Neringa Dirgėlienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Skuodis Šarūnas; Žaržojus Gintaras; Tamošiūnas Tadas; Dirgėlienė Neringa. Reconstruction of Holocene marine sand natural hydrostatic pressure and its relation with shearing strength. Baltica. Vilnius: Geologijos ir geografijos institutas. ISSN 0067-3064. vol. 32, iss. 2 (2019), p. 182-189. [M.kr.:N 005; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Skuodis Šarūnas; Norkus Arnoldas; Dirgėlienė Neringa; Rimkus Liudvikas. Determining characteristic sand shear parameters of strength via a direct shear test. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. vol. 22, no. 2 (2016), p. 271-278. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Skuodis Šarūnas; Markauskas Darius; Norkus Arnoldas; Žaržojus Gintaras; Dirgėlienė Neringa. Testing and numerical simulation of Holocene marine sand uniaxial compression at Lithuanian coast. Baltica. Vilnius: Gamtos tyrimų centras. ISSN 0067-3064. Vol. 27, no. 1 (2014), p. 33-44. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2014 - Amšiejus Jonas; Dirgėlienė Neringa; Norkus Arnoldas; Skuodis Šarūnas. Comparison of sandy soil shear strength parameters obtained by various construction direct shear apparatuses. Archives of civil and mechanical engineering. Wroclaw: Elsevier urban & partner sp.. ISSN 1644-9665. Vol. 14, iss. 2 (2014), p. 327-334. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Dirgėlienė Neringa; Norkus Arnoldas; Amšiejus Jonas; Skuodis Šarūnas; Žilionienė Daiva. Stress-strain analysis of sand subjected to triaxial loading. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 8, no. 1 (2013), p. 25-31, 1b.. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Amšiejus Jonas; Dirgėlienė Neringa; Norkus Arnoldas; Žilionienė Daiva. Evaluation of soil shear strength parameters via triaxial testing by height versus diameter ratio of sample. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 4, no. 2 (2009), p. 54-60. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Amšiejus Jonas; Dirgėlienė Neringa. Probabilistic assessment of soil shear strength parameters using triaxial test results. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 2, no. 3 (2007), p. 125-131. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Medzvieckas Jurgis; Dirgėlienė Neringa; Skuodis Šarūnas. Stress-strain states differences in specimens during triaxial compression and direct shear tests. Procedia Engineering. Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 172 (2017), p. 739-745. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Dirgėlienė Neringa; Skuodis Šarūnas; Grigusevičius Andrius. Experimental and numerical analysis of direct shear test. Procedia Engineering. Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 172 (2017), p. 218-225. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Skuodis Šarūnas; Norkus Arnoldas; Dirgėlienė Neringa; Šlečkuvienė Agata. Sand shearing peculiarities using direct shear device. Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 57 (2013), p. 1052-1059. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Amšiejus Jonas; Dirgėlienė Neringa; Norkus Arnoldas. Analysis of methods for evaluation of soil shear strength parameters. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285946, p. 1077-1082. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Dirgėlienė Neringa; Amšiejus Jonas; Stragys Vincentas Vytis. Effects of end conditions on soil shear strength parameters during triaxial testing. The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / International Association for Bridges and Structural Engineering, European Council of Civil Engineers, The Association of European Civil Engineering Faculties, Lithuanian Academy of Science, Vilnius Gediminas Technical University. Vol. 3. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955282006, p. 1120-1125. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Amšiejus Jonas; Stragys Vincentas Vytis; Vervečkaitė Neringa. Analysis and comparison of geotechnical design according to SNiP and Eurocode. The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques" : selected papers : May 19-21, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057574, p. 705-710. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Skuodis Šarūnas; Dirgėlienė Neringa. Grunto, armuoto geotinklais, kerpamojo stiprio tyrimai. Geologija. Geografija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 2351-7549. t. 4, Nr. 2 (2018), p. 59-68. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2017 - Skuodis Šarūnas; Karaman Ahmet Habib; Dirgėlienė Neringa. Comparison of one-step and step-wise compression tests. Geologija. Geografija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 2351-7549. T. 3, Nr. 1 (2017), p. 1-10. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2007 - Dirgėlienė Neringa; Amšiejus Jonas; Stragys Vincentas Vytis. Stress-strain analysis in the soil sample during laboratory testing. Journal of civil engineering and management: international research and achievements. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 13, no. 1 (2007), p. 63-70. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2007 - Dirgėlienė Neringa; Amšiejus Jonas; Stragys Vincentas Vytis. Effect of ends restraint on soil shear strength parameters during triaxial testing. Theoretical foundations of civil engineering: Polish - Ukrainian- Lithuanian Transaction / Warsaw University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Vilniaus Gediminas Technical University. Faculty of Civil Engineering, Prydneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture. T. 15. Warszawa: Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 2007. ISBN 9788372076830, p. 151-156. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Amšiejus Jonas; Stragys Vincentas Vytis; Vervečkaitė Neringa. Analysis of relative settlement of spread foundations. Будаўнiцтва : Кафедре "Геотехника и экология в строительстве" БНТУ - 50 лет. Минск.. 2003, p. 279-284. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Skuodis Šarūnas; Dirgėlienė Neringa; Lekstutytė Ieva. Change of soil mechanical properties due to triaxial sample size. The 13th international conference “Modern building materials, structures and techniques”, 16–17 May, 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2019, p. 470-474. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Amšiejus Jonas; Dirgėlienė Neringa; Norkus Arnoldas. Analysis of methods for evaluation of soil shear strength parameters. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers : [CD], Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285922, p. 1077-1082. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Dirgėlienė Neringa; Amšiejus Jonas; Stragys Vincentas Vytis. Influence of sample end restraint during triaxial tests on shear strenght of dence sands. 11th Baltic sea geotechnical conference "Geotechnics in maritime engineering" [elektroninis išteklius]. Gdansk, Poland, 15-18 September 2008 [CD] / International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE), Polish Committee on Geotechnics (PCG), Gdansk University of Technology. Gdansk: Gdansk University of Technology, 2008. ISBN 9788360261071, p. 215-223. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2007 - Dirgėlienė Neringa; Amšiejus Jonas; Stragys Vincentas Vytis. Effects of end conditions on soil shear strength parameters during triaxial testing. Modern building materials, structures and techniques [elektroninis išteklius] : proceedings of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania [CD] / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281894, p. [1-6]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Amšiejus Jonas; Stragys Vincentas Vytis; Vervečkaitė Neringa. Analysis and comparison of geotechnical design according to SNiP and Eurocode. Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius] : proceedings of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 1-7. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2004 - Vervečkaitė Neringa. Įtempimų būvio bandinyje, tiriant grundą stabilometru, tyrimas. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. kovo 25-26 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057752, p. 332-337. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Vervečkaitė Neringa. Sekliojo pamato pagrindo nuosėdžių, apskaičiuotų ir nustatytų eksperimentiniu būdu, analizė. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. kovo 27-28 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056187, p. 237-242. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Vervečkaitė Neringa; Amšiejus Jonas; Stragys Vincentas-Vytis. Gręžininių pamatų pagrindų patikimumas. 5-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo- Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. kovo 27-29 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055598, p. 285-290. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2014 - Norkus Arnoldas; Dirgėlienė Neringa; Mackevičius Rimantas. Grunto nuošliaužos - pavojus, kartais užgriūvantis netikėtai. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektura". ISSN 0131-9183. 2014, Nr. 12, p. 60-63. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2007 - Dirgėlienė Neringa; Amšiejus Jonas; Stragys Vincentas Vytis. Effects of end conditions on soil shear strength parameters during triaxial testing. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281313, p. 460-461. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2004 - Amšiejus Jonas; Stragys Vincentas Vytis; Vervečkaitė Neringa. Analysis and comparison of geotechnical design according to SNiP and Eurocode. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 399-400. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2008 - Dirgėlienė Neringa. Grunto stipruminių ir deformacinių savybių tyrimas triašio slėgio aparate bei jų tikimybinis vertinimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2008. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 8.071]

Studijų literatūra

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2013 - Dirgėlienė Neringa. Grunto tyrimas triašio slėgio aparatu : metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.780]