Elena Glėbienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2014 - Gerfolveden Valentina; Mačiūnas Darius; Šešok Dmitrij; Valentinavičius Saulius; Glėbienė Elena. Inžinerinių konstrukcijų masės optimizavimas taikant genetinius algoritmus. Computational science and techniques. Klaipėda: Klaipėdos universitetas. ISSN 2029-9966. Vol. 2, no. 2 (2014), p. 313-327. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2013 - Valackaitė Laisvūnė; Mačiūnas Darius; Glėbienė Elena. Shape optimization of two-dimensional body utilizing genetic algorithms. Proceedings in conference of Informatics and Management Sciences (ICTIC 2013) : the 2nd international virtual conference. 25– 29 March 2013, Slovakia. Žilina: University of Žilina, 2013. ISBN 9788055406480, p. 449-452. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Steckevičius Žilvinas; Mačiūnas Darius; Glėbienė Elena; Birbalaitė Renata. Expert system to create building design scheme. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 6 (2013), p. 601-604. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

1996 - Čiupailaitė Elena; Kutas Remigijus. Baigtinių elementų metodo taikymas hidrauliniuose vamzdynų skaičiavimuose. Lietuvos skaičiuojamosios mechanikos asociacijos IV-ojo seminaro medžiaga : rinktiniai straipsniai. Vilniaus technikos universiteto mokslinis informacinis leidinys "Mokslas, studijos, universiteto gyvenimas"; Nr. 3(10). Vilnius: Technika, 1996. ISSN 1392-1436, p. 16-20. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2005 - Michnevič Edvard; Čiupailaitė Elena. Baigtinis elementas lenkiamoms sluoksniuotoms plokštelėms modeliuoti. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" medžiaga : matematika (2005 m. balandžio 15 d.), informatika (2005 m. balandžio 12-13 d.). Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058562, p. 83-91. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2005 - Rusakevičius Dainius; Glėbienė Elena. Simultaneous optimization of orthotropy angles and topology of composite bending plate. 10th International Conference Mathematical Modelling and Analysis and Second International Conference Computational Methods in Applied Mathematics, June 1-5, 2005 Trakai, Lithuania : abstracts. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, 2005. ISBN 9986680298, p. 110. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2017 - Dapkūnaitė Verutė; Glėbienė Elena; Ramanauskaitė Simona. Informacinių technologijų laboratoriniai darbai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:N 009; T 007] [Aut.lankų sk.: 8.050]
2016 - Ragauskas Paulius; Šešok Dmitrij; Mačiūnas Darius; Glėbienė Elena. Engineering mechanics. Concise theory and examples : study book. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 13.280]
2010 - Čiupailaitė Elena. Teorinės mechanikos uždavinių sprendimo pavyzdžiai. Statika : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 2.130]