy of Informatology (Stralzund) Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Business Management, National University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Management and Marketing Faculty. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280336, p. 21-22. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2011 - Grybaitė Virginija. Institutions and economic performance: analysis of theoretical approaches. Tarptautinė mokslinė konferencija "Humanitarinių ir socialinių mokslų įtaka verslo ir visuomenės kaitai" = International scientific conference “Influence of the humanities and social sciences on business and societal change” 2011 m. lapkričio 17-18 d., Vilnius : pranešimų santraukos ir pateiktys. Vilnius: Naujosios kartos mokslo ir verslo klasteris, 2011. ISBN 9786099535807, p. 148-155. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Tvaronavičienė Manuela; Grybaitė Virginija; Tvaronavičius Vytautas. Economic and other development aspects of Baltic countries: estimation issues. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [abstracts] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Slovak University of Technology, Technical University (Sofia, Bulgaria), University of Foggia (Italy), Information Society Development Committee under the Government of the Republic of Lithuania, Lithuanian Academy of Science, Infobalt Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282686, p. 60-61. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2017 - Korsakienė Renata; Grybaitė Virginija; Šimelytė Agnė. Strateginis organizacijų valdymas: teorija ir praktika : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 16.450]
2016 - Ginevičius Romualdas; Grybaitė Virginija; Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis. Verslo kūrimo ir plėtros projektavimas: teorija ir praktika : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 14.520]

Mokomosios knygos

2012 - Korsakienė Renata; Grybaitė Virginija. Strateginis organizacijų valdymas. Vilnius: Ciklonas, 2012. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 13.286]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2006 - Ginevičius Romualdas; Korsakienė Renata; Dudzevičiūtė Gitana; Grybaitė Virginija; Tvaronavičienė Manuela; Kalašinskaitė Kristina. Business: a global prospective : Vol. 2. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 10.857]
2006 - Ginevičius Romualdas; Korsakienė Renata; Dudzevičiūtė Gitana; Grybaitė Virginija; Tvaronavičienė Manuela; Kalašinskaitė Kristina. Business: a global prospective : Vol. 1. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 13.429]