Rūta Gražėnienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2017 - Albrektienė Ramunė; Rimeika Mindaugas; Tamulaitienė Birutė; Voišnienė Violeta; Gražėnienė Rūta. Fractionation of organic matter and validation of groundwater treatment technology. Desalination and water treatment. Hopkinton: Desalination Publ. ISSN 1944-3994. Vol. 87 (2017), p. 101-108. [M.kr.:T 004; T 005] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2014 - Albrektienė Ramunė; Rimeika Mindaugas; Gražėnienė Rūta. Organic fractions and metal-organic complexes in the groundwater. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-7. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Albrektienė Ramunė; Rimeika Mindaugas; Gražėnienė Rūta. Organic fractions and metal-organic complexes in the groundwater. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-7]. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2016 - Tamulaitienė Birutė; Gražėnienė Rūta. General chemistry. Theoretical background with supporting typical problem solutions and experiments : study book. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 12.571]
2012 - Gražėnienė Rūta; Voišnienė Violeta; Zalieckienė Elena. Bendrosios ir organinės chemijos teorija ir praktika. 2 dalis : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 7.470]
2012 - Gražėnienė Rūta; Voišnienė Violeta; Zalieckienė Elena. Bendrosios ir organinės chemijos teorija ir praktika. 1 dalis : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 11.840]
2010 - Gražėnienė Rūta; Jakeliūnienė Kristina; Jankauskas Juozas; Kerienė Jadvyga Regina; Tamulaitienė Birutė; Voišnienė Violeta; Zalieckienė Elena. Chemija: teoriniai pagrindai, pratimai, laboratoriniai darbai ir uždaviniai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 13.460]
2008 - Gražėnienė Rūta; Tamulaitienė Birutė; Zalieckienė Elena. Bendrosios chemijos laboratoriniai darbai ir teoriniai pagrindai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 14.714]
2007 - Gražėnienė Rūta; Tamulaitienė Birutė; Zalieckienė Elena. Bendrosios chemijos laboratoriniai darbai ir teoriniai pagrindai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 14.714]
2005 - Bumelienė Žana; Chmieliauskaitė Valerija; Garuckas Rimantas; Gedminienė Genovaitė; Giedrienė Jolanta; Gražėnienė Rūta; Jakubauskas Artūras; Jankauskas Juozas; Juška Alfonsas; Kulys Juozas; Kurtinaitienė Bogumila; Laurinavičius Valdas Stanislovas; Marcišau. Bioinžinerija : laboratoriniai darbai ir pratybos. Vilnius: Technika, 2005. [M.kr.:T 005] [Aut.lankų sk.: 26.214]