Sergejus Gaidučis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Balčiūnas Giedrius; Žvironaitė Jadvyga; Vėjelis Sigitas; Jagniatinskis Aleksandras; Gaidučis Sergejus. Ecological, thermal and acoustical insulating composite from hemp shives and sapropel binder. Industrial crops and products : an international journal. Amsterdam: Elsevier Science BV. ISSN 0926-6690. vol. 91 (2016), p. 286-294. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2012 - Žvironaitė Jadvyga; Pundienė Ina; Gaidučis Sergejus; Kizinievič Viktor. Effect of different pozzolana on hardening process and properties of hydraulic binder based on natural anhydrite. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 18, no.4 (2012). [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Gaidučis Sergejus; Žvironaitė Jadvyga; Mačiulaitis Romualdas; Jakovlev Grigorij. Resistance of phosphogypsum cement pozzolanic compositions against the influence of water. Materials science = Medžiagotyra. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 17, no. 3 (2011), p. 308-313. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2009 - Gaidučis Sergejus; Mačiulaitis Romualdas; Kaminskas Antanas. Eco-balance features and significance of hemihydrate phosphogypsum reprocessing into gypsum binding materials. Journal of civil engineering and management: international research and achievements. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 15, no 2 (2009), p. 205-213. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2008 - Žvironaitė Jadvyga; Gaidučis Sergejus; Kaminskas Antanas; Mačiulaitis Romualdas. Hydration and hardening of composite binder containing mechanically activated hemihydrate phosphogypsum. Materials science = Medžiagotyra. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. vol. 14, no. 4 (2008), p. 356-360. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Kaminskas Antanas; Gaidučis Sergejus; Mačiulaitis Romualdas. Influence of granulated milled slag glass additive on hemihydrate phosphogypsum hardening. Materials science = Medžiagotyra. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 13, no. 3 (2007). [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2007 - Kaminskas Antanas; Gaidučis Sergejus; Blynas Juozas Justinas. Construction material energetic usefulness increasement peculiarities and its importance. The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281986, p. 71-75. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2009 - Gaidučis Sergejus; Žvironaitė Jadvyga. Mechaninės aktyvacijos įtaka sukietėjusios kompozicinės fosfogipso rišamosios medžiagos struktūrai. Cheminė technologija. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2009, Nr. 1(50), p. 69-75. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2007 - Kaminskas Antanas; Gaidučis Sergejus; Blynas Juozas Justinas. Construction material energetic usefulness increasement peculiarities and its importance. Modern building materials, structures and techniques [elektroninis išteklius] : proceedings of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281894, p. 1-5. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Jefimovas Andrejus; Gaidučis Sergejus. Mechaninės aktyvacijos būdo poveikis fosfogipso savybėms. 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2009 m. teminės konferencijos " Statyba" : 2009 m. kovo 25-27 d., Vilnius : straipsnių rinkinys [CD] / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2009. ISBN 9789955285212, p. 5-9. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Gaidučis Sergejus. Smulkiagrūdis betonas su fosfogipso rišikliu. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos STATYBA (2008 m. balandžio 2–4 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283195, p. 29-37. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2007 - Gaidučis Sergejus; Mačiulaitis Romualdas. Pradinės žaliavos įtaka fosfogipso savybėms. Statyba: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29-30 d., pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281634, p. 24-29. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Parfionov Sergej; Gaidučis Sergejus. Fosfogipso senėjimo įtaka jo savybėms. Statyba: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29-30 d., pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281634, p. 79-84. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Gaidučis Sergejus. Fosfogipso perdirbimo problemos. Statyba: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 29- 31 d., pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280476, p. 26-31. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Kaminskas Antanas; Gaidučis Sergejus. Fosfogipso perdirbimo energinis naudingumas taikant mechaninės aktyvacijos technologiją. Silikatų technologija: mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955250534, p. 13-18. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Gaidučis Sergejus. Tankiųjų silikatinių gaminių savybių tyrimai. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" įvykusios Vilniuje 2005 m. kovo 24-25 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058937, p. 18-22. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Gaidučis Sergejus; Žurauskienė Ramunė. Presuoto silikatinio akmens struktūros kitimas hidratacijos procese. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. kovo 25-26 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057752, p. 183-188. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2008 - Žvironaitė Jadvyga; Gaidučis Sergejus; Kaminskas Antanas; Mačiulaitis Romualdas. Hydration and hardening of composite binder containing mechanically activated hemihydrate phosphogypsum. Materials engineering 2008 : 17th international Baltic conference, November 6-7, Kaunas, Lithuania : abstracts of papers / Kaunas University of Technology, Association of Baltic Materials Societies, Lithuanian Materials Research Society, Lithuanian Foundries Association. Kaunas: Technologija, 2008. ISBN 9789955255802, p. 50-51. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2007 - Kaminskas Antanas; Gaidučis Sergejus; Blynas Juozas Justinas. Construction material energetic usefulness increasement peculiarities and its importance. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281313, p. 59-60. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2010 - Gaidučis Sergejus. Mechaninės aktyvacijos ir priedų poveikis ekstrakcinio pushidračio fosfogipso ir jo gaminių savybėms. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2010. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 10.857]
2009 - Gaidučis Sergejus. Mechaninės aktyvacijos ir priedų poveikis ekstrakcinio pushidračio fosfogipso ir jo gaminių savybėms : daktaro disertacija : technologijos mokslai, medžiagų inžinerija (08T). Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 9.571]

Patentai

Lietuvos patentų biure įregistruoti patentai

2017 - Gaidučis Sergejus; Kligys Modestas. Statybinė termoizoliacinė medžiaga iš vietinių technogeninių atliekų : patentas. Vilnius: Lietuvos respublikos valstybinis patentų biuras, 2017. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Gaidučis Sergejus; Kligys Modestas. Konstrukcinis termoizoliacinis kompozitas iš vietinių technogeninių atliekų : patentas. Vilnius: 2013. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.000]