Tomas Gečys

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Gečys Tomas; Bader Thomas K.; Olsson Anders; Kajėnas Simonas. Influence of the rope effect on the slip curve of laterally loaded, nailed and screwed timber-to-timber connections. Construction and building materials. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 0950-0618. vol. 228 (2019), p. 1-13. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2019 - Šapalas Antanas; Šaučiuvėnas Gintas; Rasiulis Konstantin; Griškevičius Mečislavas; Gečys Tomas. Behaviour of vertical cylindrical tank with local wall imperfections. Journal of civil engineering and management. Vilnius: VGTU press. ISSN 1392-3730. vol. 25, iss. 3 (2019), p. 287-296. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2017 - Gečys Tomas; Daniūnas Alfonsas. Rotational stiffness determination of the semi-rigid timber-steel connection. Journal of civil engineering and management. Vilnius ; London: Technika ; Taylor & Francis. ISSN 1392-3730. Vol. 23, iss. 8 (2017), p. 1021-1028. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Daniūnas Alfonsas; Gečys Tomas. Use of component method in the analysis of timber-steel connections. Gradevinar. Zagreb: Croatian Association of Civil Engineers (HSGI). ISSN 0350-2465. Vol. 67, iss. 11 (2015), p. 1087-1092. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Gečys Tomas; Daniūnas Alfonsas; Bader Thomas K; Wagner Leopold; Eberhardsteiner Josef. 3D finite element analysis and experimental investigations of a new type of timber beam-to-beam connection. Engineering structures. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 0141-0296. vol. 86 (2015), p. 134-145. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2013 - Gečys Tomas; Daniūnas Alfonsas. Experimental investigation of glued laminated timber beam to beam connections filled with cement based filler. Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. vol. 57 (2013), p. 320-326. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2014 - Gečys Tomas; Daniūnas Alfonsas. Experimental investigation of glued laminated timber beam tobeam connections. European International Journal of Science and Technology (EIJST) [Elektroninis išteklius]. Newcastel: Center for Enhancing Knowledge. ISSN 2304-9693. Vol. 3, no. 7 (2014), p. 239-251. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2013 - Gečys Tomas; Daniūnas Alfonsas; Gurkšnys Kęstutis; Rasiulis Konstantin. Klijuotosios medienos sijos elementų tarpusavio jungties eksperimentinis tyrimas. Engineering structures and technologies = Statybinės konstrukcijos ir technologijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 5, no. 1 (2013), p. 11-19. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Gečys Tomas; Gurkšnys Kęstutis; Rasiulis Konstantin. Jungties tarp įklijuoto plieninio sriegtojo strypo ir medienos elgsenos tyrimas. Statybinės konstrukcijos ir technologijos = Engineering structures and technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2317. T. 3, nr. 1 (2011), p. 5-15. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Tupėnaitė Laura; Gečys Tomas; Kanapeckienė Loreta; Sajjadian Seyed Masoud; Naimavičienė Jurga. Selection of structural system for wooden public building: Multiple criteria approach. The 13th international conference “Modern building materials, structures and techniques”, 16–17 May, 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2019, p. 691-697. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2019 - Stulpinas Mantas; Gečys Tomas. Experimental investigation of secondary use of punched metal plate fasteners in timber structures. The 13th international conference “Modern building materials, structures and techniques”, 16–17 May, 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2019, p. 489-496. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Zabel Volkmar; Cabboi Alessandro; Galvan Giulio; Gečys Tomas; Malveiro Joel; Montenegro Pedro; Rocha João Miguel; Tributsch Alexander; Voukia Dimitra; Yamaguchi Mayako. Project 1 — System identification, model updating and simulation. Bauhaus Summer School “Model Validation and Simulation”: graduate courses for structural engineering applications, 6th – 17th August 2012. Schriftenreihe des Instituts für Konstruktiven Ingenieurbau; [no] 023. Weimar: Verlag der Bauhaus-Universität Weimar, 2013. ISBN 9783860685020, p. 290-302. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2013 - Gečys Tomas. Classification of timber–steel connections and the behaviour of semi rigid joints. Bauhaus Summer School “Model Validation and Simulation”: graduate courses for structural engineering applications, 6th – 17th August 2012. Schriftenreihe des Instituts für Konstruktiven Ingenieurbau; [no] 023. Weimar: Verlag der Bauhaus-Universität Weimar, 2013. ISBN 9783860685020, p. 263-271. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Gečys Tomas. Pusiau standžių medienos – metalo jungčių klasifikacija ir elgsenos apžvalga. 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" 2011 metų teminės konferencijos "Statyba" (2011 m. kovo 23-25 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7149, p. 1-4. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2019 - Gečys Tomas; Kirliauskaitė Eglė. Didžiausias tvarios statybos iššūkis – žmonių požiūris : pokalbis su Statybos fakulteto Metalinių ir kompozicinių konstrukcijų katedros doc. T. Gečiu; kalbėjosi: E. Kirliauskaitė. Sapere Aude. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 2029-4999. 2019, Nr. 2(20), p. 17-19. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2016 - Gečys Tomas. Pusiau standžių mazgų iš medienos ir metalo elgsenos tyrimas ir modeliavimas. Vilnius: 2016. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 10.571]