Silvija Gečytė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2015 - Ruzgienė Birutė; Berteška Tautvydas; Gečytė Silvija; Jakubauskienė Edita; Aksamitauskas Vladislovas Česlovas. The surface modelling based on UAV Photogrammetry and qualitati ve estimation. Measurement. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 0263-2241. Vol. 73 (2015), p. 619-627. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Urbanas Saulius; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Viskontas Povilas; Puzienė Rūta; Būga Arūnas; Anikėnienė Asta; Gečytė Silvija; Jakubauskienė Edita. Struve geodetic arc – the decade in the world heritage list. “Environmental Engineering” [elektroninis išteklius] : 10th international conference : 27–28 April 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2017, p. 1-9. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Ruzgienė Birutė; Gečytė Silvija; Aksamitauskas Vladislovas Česlovas. Some aspects in remote sensing methods education at the department of geodesy and cadastre of the VGTU. EDULEARN 14: 6th International conference on education and new learning technologies, Barcelona, Spain, 7-9 July, 2014 : conference proceedings [CD] / International Association of Technology, Education and Development (IATED). Valencia: IATED, 2014. ISSN 2340-1117, p. 1-7. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Ruzgienė Birutė; Berteška Tautvydas; Gečytė Silvija; Jakubauskienė Edita; Aksamitauskas Vladislovas Česlovas. Photogrammetric processing of UAV imagery: checking DTM. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014, p. 1-6. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Ruzgienė Birutė; Xiang Xi Qian; Gečytė Silvija. Rectification of satellite imagery from Google Earth: application for large scale city mapping. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. 3. Sustainable Urban development. Roads and Railways. Technologies of Geodesy and Cadastre. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106, p. 1451-1454. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Skeivalas Jonas; Aleknienė Edita; Gečytė Silvija. Analysis of the identification of the digital images of the earth's Surface. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. 3. Sustainable Urban development. Roads and Railways. Technologies of Geodesy and Cadastre. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106, p. 1474-1478. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Ruzgienė Birutė; Gečytė Silvija. Optimisation the workflow in a hybrid digital photogrammetric system for production of geodata from aerial photographs. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282655, p. 1460-1466. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Skeivalas Jonas; Gečytė Silvija; Aleknienė Edita. Error's models of geodetic vertical network. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282655, p. 1477-1482. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2014 - Ruzgienė Birutė; Gečytė Silvija; Jakubauskienė Edita. Užstatytų teritorijų kartografavimas, naudojant fotogrametrinius duomenis, gautus fotografuojant iš bepiločio skraidymo aparato. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2014, Nr. 1, p. 69-77. [M.kr.:T 002; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Ruzgienė Birutė; Xiang Xi Qian; Gečytė Silvija. Large scale city mapping using satellite imagery. Geodesy and cartography. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6991. Vol. 37, no. 4 (2011), p. 168-171. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Skeivalas Jonas; Aleknienė Edita; Gečytė Silvija. Žemės dangos skaitmeninių vaizdų identifikavimo analizė. Geodezija ir kartografija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. Vol. 36, no. 4 (2010), p. 146-150. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Skeivalas Jonas; Gečytė Silvija; Aleknienė Edita; Zigmantienė Evelina. Geodezinio vertikaliojo tinklo klaidų analizė taikant skirtingus išlyginimo modelius. Geodezija ir kartografija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. T. 33, nr. 2 (2007), p. 55-60. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Skeivalas Jonas; Gečytė Silvija. Koordinačių korektūros metodas sukuriant GPS virtualiąsias referencines stotis. Geodezija ir kartografija. Technika: Vilnius. ISSN 1392-1541. T. 32, nr.1 (2006), p. 19-22. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2006 - Ruzgienė Birutė; Aksamitauskas Vladislovas Česlovas; Gečytė Silvija. Line detection on the data sets. Iнженерна геодезiя : Науково-технiчний збiрник. Киïв: Киïвський нацiональний унiверситет будiвництва i архiтектури. ISSN 0130-6014. 2006, вып. 52, p. 164-171. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Ruzgienė Birutė; Berteška Tautvydas; Gečytė Silvija; Jakubauskienė Edita; Aksamitauskas Vladislovas Česlovas. Photogrammetric processing of UAV imagery: checking DTM. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. 1-6. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Ruzgienė Birutė; Gečytė Silvija; Xiang Xi Qian. Rectification of satellite imagery from Google Earth: application for large scale city mapping. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312, p. 1451-1454. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Skeivalas Jonas; Aleknienė Edita; Gečytė Silvija. Analysis of the identification of the digital images of the earth's Surface. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312, p. 1474-1478. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Ruzgienė Birutė; Gečytė Silvija. Optimisation the workflow in a hybrid digital photogrammetric system for production of geodata from aerial photographs. The 7th International conference "Environmental engineering" [elektroninis išteklius]. May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-7]. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Skeivalas Jonas; Gečytė Silvija; Aleknienė Edita. Error's models of geodetic vertical network. The 7th International conference "Environmental engineering" [elektroninis išteklius]. May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-6]. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2012 - Aksamitauskas Vladislovas Česlovas; Zakarevičius Algimantas; Skeivalas Jonas; Ruzgienė Birutė; Žalnierukas Albinas; Stepanovienė Jadvyga; Tumelienė Eglė; Bagdžiūnaitė Renata; Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Gečytė Silvija; Jakubauskienė Edita. Devyniasdešimt geodezijos katedros metų : 1922-2012. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 14.429]