Audronė Endriukaitytė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2012 - Parasonis Josifas; Keizikas Andrius; Endriukaitytė Audronė; Kalibatienė Diana. Architectural solutions to increase the energy efficiency of buildings. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 18, no. 1 (2012), p. 71-80. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2010 - Venckus Nerijus; Bliudžius Raimondas; Endriukaitytė Audronė; Parasonis Josifas. Research of low energy house design and construction opportunities in Lithuania. Technological and economic development of economy. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 16, no. 3 (2010), p. 541-554. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2004 - Endriukaitytė Audronė; Parasonis Josifas; Bliūdžius Raimondas; Samajauskas Rolandas. Influence of moisture on heat transfer through fibrous-insulating materials. Modern building materials, structures and techniques : selected papers of the 8th International Conference, May 19-21 2004, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057574, p. 38-42. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Endriukaitytė Audronė; Parasonis Josifas; Bliudžius Raimondas; Samajauskas Rolandas. Influence of moisture on heat transfer through fibrous-insulating materials. The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques" : selected papers : May 19-21, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057574, p. 38-42. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Endriukaitytė Audronė; Parasonis Josifas; Bliūdžius Raimondas; Samajauskas Rolandas. Calculation of the U-value of the building partitions with mineral wool under the influence of convection. Advances in Heat Transfer Engineering : proceedings of the 4th Baltic Heat Transfer Conference, Kaunas, Lithuania, August 25-27, 2003 / Lithuanian Energy Institute, Kaunas University of Technology. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2003. ISBN 9986492785, p. 161-170. [M.kr.:T 002; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Juodagalvienė Birutė; Turskis Zenonas; Šaparauskas Jonas; Endriukaitytė Audronė. Integrated multi-criteria evaluation of house’s plan shape based on the EDAS and SWARA methods. Engineering structures and technologies. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 2029-882X. Vol. 9, no. 3 (2017), p. 117-125. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2004 - Endriukaitytė Audronė; Bliūdžius Raimondas; Samajauskas Rolandas. Investigation of hydrothermal performance of fibrous thermal insulation materials. Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 10, no. 1 (2004), p. 71-74. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2003 - Endriukaitytė Audronė; Parasonis Josifas; Samajauskas Rolandas; Bliūdžius Raimondas. Šilumos konvekcijos poveikio pastatų atitvarų šilumos perdavimui įvertinimas. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 9, suppl. 1 (2003), p. 66-76. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2010 - Sokas Algirdas; Endriukaitytė Audronė. Automated design and visualization system of a house foundation from blocks. MS'10 Prague : Proceedings of the International Conference on Modelling and Simulation 2010 [elektroninis išteklius], 22-25 June 2010, Prague, Czech Republic [CD] / AMSE. Prague: CTU, 2010. ISBN 9788001045749, p. [1-5]. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Venckus Nerijus; Bliūdžius Raimondas; Endriukaitytė Audronė. Energijos suvartojimo pastatų šildymui mažinimo būdai ir jų efektyvumo analizė. Advanced Construction = Pažangioji statyba : proceedings of international conference, 13-14 November, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-1213. 2008, p. 89-95. [M.kr.:T 002; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Endriukaitytė Audronė; Monstvilas E.; Bliudžius Raimondas. The impact of climate parameters on air movement in ventilated roofs air gap. Proceedings of the 7th Symposium on Building Physics in the Nordic Countries : Reykjavik, June 13 - 15, 2005. Vol. 1. Reykjavik: Oddi hf, 2005. ISBN 997991744X, p. 467-473. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Endriukaitytė Audronė; Parasonis Josifas; Bliudžius Raimondas; Samajauskas Rolandas. Influence of moisture on heat transfer through fibrous-insulating materials. Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius] : proceedings of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 1-5. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Endriukaitytė Audronė; Parasonis Josifas; Bliudžius Raimondas; Samajauskas Rolandas. The effect convection on mineral wool thermal insulation material. Innovation in Construction and Real Estate : proceedings of the CIB student Chapters International Symposium Department of Building and Real Estate The Hong Kong Polytechnic University 26-27th September, 2003. Hong Kong: The Hong Kong Polytechnic University, 2003. ISBN 9623673906, p. 335-345. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.786]
1999 - Bliūdžius Raimondas; Endriukaitytė Audronė; Meškauskas Jonas; Motiejūnas Aurelijus. Šiluminės izoliacijos poveikis pastatų atitvarų šiluminiam-drėgminiam būviui. Statinių renovacija: konferencijos, įvykusios Vilniuje 1999 m. lapkričio 25 d., pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 1999, p. 30-37. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2003 - Endriukaitytė Audronė. Šilumos konvekcijos poveikio pastatų atitvarų šilumos perdavimui įvertinimas. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. kovo 27-28 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056187, p. 313-322. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
1998 - Meškauskas Jonas; Endriukaitytė Audronė. Medinių karkasinių namų apšiltinamų elementų konstrukcinės schemos. Statybinės konstrukcijos: kūrimas ir stiprinimas, konferencijos, įvykusios Vilniuje 1998m. lapkričio 20 d., pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 1998, p. 96-97. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2014 - Endriukaitytė Audronė. Ką reikėtų įvertinti siekiant didesnio energinio efektyvimo?. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektura". ISSN 0131-9183. 2014, Nr. 2, p. 49. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2004 - Endriukaitytė Audronė; Parasonis Josifas; Bliūdžius Raimondas; Samajauskas Rolandas. Influence of moisture on heat transfer through fibrous-insulating materials. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 8th international conference : May 19-22, 2004, Vilnius, Lithuania. Vilnius: 2004. ISBN 9986057221, p. 42-43. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2003 - Endriukaitytė Audronė. Šilumos ir masės mainų proceso sienų akmens vatos sluoksniuose parametrų tyrimai : daktaro disertacija. Vilnius: [s. n.], 2003. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 9.071]

Taikomieji mokslo darbai

(žodynai, žinynai, enciklopedijos, bibliografijos, vadovai, atlasai, žemėlapiai, teisės aktų komentarai)

2009 - Endriukaitytė Audronė; Parasonis Josifas; Bliūdžius Raimondas. Pastatų atitvarų apšiltinimas akmens vata : mokslo knyga. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 11.714]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2009 - Parasonis Josifas; Andriušytė Aistė; Mačiulytė Jūratė; Šipalis Juozapas; Endriukaitytė Audronė. Statinių achitektūra ir konstrukcijos. Kursinio projekto metodikos nurodymai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 3.714]