Kristina Garškaitė-Milvydienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Ashraf Muhammad Ather; Masood Omar; Tvaronavičienė Manuela; Aktan Bora; Garškaitė-Milvydienė Kristina; Lace Natalja. Factors affecting development patterns: econometric investigation of the Japan equity market. Economic research = Ekonomska istraživanja. Abingdon: Taylor and Francis Group. ISSN 1331-677X. vol. 32, iss. 1 (2019), p. 440-453. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2016 - Garškaitė-Milvydienė Kristina; Burkšaitienė Daiva. Pecularities of bankruptcies, restructuring, mergers and acquisitions in Lithuania in the post-crisis period. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 27, no. 5 (2016), p. 546-556. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2018 - Tvaronavičienė Manuela; Prakapienė Dalia; Garškaitė-Milvydienė Kristina; Prakapas Romas; Nawrot Lukasz. Energy efficiency in the long run in the selected European countries. Economics and sociology. Szczecin: Centre of Sociological Research. ISSN 2071-789X. vol. 11, iss. 1 (2018), p. 245-254. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Burkšaitienė Daiva; Garškaitė-Milvydienė Kristina. Cross-border mergers and acquisitions factors in joining the European Union countries. Contemporary issues in business, management and education’2017: 5th international scientific conference, 11-12 May 2017, Vilnius Gediminas Technical University : conference proceedings. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-12. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Abrhám Josef; Britchenko Igor; Jankovic Marija; Garškaitė-Milvydienė Kristina. Energy security issues in contemporary Europe. Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. ISSN 2029-7017. vol. 7, no. 3 (2018), p. 387-398. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2015 - Garškaitė-Milvydienė Kristina. Įmonių antikrizinis valdymas ir jų krizinių būklių sprendimų galimybės. Practice and research in private and public sector – 2015 : 5th international scientific conference, May 14-15, 2015 : conference proceedings [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris university. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2015. ISSN 2029-7378, p. 272-291. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2014 - Garškaitė-Milvydienė Kristina. Įmonių restruktūrizavimo aspektai ir jo įgyvendinimo būdai. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 4 (2014), p. 328-338. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Garškaitė-Milvydienė Kristina. Anti-crisis management of enterprises as precondition of sustainable entrepreneurship. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 1, iss.4 (2014), p. 187-203. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2013 - Garškaitė-Milvydienė Kristina. Įmonių restruktūrizavimo gairės. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 3 (2013), p. 249-258. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2012 - Garškaitė-Milvydienė Kristina. Diagnostics of bankruptcy threat to enterprises. Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 1, iss. 3 (2012). [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Bivainis Juozas; Garškaitė-Milvydienė Kristina. Įmonių bankroto grėsmės diagnostikos sistema. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 11, no. 3 (2010), p. 204-212. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2008 - Garškaitė-Milvydienė Kristina. Įmonių bankroto prognozavimo modelių taikymas. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 9, no. 4 (2008), p. 281-294. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2005 - Garškienė Aldona; Garškaitė-Milvydienė Kristina. Antikrizinio valdymo turinys: esmė, tikslai ir priemonės. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. T. 6, nr. 1 (2005), p. 44-55. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2004 - Garškienė Aldona; Garškaitė Kristina. Enterprise bankruptcy in Lithuania. Journal of Business Economics and Management. Stralsund: North-German Academy of Informatology (Stralsund). ISSN 1611-1699. Vol. 5, no. 1 (2004), p. 51-58. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2003 - Garškaitė-Milvydienė Kristina; Garškienė Aldona. Įmonių bankroto diagnostikos sistema. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. T. 4, nr. 4 (2003), p. 183-188. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Garškaitė Kristina. Įmonės krizės stadijų analizė. Verslas: teorija ir praktika : Vilniaus Gedimino technikos unuversiteto mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. T. 2, nr. 2 (2002), p. 75-83. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2002 - Bivainis Juozas; Garškaitė Kristina. Antikrizinio įmonės valdymo priemonės. Ekonomika : mokslo darbai. Vilnius: VU l-kla. ISSN 1392-1258. T. 58 (2002), p. 19-36. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2020 - Garškaitė-Milvydienė Kristina. Assessment of the dynamics and forecasts of mergers and acquisitions in the Baltic States. 11th International Scientific Conference “Business and Management 2020”, May 7–8, 2020, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2020. ISSN 2029-4441, p. 365-376. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2003 - Garškaitė Kristina. Įmonių bankrotą įtakojantys veiksniai. Verslas, vadyba ir studijos' 2002. II tomas : konferencijos, skirtos profesoriaus habilituoto daktaro Kazimiero Antanavičiaus (1937-1998) 65-osioms gimimo metinėms paminėti, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056381, p. 86-91. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2006 - Garškaitė-Milvydienė Kristina. Finansinis įmoniųvaldymas bankroto prevencijos kontekste. Verslas XXI amžiuje : 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos, įvykusios Vilniuje, 2006 m. vasario 9 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9789955281085, p. 83-90. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2000 - Garškaitė Kristina. Įmonės bankroto prevencijos principai ir etapai. Humanitariniai ir socialiniai mokslai : trečiosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2000 m. vasario mėn. 10-11 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000, p. 49-54. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2000 - Garškaitė Kristina. Įmonės bankroto ekspres - diagnostika. Verslas ir vadyba' 99 : konferencijos, įvykusios Vilniuje 1999 m. lapkričio mėn. 17 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000. ISBN 9986054109, p. 114-120. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2000 - Garškaitė Kristina. Antikrizinis įmonės valdymas: įmonės kritinės būklės priežasčių ir jų panaikinimo būdų paieška. Verslas, vadyba ir studijos`99 : penktosios konferencijos, įvykusios Vilniuje 1999 m. lapkričio mėn. 18-19 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000, p. 80-84. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1999 - Garškaitė Kristina. Finansinių rodiklių modelių taikymas įmonės bankroto prognozavimui. Verslas, vadyba ir studijos'1998 : IV respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1998m. lapkričio mėn. 11-13 d., medžiaga, I tomas. Vilnius: Technika, 1999. ISBN 9986053854, p. 179-185. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
1998 - Garškaitė Kristina. Lizingo teisiniai ir ekonominiai aspektai: užsienio valstybių praktika ir problemos. Pirmosios respublikinės jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 1998 m. rugsėjo 30 - spalio 2 d., medžiaga. 3 tomas. Humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 1998, p. 92-102. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
1998 - Garškaitė Kristina. Inovacijų valdymas įmonėje. Verslas, vadyba ir studijos'97 : respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1997 m.spalio mėn. 29-30 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 1998, p. 66-71. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1998 - Garškaitė Kristina. Inovacijų diegimo problemos įmonėje. Verslas, vadyba ir studijos'97 : respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1997 m.spalio mėn. 29-30 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 1998, p. 60-65. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2011 - Garškaitė-Milvydienė Kristina. Įmonių bankroto grėsmės diagnostika. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2011. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 11.571]