Eimantas Garšva

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2014 - Garšva Eimantas; Paulauskas Nerijus; Gražulevičius Gediminas; Gulbinovič Lech. Packet inter-arrival time distribution in academic computer network. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 20, no. 3 (2014), p. 87-90. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Paulauskas Nerijus; Garšva Eimantas; Gulbinovič Lech; Stankevičius Arvydas; Poviliauskas Darius. Survivability modelling of Lithuanian government information system. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 120, no. 4 (2012), p. 95-98. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Paulauskas Nerijus; Garšva Eimantas; Skudutis Julius. Network scan detection simulation. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2009, No. 2(90), p. 43-46. [M.kr.:T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2006 - Garšva Eimantas. Computer system survivability modelling by using stochastic activity network. SAFECOMP 2006: the 25th International Conference on Computer Safety, Security and Reliability 26-29 September 2006, Gdansk, Poland. Lecture Notes in Computer Science / Gdansk University of Technology. Department of Software Engineering. Berlin: Springer. ISSN 0302-9743. Vol. 4166 (2006), p. 71-84. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2015 - Garšva Eimantas; Paulauskas Nerijus; Gražulevičius Gediminas. Packet size distribution tendencies in computer network flows. Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream) : proceedings of the 2015 Open conference, 21 April, 2015, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. New York: IEEE, 2015. ISBN 9781467374453, p. 1-6. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Paulauskas Nerijus; Garšva Eimantas. Attacker skill level distribution estimation in the system Mean Time-to-Compromise. Proceedings of the 1st International conference on information technology. 19-21 May, 2008, Poland, Gdansk University of Technology, Faculty of Electronic, Telecommunication and Informatics / IEEE Computer Society, IEEE Poland Section, Gdansk University of Technology : IEEE, 2008. 2008. ISBN 9781424422449, p. 463-466. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Paulauskas Nerijus; Garšva Eimantas. Computer system security incident analysis. Databases and Information Systems: Seventh International Baltic Conference on Databases and Information Systems: Communications, Materials of Doctoral Consortium, Vilnius, July 3-6, 2006 / Vilnius Gediminas Technical University, Institute of Mathematics and Informatics. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280131, p. 336-339. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2012 - Garšva Eimantas; Paulauskas Nerijus; Gražulevičius Gediminas; Gulbinovič Lech. Academic computer network traffic statistical analysis. 2nd Baltic Congress on Future Internet Communications (BCFIC), 25-27 April 2012, Vilnius, Lietuva. Piscataway: IEEE, 2012. ISBN 9781467316729, p. 100-105. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Garšva Eimantas. Kompiuterių sistemos išliekamumo modeliavimas. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2006, Nr. 1(65), p. 48-51. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Paulauskas Nerijus; Garšva Eimantas. Computer system attack classification. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2006, Nr. 2(66), p. 84-87. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2008 - Paulauskas Nerijus; Garšva Eimantas. Host scan detection simulation. Information systems architecture and technology : information systems and computer communication networks / Wroclaw University of Technology. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2008. ISBN 9788374934169, p. 151-161. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2005 - Paulauskas Nerijus; Garšva Eimantas. The analysis of threats to academic computer system. Инженерный вестник. Минск: Белорусская инженерная академия. 2005, 2006, № 1(21)/1, p. 73-76. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Garšva Eimantas. Survivability modelling with Petri nets. Известия Белорусской инженерной академии. Минск: Белорусская инженерная академия. 2005, № 1(19)/1, p. 211-214. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Skudutis Julius; Daškevičius Vladislavas; Garšva Eimantas. Microwave Office programų paketo taikymo lėtinimo sistemoms tirti patirtis. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2004, Nr. 2(51), p. 68-73. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2011 - Garšva Eimantas; Paulauskas Nerijus; Gulbinovič Lech; Stankevičius Arvydas. Computer system survivability evaluation based on risk analysis. Information systems architecture and technology: web information systems engineering, knowledge discovery and hybrid computing. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011. ISBN 9788374936309, p. 291-301. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2004 - Garšva Eimantas. Kompiuterių sistemos saugumos įvertinimas išliekamumu. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos " Lietuva be mokslo- Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. kovo 14 d., medžiaga : elektronika ir elektrotechnika. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986056950, p. 64-69. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Garšva Eimantas. Kompiuterinės sistemos modeliavimas grafų atakų įvertinimui. 5-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. kovo 15 d., medžiaga : elektronika ir elektrotechnika. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055830, p. 57-63. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2007 - Garšva Eimantas. Kompiuterių sistemų saugumo modeliavimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2007. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 10.643]

Studijų literatūra

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2012 - Paulauskas Nerijus; Garšva Eimantas. Computer networks : a laboratory manual. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 6.160]