Anrieta Dudoit

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Dudoit Anrieta; Skorupski Jacek. A simulation-based approach for the conflict resolution method optimization in a distributed air traffic control system. Research methods and solutions to current transport problems: proceedings of the International Scientific Conference Transport of the 21st Century (ISCT21 2019), 9–12th of June 2019, Ryn, Poland. Cham: Springer. ISBN 9783030276867. 2020, p. 104-114. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2018 - Dudoit Anrieta; Stankūnas Jonas. Flight trajectories comparison in the Baltic FAB. Mokslas – Lietuvos ateitis: Aviacinės technologijos = Science – Future of Lithuania: Aviation technologies. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-2341. vol. 10 (2018), p. 1-6. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Dudoit Anrieta; Stankūnas Jonas. The comparison of the en-route horizontal flight trajectory components. Mokslas - Lietuvos ateitis : Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Science - Future of Lithuania : Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 5 (2015), p. 577-582. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2013 - Dudoit Anrieta; Stankūnas Jonas; Kondroška Vaidotas. Skrydžių valdymo paslaugų efektyvumo didinimo oro uostų metodų analizė. Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius: Technika. vol. 1, no. 2 (2013), p. 34-38. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2012 - Dudoit Anrieta; Patašiūtė Marija Jūratė Laimutė. Radijo ryšio frazeologijos struktūra: aviacinės anglų kalbos leksika ir gramatika. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Aviacijos technologijos" straipsnių rinkinys, 2012 m. balandžio 13 d. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, p. [1-6]. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]