Audrius Dzikevičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Dzikevičius Audrius; Šaranda Svetlana. Formation of an integrated stock price forecast model in Lithuania. Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7491. T. 14, Nr. 2 (2016), p. 292-307. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2016 - Dzikevičius Audrius; Šaranda Svetlana. Establishing a set of macroeconomic factors explaining variation over time of performance in business sectors. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 17, no. 2 (2016), p. 159-166. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Dzikevičius Audrius; Jonaitienė Brigita. Finansinių santykinių rodiklių, geriausiai įvertinančių skirtinguose Lietuvos sektoriuose veikiančias įmones, paieška. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 16, no. 2 (2015), p. 174-184. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2015 - Dzikevičius Audrius; Kazlauskas Lukas; Bruzgė Šarūnas. Evaluation of factors leading to formation of price-bubbles in the real estate market of Lithuania. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 16, no. 4 (2015), p. 345-352. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Dzikevičius Audrius; Vetrov Jaroslav. Investment portfolio management using the business cycle approach. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 1 (2013), p. 57-63. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Dzikevičius Audrius; Vetrov Jaroslav. Stock market analysis through business cycle approach. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 1 (2012), p. 36-42. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Dzikevičius Audrius; Stabužytė Neringa. Forecasting OMX Vilnius stock index – a neural network approach. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 4 (2012), p. 324-332. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2012 - Dzikevičius Audrius; Vetrov Jaroslav. Analysis of asset classes through the business cycle. Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7491. T. 10, nr. 1 (2012), p. 1-10. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2011 - Dzikevičius Audrius; Šaranda Svetlana. Smoothing techniques for market fluctuation signals. Verslas: teorija ir praktika = Business: Theory and Practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 12, no. 1 (2011), p. 63-74. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2011 - Dzikevičius Audrius; Šaranda Svetlana. Can financial ratios help to forecast stock prices?. Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 1, iss. 2 (2011), p. 147-157. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2010 - Dzikevičius Audrius; Šaranda Svetlana. EMA versus SMA usage to forecast stock markets: the case of S&P 500 and OMX Baltic Benchmark. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 10, no. 3 (2010), p. 248-255. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Dzikevičius Audrius; Michnevič Edvard; Ževžikova Olga. Stochastinis verslo vertinimo modelis. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 9, no. 3 (2008), p. 229-237. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2005 - Dzikevičius Audrius. Risk adjustment and performance measurement: symmetrical versus asymmetrical measures. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 6, no. 2 (2005), p. 77-84. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2004 - Dzikevičius Audrius. A comparative analysis of different value at risk estimation methods: empirical evidence. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. T. 5, nr. 4 (2004), p. 182-188. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2005 - Dzikevičius Audrius. Apibendrintos Sharpe metodikos taikymas portfeliui valdyti. Verslas, vadyba ir studijos'2004 : mokslo darbai = Business, management and education'2004 : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2005, p. 31-38. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2004 - Dzikevičius Audrius. The analysis of some risk-adjustment rules. Verslas, vadyba ir studijos'2003 : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2004, p. 21-25. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2012 - Dzikevičius Audrius; Stabužytė Neringa. Factors predicting stock returns – analysis of technical factors in lithuania equity market. 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, p. [1-8]. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Žilinskij Grigorij; Dzikevičius Audrius. Markowitzo teorijos plėtra siekiant adekvatesnio portfelio sudarymo ir valdymo. Verslas XXI amžiuje : 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje, 2008 m. vasario 7 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283843, p. 23-30. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Dzikevičius Audrius; Michnevič Edvard; Ževžikova Olga. Integrated model of business and risk evaluation. VI international scientific conference "Management and engineering'08": June 19-21, 2008 Sofia, Bulgaria : scientific proceedings / Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, National Science-Technical Union "Management and Engineering", Technical University Sofia. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. Vol. 1(104) (2008), p. 234-237. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2003 - Dzikevičius Audrius. Valiutų portfelio rizikos apskaičiavimas analitiniu būdu. Verslas, vadyba ir studijos' 2002. I tomas : konferencijos, skirtos profesoriaus habilituoto daktaro Kazimiero Antanavičiaus (1937-1998) 65-osioms gimimo metinėms paminėti, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056373, p. 32-35. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2003 - Dzikevičius Audrius; Steckytė Laima. Reitingavimo sistema kaip rizikos identifikavimo mechanizmas. Verslas, vadyba ir studijos' 2002. I tomas : konferencijos, skirtos profesoriaus habilituoto daktaro Kazimiero Antanavičiaus (1937-1998) 65-osioms gimimo metinėms paminėti, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056373, p. 36-41. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2004 - Dzikevičius Audrius. Vertinimo, koreguoto pagal riziką, koncepcija. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. vasario 12 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057671, p. 56-60. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Lukoševičius Marius; Dzikevičius Audrius. Palūkanų normos rizika ir jos matavimas komerciniame banke. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. vasario 13 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056446, p. 85-89. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Steckytė Laima; Dzikevičius Audrius. Kredito rizika ir jos valdymas komerciniame banke. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. vasario 13 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056446, p. 122-126. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Dzikevičius Audrius. Covariance matrix forecasting. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. vasario 13 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056446, p. 66-69. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2002 - Dzikevičius Audrius. Vidiniai modeliai finansinės institucijos prekybinio portfelio rizikai valdyti. 5-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo- Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. vasario 14 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055199, p. 58-65. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2002 - Dzikevičius Audrius. Investicijų projekto efektyvumo bei rizikos vertinimas imitaciniu modeliavimu. Verslas, vadyba ir studijos' 2001 : mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2001 m. lapkričio 29-30 d., medžiaga. T.1. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055393, p. 156-163. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2006 - Dzikevičius Audrius. Prekybinio portfelio rizikos valdybas banke. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2006. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 7.286]