Gediminas Gaidulis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Gaidulis Gediminas; Selmi Matteo; Zakarkaitė Diana; Aidietis Audrius; Kačianauskas Rimantas. Modelling and simulation of mitral valve for transapical repair applications. Nonlinear analysis: modelling and control. Vilnius: Vilnius University Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1392-5113. vol. 24, iss. 4 (2019), p. 485-502. [M.kr.:M 001; T 009] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2018 - Gaidulis Gediminas; Votta Emiliano; Selmi Matteo; Aidietienė Sigita; Aidietis Audrius; Kačianauskas Rimantas. Numerical simulation of transapical off-pump mitral valve repair with neochordae implantation. Technology and health care. Amsterdam: IOS Press. ISSN 0928-7329. Vol. 26, iss. S2 (2018), p. 635-645. [M.kr.:M 001; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Gaidulis Gediminas; Kačianauskas Rimantas; Kizilova Natalya; Romashov Yury. A mechanical model of heart valves with chordae for in silico real-time computations and cardiac surgery planning. Engineering transactions. Warszawa: Polish Academy of Sciences. ISSN 0867-888X. vol. 66, no. 4 (2018), p. 391-412. [M.kr.:M 001; T 009] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2014 - Gaidulis Gediminas; Griškevičius Julius; Uvarovas Valentinas; Šatkauskas Igoris. Gūžduobės skersinio lūžio fiksavimo skirtingai išdėstytomis plokštelėmis tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 6 (2014), p. 626-629. [M.kr.:M 001; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Gaidulis Gediminas; Griškevičius Julius. Dubenkaulio skersinio lūžio per gūžduobę fiksavimo būdų tyrimas, taikant BEM. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 6 (2013), p. 638-641. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2016 - Romashov Yurii; Kizilova Nataliya; Gaidulis Gediminas. Mathematical modeling of mitral valve dynamics: nonlinear vs linear models. Proceedings of the 5th International Conference on Nonlinear Dynamics (ND-KhPI'2016), September 27-30, 2016, Kharkov, Ukraine. Kharkov: National Technical University “Kharkov Polytechnical Institute”, 2016, p. 1-8. [M.kr.:M 001; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2019 - Gaidulis Gediminas; Aidietis Audrius; Kačianauskas Rimantas; Lazickienė Kristina. VGTU mokslininkų išradimas leis prognozuoti chirurginių operacijų rezultatus. Sapere Aude. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 2029-4999. 2019, Nr. 3(21), p. 18-21. [M.kr.:M 001; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2019 - Pileckas Konstantinas; Aidietis Audrius; Gaidulis Gediminas; Panasenko Grigory; Machova Evelina. Transapikalinės mitralinio vožtuvo korekcijos modeliavimą patikrino klinikinėje praktikoje : [interviu]. Lietuvos sveikata. Vilnius: UAB "Lietuvos sveikata". ISSN 1648-1437. 2019, Nr. 42, p. 10-11. [M.kr.:M 001; N 001; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2019 - Gaidulis Gediminas; Aidietis Audrius; Kačianauskas Rimantas. Personalized computational modeling of transapical mitral valve repair. International conference "Multiscale modeling in fluid mechanics and fluid-structure interaction", October 7–11, 2019, Vilnius, Lithuania : abstracts. Vilnius: Vilnius University, 2019, p. 8. [M.kr.:M 001; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2019 - Gaidulis Gediminas; Selmi Matteo; Zakarkaitė Diana; Aidietis Audrius; Kačianauskas Rimantas. Numerical model of mitral valve for transapical repair applications. Proceedings of the Fourth Soft Tissue Modelling Workshop, 5-7 June 2019, Glasgow, UK / SofTMech commitee (Eds.). Glasgow: SofTMech, 2019, p. 17. [M.kr.:M 001; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2018 - Gaidulis Gediminas; Kačianauskas Rimantas; Aidietis Audrius. Mitralinio vožtuvo nesandarumo korekcijos, implantuojant neochordas per širdies viršūnę, skaitinis modeliavimas. 8-oji jaunųjų mokslininkų konferencija "Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai", 2018 m. vasario 8 d. : pranešimų santraukos. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2018, p. 16-17. [M.kr.:M 001; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2014 - Gaidulis Gediminas; Griškevičius Julius. Dubenkaulio skersinio lūžio per gūžduobę fiksavimo būdų tyrimas taikant BEM. Ketvirtoji jaunųjų mokslininkų konferencija "Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai". Technologijos mokslų sekcija : Vilnius, 2014 m. vasario 11 d. Vilnius, 2014. : pranešimų tezės. Vilnius: LMA, 2014, p. 7-9. [M.kr.:M 001; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2018 - Gaidulis Gediminas; Kačianauskas Rimantas; Aidietis Audrius. Finite element modeling of transapical mitral valve repair. 41st solid mechanics conference (SOLMECH 2018), Warsaw, Poland, 27-31 August 2018 : book of abstract. Warsaw: Polish Academy of Sciences, 2018. ISBN 9788365550132, p. 318-319. [M.kr.:M 001; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2017 - Gaidulis Gediminas; Kačianauskas Rimantas; Hubanov Oleksandr; Aidietis Audrius. A simple approach to mechanical modeling of single mitral valve chorda. The 13th International Conference “Mechatronic Systems and Materials (MSM - 2017)”, 3-5 July, 2017, Vilnius, Lithuania: abstracts. Vilnius: Technika, 2017, p. 54-55. [M.kr.:M 001; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2016 - Gaidulis Gediminas; Kačianauskas Rimantas; Kizilova Nataliya; Romashov Yurii. A mechanical model of heart valves with chords for in silico real time computations and cardiosurgery planning. 40th International solid mechanics conference (SOLMECH 2016), 29.08-2.09 2016, Warsaw, Poland. Warsaw: Polish Academy of Sciences, 2016, p. 1-2. [M.kr.:M 001; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2019 - Gaidulis Gediminas. Numerical modeling of transapical mitral valve repair. Vilnius: Technika, 2019. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 8.571]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2018 - Griškevičius Julius; Gaidulis Gediminas. Proceedings of 12th international conference "BIOMDLORE 2018", June 28–30, 2018, Białystok, Poland. Piscataway, NJ: IEEE, 2018. [M.kr.:M 001; N 009; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 5.143]
2016 - Mariūnas Mečislovas; Griškevičius Julius; Gaidulis Gediminas. Proceedings of 11th international conference "BIOMDLORE 2016", October 20–22, 2016, Druskininkai, Lithuania. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:M 001; M 004; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 7.500]