Irmantas Gedzevičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Gargasas Justinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gedzevičius Irmantas; Mikaliūnas Šarūnas; Nagurnas Saulius; Pokhmurska Hanna. Optimization of the arc spraying process parameters of the Fe–base Mn-Si-Cr-Mo-Ni coatings for the best wear performance. Materials science = Medžiagotyra. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 22, no. 1 (2016), p. 20-24. [M.kr.:T 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Jankauskas Vytenis; Antonov Maksim; Katinas Egidijus; Gedzevičius Irmantas. Effect of alloying additives on impact abrasive wear of manual arc welded Hadfield steel hardfacings. Journal of friction and wear. New York: Allerton Press. ISSN 1068-3666. Vol. 37, no. 2 (2016), p. 170-178. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Gargasas Justinas; Gedzevičius Irmantas; Pokhmurska Hanna; Wielage Bernhard; Lampke Thomas; Rosert Reinhard; Chervinska Natalia. Wear and corrosion resistance of electric-ARC coatings sprayed from powder wires of the Stein-Mesyfil series. Materials science. New York: Springer. ISSN 1068-820X. Vol. 50, iss. 6 (2015), p. 912-916. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Gedzevičius Irmantas; Valiulis Algirdas Vaclovas. Analysis of wire arc spraying process variables on coatings properties. Journal of materials processing technology. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0924-0136. Vol. 175 (2006), p. 206-211. [M.kr.:T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2016 - Gargasas Justinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gedzevičius Irmantas; Mizeras Deividas; Šešok Andžela; Skačkauskas Paulius. Tribological properties of twin wire arc sprayed Fe-Mn-Cr-Mo and Fe-Mn-Cr coatings. Mechanika'2016 : proceedings of the 21th international scientific conference, 12-13 May, 2016, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. ISSN 1822-2951, p. 87-93. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Sereika Mantvydas; Varnauskas Valentinas; Gedzevičius Irmantas. Technologinių parametrų įtakos virintinės jungties savybėms tyrimai, suvirinant AISI 304 plieną. Mokslas – Lietuvos ateitis. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-2341. vol. 11 (2019), p. 1-4. [M.kr.:T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2019 - Rožėnė Justė; Gedzevičius Irmantas; Mikaliūnas Šarūnas. Suvirinimo medžiagų įtakos karštojo cinkavimo proceso kokybei tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-2341. vol. 11 (2019), p. 1-4. [M.kr.:T 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2019 - Chabba Hanae; Gedzevičius Irmantas; Varnauskas Valentinas; Gargasas Justinas; Dafir Driss; Belmir Fouzi. Influence of heat treatment on microstructural evolution and mechanical characteristics of AA6061 aluminum alloy. Mokslas – Lietuvos ateitis. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-2341. vol. 11 (2019), p. 1-5. [M.kr.:T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Rodžianskas Tomas; Jarašūnas Ovidijus; Gedzevičius Irmantas; Mikalauskas Gediminas; Gargasas Justinas; Viselga Gintas; Tetsman Ina. Pseudodangų, užpurkštų elektrolankiniu būdu, tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Mechanika, medžiagų inžinerija ir pramonės inžinerija = Science - future of Lithuania : Mechanics, material science and industrial engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 6 (2016), p. 602-608. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Mizeras Deividas; Šešok Andžela; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gargasas Justinas; Gedzevičius Irmantas. 3D karkasų, skirtų kaulų regeneracijai, mechaninių savybių tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Science - future of Lithuania : Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 6 (2016), p. 587-591. [M.kr.:T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Gargasas Justinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gedzevičius Irmantas; Pokhmurska Hanna. The research of thermal arc sprayed coatings tribological properties by using rubber wheel test. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania. Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. Vol. 220-221 (2015), p. 693-697. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Gargasas Justinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gedzevičius Irmantas. Experiential learning - creation and testing of sprayed coatings. World transactions on engineering and technology education (WTE&TE). Melbourne, Australia: World Institute for Engineering and Technology Education (WIETE). ISSN 1446-2257. Vol. 13, no. 3 (2015), p. 368-371. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Chumakov E.; Shukbarova S.; Gedzevičius Irmantas; Gargasas Justinas. Исследование влияния величины предварительной пластической деформации на динамику искусственного старения. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 6 (2013), p. 651-654. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Gargasas Justinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gedzevičius Irmantas; Mikaliūnas Šarūnas. Elektrolankinio purškimo būdu užpurkštų dangų technologinių savybių tyrimai. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 6 (2013), p. 620-624. [M.kr.:T 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Gargasas Justinas; Gedzevičius Irmantas; Nagurnas Saulius. Termiškai purkštų dangų tyrimas ultragarsiniais metodais. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 6 (2011), p. 75-78. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Gedzevičienė Dalia; Gedzevičius Irmantas. Dėl kai kurių netaisyklingos vartosenos atvejų suvirinimo srities mokslo darbuose. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 6 (2011), p. 67-70. [M.kr.:T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Grinius Deividas; Gedzevičius Irmantas; Garbinčius Giedrius. Dažytų dangų adhezijos tyrimai. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 4 (2010), p. 24-27. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Jašinskas Mindaugas; Gedzevičius Irmantas; Garbinčius Giedrius; Gargasas Justinas. Aliuminio plazminio pjovimo tyrimai. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 4 (2010), p. 83-87. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Blažys Rolandas; Garbinčius Giedrius; Dabužinskaitė Živilė; Gedzevičius Irmantas. Automobilių keliamo triukšmo tyrimai. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Transporto inžinerija. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 6 (2009), p. 41-44. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2003 - Gedzevičius Irmantas; Valiulis Algirdas-Vaclovas. Influence of the particles velocity on the arc spraying coating adhesion. Medžiagotyra. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 9, no. 4 (2003), p. 334-337. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2014 - Gargasas Justinas; Gedzevičius Irmantas; Похмурська Ганна; Wielage Bernhard; Lampke Thomas; Rosert Reinhard; Червінська Наталія. Зносо- і корозійна тривкість електродугових покривів, напилених порошковими дротами серії Stein-Mesyfil. Physicochemical mechanics of materials = Фізико-хімічна механіка матеріалів : international scientific-technical journal / National Academy of Sciences of Ukraine,. Lviv: H.V. Karpenko Physico-Mechanical Institute. ISSN 0430-6252. T. 50, no. 6 (2014), p. 124-128. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Gedzevičius Irmantas; Valiulis Algirdas Vaclovas. Research of arc spraying process variables. Машиностроение : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Минск: Технопринт, 2004. ISBN 9854646076, p. 174-179. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Gedzevičius Irmantas; Valiulis Algirdas-Vaclovas. Research of the thermal spray process of wire arc spaying. Машиностроение : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Минск: Технопринт, 2003. ISBN 9854644367, p. 569-573. [M.kr.:T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Gedzevičius Irmantas; Valiulis Algirdas-Vaclovas. Investigation of the process of wire arc spraying. Машиностроение : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Минск: Технопринт, 2003. ISBN 9854644367, p. 153-157. [M.kr.:T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2000 - Gedzevičius Irmantas. Investigation of Anodic Cleaning of Aliuminium Alloy AMg61. Medžiagotyra. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 6, no. 4 (2000), p. 282-284. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2013 - Gargasas Justinas; Gedzevičius Irmantas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Pokhmurska Hanna; Grund Thomas; Wielage Bernhard. Wear behavior and performance of coatings arc sprayed with cored wires. Werkstoffe und werkstofftechnische anwendungen. Band 50 : Tagungsband zum 16. Werkstofftechnischen Kolloquium und zur 10. Industriefachtagung „Oberflächen- und Wärmebehandlungstechnik” in Chemnitz, 05-06 September 2013. Chemnitz: Institut fur Werkstoffwissenscaft und Werkstofftechnik, 2013. ISSN 1439-1597, p. 374-380. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Modestavičius Donatas; Nagurnas Saulius; Gedzevičius Irmantas. Aktyvių saugos sistemų įtaka automobilio dinamikai. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2012 m. gegužės 4 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7157, p. 161-164. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2003 - Gedzevičius Irmantas; Valiulis Algirdas-Vaclovas. Lankinio purškimo fakelo dalelių tyrimas. Mechanika-2003 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva 2003 m. balandžio 3-4. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955094044, p. 323-328. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Gedzevičius Irmantas; Bolot R.; Liao H.; Coddet C.; Valiulis Algirdas-Vaclovas. Application of CFD for wire-arc nozzle geometry improvement. Thermal Spray 2003. Advancing the Science and Applying the Technology : proceedings of the 2003 International Thermal Spray Conference : ASM International, 2003. 2003. ISBN 0871707853, p. 977-980. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2003 - Gedzevičius Irmantas; Valiulis Algirdas-Vaclovas. Application of CDF fro the thermal spray process of wire arc spraying. Научно-технические проблемы прогнозирования надежности и долговечности конструций и методы их решения : труды медународной конференции,14-17 октября 2003 года. Санкт-Петербург: СПбГПУ, 2003. ISBN 574220485X, p. 598-604. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2003 - Gedzevičius Irmantas; Valiulis Algirdas-Vaclovas. Analysis of wire arc spraying process variables on coatings properties. Journal of achievements in materials and manufacturing engineering (JAMME). Vol. 12: Proceedings of the 12th International Scientific Conference "Achievements in Mechanical & Materials Engineering", (AMME'2003) Gliwice-Zakopane, Poland, December 07-10, 2003. Gliwice: International OCSCO World Press, 2003. ISSN 1734-8412, p. 339-346. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Gargasas Justinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gedzevičius Irmantas; Pokhmurska Hanna; Wielage Bernhard; Lampke Thomas; Rosert Reinhard. The research of arc sprayed coatings tribological properties. International thermal spray conference and exposition, ITSC 2014, May 21-23, 2014, Barcelona/Spain : conference abstracts (including manuscripts on CD-ROM). DVS-Berichte, Vol. 302. Dusseldorf: DVS Media GmbH, 2014. ISBN 9783871555749, p. 860-865. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Koroliova Svetlana; Gedzevičius Irmantas. Terminiu purškimu gautų dangų modifikavimas tig suvirinimo būdu. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. balandžio 19- 20 d., pranešimų medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955282143, p. 137-143. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Pušklevič Roberta; Gedzevičius Irmantas. Terminiu purškimu gautų dangų modifikavimas plazminio suvirinimo būdu. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. balandžio 19- 20 d., pranešimų medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955282143, p. 144-150. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Narkevičius Egidijus; Gedzevičius Irmantas. Terminio purškimo fakelo slėgio tyrimai. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. balandžio 27-28 d., pranešimų medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280492, p. 120-126. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Narmontaitė Asta; Kazakevičius Česlovas; Gedzevičius Irmantas. Terminio purškimo būdu gautų dangų struktūros ir savybių tyrimas. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2005 m. balandžio 21-22 d., medžiaga : mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986059070, p. 86-91. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Černašėjus Olegas; Valiulis Algirdas-Vaclovas; Gedzevičius Irmantas. The Research of Dynamic Force Influence on Liquid Weld Pool. Trečiosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2000 m. spalio 12-13 d., medžiaga : mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija. Vilnius: Technika, 2001, p. 121-126. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Gaidys Artūras; Gedzevičius Irmantas. Metalų savybės suvirinimo terminio ciklo temperatūrose. Trečiosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2000 m. spalio 12-13 d., medžiaga : mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija. Vilnius: Technika, 2001, p. 98-102. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2000 - Gedzevičius Irmantas. Aliuminio lydinių katodinio valymo tyrimas. Mechanika-2000 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2000. ISBN 9986137519, p. 340-344. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1999 - Gedzevičius Irmantas. Įvairių terpių įtaka aliuminio korozijai. Antrosios respublikinės jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 1999 m. spalio 12-15 d., medžiaga : mechanika ir medžiagų inžinerija / [sudarė V. Brimienė]. Vilnius: Technika, 1999, p. 93-96. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2013 - Gargasas Justinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gedzevičius Irmantas; Mikaliūnas Šarūnas. The measurement of arc sprayed coatings tribological properties by using Miller and Rubber wheel tests. Advanced materials and technologies : the 15-th international conference-school, 27-31 August 2013, Palanga, Lithuania : book of abstracts. Kaunas: Technologija, 2013. ISSN 1822-7759, p. 82. [M.kr.:T 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2013 - Gargasas Justinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gedzevičius Irmantas; Mikaliūnas Šarūnas; Varnauskas Valentinas; Pokhmurska Hanna. Elektrolankinio purškimo būdu gautų dangų struktūros įtakos tribologinėms savybėms tyrimai. Respublikinė konferencija "Medžiagų inžinerija 2013", 2013 m. lapkričio 15 d., Kaunas : pranešmų santraukos. Kaunas: Technologija, 2013, p. 26-27. [M.kr.:T 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2017 - Gargasas Justinas; Gedzevičius Irmantas; Viselga Gintas; Tetsman Ina; Balčiūnas Giedrius; Turla Vytautas; Pokhmurska Hanna. The investigation iron-based cored wires for thermal arc spraying. The 13th International Conference “Mechatronic Systems and Materials (MSM - 2017)”, 3-5 July, 2017, Vilnius, Lithuania: abstracts. Vilnius: Technika, 2017, p. 43-45. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2013 - Gargasas Justinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gedzevičius Irmantas; Pokhmurska Hanna. The research of thermal arc sprayed coatings tribological properties by using rubber wheel test. The 9th international conference "Mechatronic systems and materials" (MSM-2013), Vilnius, July 1-3, 2013 : abstract book. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 1822-8283, p. 276. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2005 - Gedzevičius Irmantas; Valiulis Algirdas Vaclovas. Investigation of properties and characterization of coatings obtained by arc spraying. International Conference Mechatronic Systems and Materials MSM 2005 : Vilnius, Lithuania 20-23 October 2005 : abstracts. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986059003, p. 179. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2005 - Gedzevičius Irmantas. Metalinių purkštųjų dangų struktūros ir savybių priklausomybės nuo technologinių parametrų tyrimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2005. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 8.500]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2006 - Gedzevičius Irmantas. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba : 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. balandžio 27-28 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 17.929]
2005 - Gedzevičius Irmantas. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2005 m. balandžio 21-22 d., medžiaga ; Irmantas Gedzevičius : mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika, 2005. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 14.714]

Taikomieji mokslo darbai

(žodynai, žinynai, enciklopedijos, bibliografijos, vadovai, atlasai, žemėlapiai, teisės aktų komentarai)

2010 - Augustaitis Vytautas Kazimieras; Bendikas Jonas; Bureika Gintautas; Butkus Algis; Butkus Donatas; Čiuprinskas Kęstutis; Čižas Algirdas Eduardas; Gedzevičius Irmantas; Geleževičius Vilius Antanas; Janavičius Saulius; Jankauskas Juozas; Jankauskas Zigmantas. Technikos enciklopedija : T. 4. perlai-žvyras. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2010. [M.kr.:T 002; T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 65.714]

Informaciniai leidiniai

Kiti informaciniai leidiniai

2011 - Kirvaitis Raimundas; Vaiškūnaitė Rasa; Nekrošius Liutauras; Urbanavičius Vytautas; Rybokas Mindaugas; Gedzevičius Irmantas; Juknevičius Linas; Bazaras Darius; Stankevičienė Jelena; Lasauskas Eduardas; Pruskus Valdas; Laukaitis Antanas; Adomavičienė Žibutė. Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2010 metų mokslinės veiklos apžvalga. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 24.286]
2010 - Kirvaitis Raimundas; Vaiškūnaitė Rasa; Navickienė Eglė; Urbanavičius Vytautas; Rybokas Mindaugas; Gedzevičius Irmantas; Juknevičius Linas; Bazaras Darius; Stankevičienė Jelena; Lasauskas Eduardas; Pruskus Valdas; Versekėnienė Daiva. Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2009 metų mokslinės veiklos apžvalga. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 30.571]
2009 - Kirvaitis Raimundas; Vaiškūnaitė Rasa; Navickienė Eglė; Urbanavičius Vytautas; Rybokas Mindaugas; Gedzevičius Irmantas; Juknevičius Linas; Bazaras Darius; Stankevičienė Jelena; Lasauskas Eduardas; Pruskus Valdas; Versekėnienė Daiva. Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2008 metų mokslinės veiklos apžvalga. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 30.571]
2008 - Kirvaitis Raimundas; Vaiškūnaitė Rasa; Navickienė Eglė; Urbanavičius Vytautas; Kerienė Jadvyga Regina; Gedzevičius Irmantas; Juknevičius Linas; Bazaras Darius; Pabedinskaitė Arnoldina Ona; Lasauskas Eduardas; Pruskus Valdas; Versekėnienė Daiva. Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2007 metų mokslinės veiklos apžvalga : Mokslinis informacinis leidinys "Mokslas, studijos, universiteto gyvenimas", 2008, Nr. 2(38) ; sudarė: Raimundas Kirvaitis, Rasa Vaiškūnaitė, Eglė Navickienė, Vytautas Urbanav. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 29.429]

Studijų literatūra

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2012 - Černašėjus Olegas; Lukauskaitė Raimonda; Rudzinskas Vitalijus; Višniakas Ivanas; Ščemeliovas Jevgenijus; Gedzevičius Irmantas; Višniakov Nikolaj. Inovatyviosios gamybos inžinerijos studijų programos metodikos nurodymų ir laboratorinių darbų rinkinys [elektroninis išteklius] : metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 23.060]
2009 - Gedzevičius Irmantas; Kazakevičius Česlovas. Suvirinimo technologija : suvirinimo rėžimų skaičiavimo metodiniai nurodymai. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 3.740]
2007 - Gedzevičius Irmantas. Specialieji suvirinimo ir pjovimo būdai : laboratorinių darbų metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 4.071]