Viktoras Filipavičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2004 - Novickij Jurij; Kačianauskas R.; Filipavičius Viktoras; Balevičius Saulius; Žurauskienė Nerija; Tolutis Rimantas Aleksandras. Inductors for high magnetic field generation. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2004, Nr. 7 (56), p. 19-24. [M.kr.:01T; 02P] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Novickij Jurij; Filipavičius Viktoras; Balevičius Saulius; Žurauskienė Nerija; Cimmperman Piotras. High power switch for pulsed magnetic field generation. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2003, Nr. 2 (44), p. 65-68. [M.kr.:01T; 02P] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2001 - Laurinavičius Laimis; Novickij Jurij; Filipavičius Viktoras. The accuracy of pulsed magnetoplasma interferometer measuring electrical properties of semiconductors. Measurement science review : journal of the institute of measurement science Slovak academy of sciences. Bratislava: Institute of measurement science. Vol. 1, nr.1 (2001), p. 203-206. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2017 - Zakarkaitė Aušrinė; Filipavičius Viktoras. H. Markowitz‘o modelio tinkamumo Baltijos vertybinių popierių biržai tikrinimas. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2017 m. vasario 9 d. Vilnius = Proceedings of the 20th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Business . Vilnius: Technika, 2017, p. 1-9. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Filipavičius Viktoras; Kazlauskas Lukas. Optimalaus investicijų portfelio teoriniai aspektai. 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d. Vilnius: Technika, 2015. ISSN 2029-7149, p. 291-298. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2012 - Bradauskaitė Indrė; Filipavičius Viktoras. Franchising and its place in today‘s business world. 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, p. [1-7]. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2001 - Laurinavičius Laimis; Novickij Jurij; Filipavičius Viktoras. The accuracy of pulsed magnetoplasma interferometer measuring electrical properties of semiconductors. Measurement 2001 : proceedings 3rd international conference on measurement, Smolenice, Slovak Republic May 14-17, 2001. Bratislava: Institute of Measurement Science of the Slovak Academy of Sciences, 2001, p. 57-60. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2001 - Filipavičius Viktoras; Novickij Jurij. Electrical engineering : manual for laboratory. Vilnius: Technika, 2001. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 6.571]